Lịch tuần

LỊCH TUẦN TỪ 29/5/2017 ĐẾN 04/6/2017
   BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI
LỊCH CÔNG TÁC
 NĂM HỌC 2016 - 2017

 

T.2 (29/5)

 

-13h45:

Đ/c Đỗ Ánh Thiên thi giảng cấp Trung tâm.

TP:

Ô.Tiến, Ô.Kha (PGĐ), Ô. Vốn, Ô.Thuận, Ô.Tuấn a, Ô.Quốc Anh,  Ô.Tuấn b và các giảng viên quan tâm

ĐĐ:

Phòng 104 TTGDQP

  

 

-14h00:

Các phòng, khoa, TTGDQP sinh hoạt.

 

 

-15h00:

Nghiệm thu hoàn thành hạng mục; hoa sắt ban công, hoa sắt cửa sổ, cửa chống gió và 1 số công việc khác.

TP:

Ô.P.Thành, Bà Chính, Bà Hương (KHTC), Ô.Bình, Ô.Hoàng, Ô.Sơn và nhà thầu.

ĐĐ:

Nhà 9 tầng.

 

 

-16h00:

Các bộ môn sinh hoạt.

 

 

T.3 (30/5)

 

Cả ngày

- Vụ KHTC Bộ GD&ĐT về thẩm tra báo cáo quyết toán năm 2016.

  

- P.QTTB giúp xe ô tô đón

 

 

- 3h00:

Đón đoàn cửa khẩu Hà Khẩu-Lào Cai.

ĐĐ:

Lào Cai

 

- P.QTTB giúp xe ô tô 38 chỗ

  

 

- 8h00:

Đ/c Vũ Đình Khanh thi giảng cấp Trung tâm.

TP:

Ô.Bùi Thành, Ô.Tiến, Ô.Kha (PGĐ), Ô.Nam, Ô.Sỹ, Ô.Quốc Anh, Ô.Duẩn và các giảng viên quan tâm

ĐĐ:

Phòng 303 TTGDQP

  

 

    -14h00:

Giảng viên Hoàng Minh Thủy– Bộ môn NT-ĐĐ, CĐBP GV2 Thao giảng hưởng ứng phong trào thi đua năm học 2016-2017 với Chủ đề “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”

TP:

- Mời Hội đồng tư vấn chuyên môn gồm: Ô. Lê Thanh, Ô. Thời, Ô. H.Dũng, Bà Hương, Ô. Liêm, Ô.Bùi Thành, Ô. Toàn, Ô.P.Dũng BTĐ, Ô. Nguyên, Ô.P.Tuấn, Ô. Nam (KHL), Bà Nga, Bà Hằng, Bà Liêm, Ô.Tuấn (ĐĐ), Ô. Tỉnh, Bà Hằng CV, Ô. Tiến PGĐ, Ô. Quốc Anh, Ô. Năm, Ô. Thiên.

- Thư ký: Ô. Đức, Bà Huyễn.

- BCH CĐ, BTV ĐTN, các BCHCĐ bộ phận

- Toàn thể giảng viên trường và sỹ quan TTGDQP-AN.

ĐĐ:

Phòng 104 Giảng đường TTGDQP-QN

  

- P.TCCB giúp trang trí, tuyên tuyền, điểm danh, ổn định tổ chức.

  

- TTQGQP-AN giúp địa điểm, các phương tiện, CSVC.

  

*Đề nghị các đồng chí đến trước giờ thao giảng 10 phút, ngồi theo đơn vị.

  

 

-14h00:

Làm việc về công tác liên kết đào tạo

TP:

P.ĐT, P.KHTC

ĐĐ:

Trường ĐH Thủ Đô

 

- P.QTTB giúp xe ô tô 4 chỗ

 

 

-16h30:

TTGDQP Tổ chức giao lưu bóng đá cho SV K228.

TP:

SV K228.

ĐĐ:

Sân Bóng đá

 

- P. ĐT giúp địa điểm

 

 

T.4 (31/5)

 

Cả ngày

- Vụ KHTC Bộ GD&ĐT về thẩm tra báo cáo quyết toán năm 2016.

