Lịch tuần

LỊCH TUẦN TỪ 13/02/2017 ĐẾN 19/02/2017
   BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI
LỊCH CÔNG TÁC
 NĂM HỌC 2016 - 2017

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 13 ĐẾN 19/02/2017

 

 

T.2 (13/02)

 

- 6h00:

Đón tiếp SV khóa 225 (ĐH Luật HN)

TP:

Toàn thể CB,SQ

ĐĐ:

KTX nhà C7

 

 

- 10h30:

Họp về công tác phối hợp quản lý, giáo dục HSSV.

TP:

Ô. Quyết, Ô. Tuấn, Ô. Bình, Ô. Thái (QTTB), Ô. P.Tuấn, Ô. Phùng Dũng, Ô. Tiến PGĐ, Ô. Năm và đại diện Qianr lý học sinh Vo-vi-nam, Công ty Su-Ba-Ru.

ĐĐ:

Phòng hội thảo

 

 

- 13h30:

Các phòng, khoa, TTGDQP sinh hoạt.

 

 

- 14h00:

Họp Đảng ủy

ĐĐ:

Phòng hội thảo

 

 

- 15h30:

- CB SV báo cáo Đảng ủy danh sách phát triển Đảng đợt 1 năm 2017.

- CB GV1 và CBGV2 báo cáo Đảng ủy hồ sơ xét chuyển đảng chính thức cho đảng viên.

TP:

Mời dự: BCH Đảng bộ, chi ủy CB SV, CBGV1, CBGV1.

ĐĐ:

Phòng hội thảo

 

 

- 16h00:

Các bộ môn sinh hoạt

 

 

T.3 (14/02)

 

- 8h00:

Khai giảng khóa 225

TP:

Mời dự: BGH, toàn thể CB,SQ TTGDQPHN

ĐĐ:

Sân giảng đưởng TTQP

 

- Phòng QTTB giúp loa máy

 

- BM NT-ĐĐ giúp nhạc

 

 

- 15h40:

Họp Ban CNSV

TP:

GVCN 3 khóa 47,48,49

ĐĐ:

Phòng CT HSSV

 

 

T.4 (15/02)

 

- Tiết 1+2:

Giảng viên Trần Chí Công - BM BC-BĐ thi giảng cấp bộ môn

TP:

Ô. Bùi Thành; Ô. Liêm; Ô.Hưng; Ô. Phạm Tuấn; Ô. Phùng Dũng; Bà Ngoãn; GV BM BC-BĐ và các đ/c quan tâm

ĐĐ:

Sân Bóng chuyền

 

 

- 14h30:

Họp về thống nhất quy định chế độ làm việc đối với GV năm 2017

TP:

BGH;Ô. Nguyên, Ô. Hành; Ô.Hoàng Dũng; Ô.Liêm; Bà ngoãn; Bà Chính; Bà Hương; Ô.Phùng Dũng; Ô Bùi Thành; Ô.Toàn; Ô.Hưng và các trưởng, phó khoa, bộ môn.

ĐĐ:

Phòng hội thảo

 

- Phòng TCCB, Phòng ĐT phối hợp chuẩn bị nội dung

 

 

- 15h00:

Làm việc với cán bộ lớp K47, K48, K49

ĐĐ:

Phòng 105 khu giảng đường

 

- Bà Hoàng Thị Châu chuẩn bị nội dung

 

 

- 16h00:

Họp Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGUT.

TP:

Theo QĐ

ĐĐ:

Phòng hội thảo

 

- Tổ thư ký chuẩn bị nội dung.

 

 

T.5 (16/02)

 

- 9h30:

Họp Ban biên tập Cuốn Lịch sử 55 năm Trường ĐHSP TDTT Hà Nội

TP:

Ô. P. Thành, Ô. Thời, Ô. Dũng, Ô. Hành, Ô. Tư

ĐĐ:

Phòng Hội thảo

 

- Ô. Hành chuẩn bị nội dung.

 

 

- 14h30:

Hiệu trưởng làm việc với nhà xuất bản TDTT

 

- P.QTTB bố trí xe.

 

 

- 19h30:

Bộ Tư lệnh Thủ đô chiếu phim phục vụ sinh viên

TP:

Toàn thể SV khóa 225

ĐĐ:

Sân giảng đường TTQP

 

 

 

 

T.6 (17/02)

 

- 7h30:

Làm việc với Vụ GDQP, Bộ GD&ĐT.

TP:

Ô. Phạm Thành, Ô. Tiến, Ô. Năm TTGDQP

 

- P.QTTB bố trí xe.

 

 

 

- Tiết 3+4:

Giảng viên Lê Thị Thanh Hường - BMLLCT thi giảng cấp bộ môn

TP:

Bà Nga; Bà Hằng (NN); Ô. Tỉnh; Ô.Nguyên; Ô. Bùi Thành; Ô. Liêm; Ô. Phùng Dũng; GV BM LLCT và các đ/c quan tâm.

ĐĐ:

Giảng đường 4 tầng

 

 

 

T.7 (18/02)

 

CN(19/02)

 

Nhắc việc:

 

 

 

- Các BM rà soát chương trình và đề xuất việc chỉnh sửa CT, đề cương chi tiết của bộ môn, đăng ký lịch gửi về phòng Đào tạo (15h00 ngày 15/02/2017)

- Đề nghị các bộ môn nộp lịch phân công giảng dạy của tuần kế tiếp vào ngày thứ 6 tuần trước cho Ô. Trần Anh Dũng (P.ĐT)

 

 

- Phòng TCCB đã gửi các đơn vị Thông báo số 22/TB-ĐHSP TDTTHN về việc đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục. Vậy yêu cầu các đơn vị khẩn trương gửi văn bản góp ý về phòng TCCB để kịp tổng hợp báo cáo Bộ GD&ĐT trước ngày 16/02/2017.

 

 

- Để triển khai và phối hợp thực hiện xây dựng kế hoạch tổng thể Công tác cán bộ của Nhà trường năm 2017-2021 và đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế theo Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Phòng TCCB đề nghị các đơn vị trong toàn trường tự rà soát, đánh giá lại cơ cấu, đội ngũ CBVC, NLĐ so với vị trí việc làm của từng đồng chí trong đơn vị mình và đề xuất, đề nghị bằng văn bản gửi về phòng TCCB trước ngày 28/02/2017.

 

 

- P.TCCB thông báo từ ngày 10/02/2017, tổ bảo vệ có thêm 01 nhân viên bảo vệ: Đỗ Việt Anh vào làm việc.

 

 

- Phòng QLKH đề nghị các đ/c CB,GV đăng ký đề xuất đề tài KH&CN cấp Bộ nộp về cho phòng QLKH trước 30/02/2017;

 

 

- Đề nghị các đơn vị phòng, khoa, bộ môn đến phòng QLKH để nhận kỷ yếu Hội thảo khoa học kỷ niệm 55 năm thành lập Trường

 

 

- Từ ngày 10/02 đến 21/02/2017: Bà Phạm Thị Hương đi học

 

 

 

           Trực lãnh đạo T7- CN (18- 19/02/2017):  Ô. Phạm Xuân Thành-Hiệu trưởng

                 BAN GIÁM HIỆU                                                                                                           


<< Trở về