  

- P.QTTB giúp xe ô tô đón

  

 

- 8h00:

- Sinh viên K47,48,49 bàn giao phòng ở KTX về nghỉ hè.

- Tổ quản lý KTX tiếp nhận bàn giao, tổ chức dọn dẹp sạch sẽ.

  

 

- 8h30:

Xét điều kiện thi tốt nghiệp Đại học K46, K3 Phú Thọ (Đợt 1) năm 2017.

TP:

Theo QĐ

ĐĐ:

Phòng họp TTGDQP-AN

  

- P.ĐT chuẩn bị nội dung hồ sơ báo cáo.

  

 

-10h00:

Họp Thường vụ BCH Công đoàn mở rộng trường thông qua Báo cáo Tổng kết năm học và Báo cáo thành tích đề nghị tặng Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn, chuẩn bị đón đoàn khảo sát của CĐ cấp trên đối với Công đoàn trường.

TP:

Ban Thường vụ và các đ/c Chủ tịch CĐBP.

ĐĐ:

Phòng HCTH.

 

 

-14h00:

Họp Giao ban tháng

ĐĐ:

Phòng Hội thảo (tầng 6)

 

 

-16h30:

Chia tay đồng chí Đại tá Đinh Tùng Sơn về nghỉ hưu và đồng chí Đỗ Năng Dương chờ nghỉ hưu.

TP:

Mời dự: ĐU-BGH, CTCĐ Trường, BT ĐTN, Ô.Nguyên, Ô.Bùi Thành, Bà Chính, Bà Hương, Ô.P.Tuấn, Ô.Đỗ Hưng, toàn thể CB,SQ TTGDQP-AN.

ĐĐ:

Phòng họp TTGDQP-AN

  

- P.TCCB giúp trang trí, chụp ảnh.

 

 

T.5 (01/6)

 

- 6h00:

Đội tuyển võ Vovinam tham gia thi đấu giải Vô địch Vovinam sinh viên miền Bắc tranh cúp FPT.

TP:

Ô.Trường Trung và 04 SV.

ĐĐ:

Trường ĐH FPT- Km29- Khu Công Nghệ Cao – Hòa Lạc

  

- P.QTTB giúp xe ô tô 4 chỗ

 

 

- 9h00:

Tập trung sinh viên K46 ĐH phổ biến quy chế thi.

TP:

P.ĐT, BTK và SV K46 ĐH.

ĐĐ:

Nhà thi đấu Đa năng

 

- P.QTTB giúp loa máy

  

- P.CTHSSV tập trung SV.

 

- P.ĐT, BTK chuẩn bị nội dung.

 

 

-13h45:

Đ/c Nguyễn Đức Tuấn thi giảng cấp Trung tâm.

TP:

 Ô.Tiến, Ô.Kha (PGĐ), Ô.Năm, Ô.Thiên, Ô.Tuấn a và các giảng viên quan tâm

ĐĐ:

Phòng 104 TTGDQP

 

 

-14h00:

Họp Hội đồng thi tốt nghiệp K46 ĐH (Đợt 1) năm 2017.

TP:

Theo QĐ

ĐĐ:

Phòng họp TTGDQP-AN

 

 

- 14h30-16h30:

Tổ chức thi môn: Tư tưởng Hồ Chí Minh.

TP:

Theo QĐ

ĐĐ:

Giảng đường 4 tầng

 

 

- 19h30:

TTGDQP  tổ chức giao lưu văn nghệ  khóa 228.

TP:

Toàn thể CB SQ, SV  K228

ĐĐ:

Sân Giảng đường TTGDQP

 

- P.QTTB giúp loa máy

 

- BM NTĐĐ giúp nhạc

 

 

T.6 (02/6)

 

- 8h00:

Họp Hội đồng thi tốt nghiệp K46 ĐH (Đợt 1) năm 2017.

TP:

Theo QĐ

ĐĐ:

Phòng họp TTGDQP-AN

  

 

- 8h00:

TTGDQP  tổ chức bế giảng  khóa 228.

TP:

Mời dự: BGH, BGĐ, toàn thể CB SQ, SV  K228

ĐĐ:

Sân Giảng đường TTGDQP

  

- P.QTTB giúp loa máy

 

 

- 8h30:

Họp Hội đồng xét hưởng 100% lương cho người lao động: Trần Thị Thanh Huyền (TCCB), Bùi Thu Hiệp (ĐT), Nguyễn Thị Vân (QLKH), Phan Thị Phượng (NN).

TP:

Theo QĐ

ĐĐ:

Phòng Họp (tầng 6)

 

- P.TCCB chuẩn bị hồ sơ

 

 

- 8h30-10h30:

Tổ chức thi môn: Lý luận và PPGDTC.

TP:

Theo QĐ

ĐĐ:

Giảng đường 4 tầng

  

 

- 9h45:

Kiểm tra chuyên môn ứng viên Phùng Xuân Trường vào Hợp đồng lao động (ngạch chuyên viên) tại Khoa ĐTSĐH.

TP:

Theo QĐ

ĐĐ:

Phòng Họp (tầng 6)

 

- P.TCCB chuẩn bị hồ sơ

  

 

-14h00:

Họp Hội đồng thi tốt nghiệp K46 ĐH (Đợt 1) năm 2017.

TP:

Theo QĐ

ĐĐ:

Phòng họp TTGDQP-AN

 

 

- 14h30-16h30:

Tổ chức thi môn: Lý thuyết chuyên sâu.

TP:

Theo QĐ

ĐĐ:

Giảng đường 4 tầng

  

 

T.7 (03/6)

 

- 7h00:

Họp Hội đồng thi tốt nghiệp K46 ĐH (Đợt 1) năm 2017.

TP:

Theo QĐ

ĐĐ:

Phòng họp TTGDQP-AN

- 7h30-10h45:

Tổ chức thi thực hành các môn chuyên sâu.

TP:

Theo QĐ

ĐĐ:

Các sân chuyên môn

 

(các bộ môn  cho SV chuẩn bị sân bãi dụng cụ)

 

 

-14h15-17h00:

Tiếp tục tổ chức thi thực hành các môn chuyên sâu.

TP:

Theo QĐ

ĐĐ:

Các sân chuyên môn

  

(các bộ môn  cho SV chuẩn bị sân bãi dụng cụ)

 

 

CN(04/6)

 

- 7h00:

Họp Hội đồng đánh giá khóa luận tốt nghiệp (Đợt 1) năm 2017.

TP:

Theo QĐ

ĐĐ:

Phòng họp TTGDQP-AN.

- Sáng

7h30-11h00:

- Chiều 14h15-17h30:

Đánh giá khóa luận tốt nghiệp (tại các Hội đồng 1,2,3,4,5).

TP:

Theo QĐ

ĐĐ:

Theo phân công kèm theo.

  

 

- 16h00:

Bàn giao sinh viên K48 học tập huấn công tác Đoàn – Đội.

TP:

P.ĐT, BMNTĐĐ, P.CTHSSV (Bà Hải, Bà Châu, Ô.Nhân, Ô.Vinh).

ĐĐ:

Giảng đường 4 tầng

 

 

Nhắc việc:

- Thứ 7, CN lớp NVSP học theo kế hoạch.

 

- 19h30-22h00: Từ thư 2 đến thứ 5 phòng ĐT mở cửa phòng 202, 204 cho SV báo cáo thử khóa luận. Các giảng viên hướng dẫn và sinh viên liên hệ đ/c Liên (ĐT) để đăng ký lịch báo cáo.

- 8h00, ngày 05/6 ĐTN khai mạc lớp dạy bơi, võ miễn phí cho các cháu con em cán bộ giảng viên Trường (Đề nghị các thầy, cô đăng ký cho con em mình qua đ/c Trường Trung) hạn cuối cùng thứ 6 ngày 02/6.

 

 

Trực lãnh đạo: T7- CN (03-04/6/2017).Ô. Nguyễn Minh Tiến.                PGĐ. TTGDQP-AN.                                             

                                                  BAN GIÁM HIỆU                                                                                 


<< Trở về