Lịch tuần

LỊCH TUẦN TỪ 19/6/2017 ĐẾN 25/6/2017
   BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI
LỊCH CÔNG TÁC
 NĂM HỌC 2016 - 2017

 

T.2 (19/6)

 

- 10h00:

Họp cán bộ chủ chốt.

TP:

BGĐ, trưởng các đơn vị.

ĐĐ:

Phòng Họp TTGDQP

 

- 14h00:

Các phòng, khoa, TTGDQP sinh hoạt.

 

 

- 14h30:

Khối Hành chính Tổng kết công tác năm học 2016-2017 và xây dựng phương hướng công tác năm học 2017-2018.

TP:

Mời dự: ĐU-BGH Ban chi ủy Chi bộ hành chính, BCH CDDBPHC, các đồng chí trưởng phó phòng, khoa, bộ môn và toàn thể CBVC, DVLĐ khối Hành chính

ĐĐ:

Phòng 106

 

- Phòng HCTH giúp nước uống, địa điểm

 

- Phòng QTTB gips điện, loa máy

 

- Phòng TCCB giúp công tác tổ chức, điểm danh, tuyên truyền.

 

 

- 16h30:

Họp Đảng ủy

 

 

- 17h30:

Họp triển khai đánh giá năng lực thể chất ở một số tỉnh.

TP:

Mời dự: BGH, Trưởng các phòng: HCTH, ĐT, KT&ĐBKĐCLĐT, KHTC, CTHSSV và giáo viên chỉ đạo TTSP năm 2017.

ĐĐ:

Phòng họp (tầng 6)

 

 

- 19h30:

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chiếu phim cách mạng phục vụ sinh viên

TP:

Sinh viên K29, sinh viên Trường ĐHSP TDTT Hà Nội

ĐĐ:

Sân giảng đường TTGDQP

 

 

T.3 (20/6)

 

Cả ngày:

Lớp NVSP học bù theo kế hoạch.

ĐĐ:

Phòng Hội thảo (tầng 6)

 

- 8h00:

Ô.Quyết dự Bảo vệ  luận án Tiến sĩ tại Viện KHTDTT.

ĐĐ:

Hà Nội

 

- 8h30:

Làm việc với TTKĐCLGD, Hiệp hội các trường ĐH,CĐ Việt Nam.

TP:

BGH, Trưởng các đơn vị: KT&ĐBCLĐT, TCCB, ĐT, CTHSSV, KHTC, Khoa SĐH.

ĐĐ:

Phòng họp (tầng 6)

 

- 10h00:

Kết thúc khóa học K 228B (đợt 2) sinh viên Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương

ĐĐ:

Sân C7.

 

 

- 15h30:

Nghiệm thu bàn giao thang máy Nhà Điều hành Trung tâm.

TP:

Ô.P.Thành, Ô.Quyết, Ô.Bình, Bà Chính, Ô.Hoàng (QTTB), tổ điện nước và nhà thầu

ĐĐ:

Nhà Điều hành Trung tâm; P. QTTB

 

T.4 (21/6)

 

Cả ngày:

Lớp NVSP học bù theo kế hoạch.

ĐĐ:

Phòng Hội thảo (tầng 6)

 

- 8h30:

Ô.P.Thành dự Hội đồng đánh giá luận luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục cấp cơ sơ nghiên cứu sinh.

ĐĐ:

Hội trường tầng 5 – Viện KHTDTT.

- P.QTTB bố trí xe ô tô

 

- 9h00:

Họp Chi đoàn HC-TT triển khai tổ chức Đại hội.

ĐĐ:

Phòng họp (tầng 6)

 

- 14h30:

Họp CĐBP GV2.

TP:

BCH, tổ trưởng, tổ phó CĐ, tiểu ban nhân sự

ĐĐ:

BMLLCT.

 

- 15h00:

Họp bàn về công việc chuẩn bị cho buổi Bế giảng và Lễ tốt nghiệp K46.

TP:

Ô.Quyết, Ô.Nguyên, Ô.Tuấn, Bà Hương, Ô.P.Dũng, Bà Hải

ĐĐ:

Phòng họp (tầng 6)

 

- 19h30-22h15:

Đại hội Chi đoàn – Lớp K48.

TP:

Mời dự: BCH Đoàn trường, BCH Chi đoàn HCTT, BCH Chi đoàn CBGV, BCH Chi đoàn – Lớp K47, K49.

ĐĐ:

Giảng đường 4 tầng, các phòng học 102, 104,202,204, 305, 402, 404.

- P.ĐT giúp địa điểm

 

T.5 (22/6)

 

- 9h00:

Họp đánh giá theo 8 tiêu chí lĩnh vực thi đua.

TP:

Thường trực Hội đồng thi đua và các trưởng đơn vị: TCCB, KHTC, QTTB, HTQT, ĐT, Khoa SĐH, CTHSSV, KT&ĐBCLĐT, QLKH.

ĐĐ:

Phòng Họp (tầng 6)

 

 

- P.TCCB tổng hợp báo hội đồng

- 15h00:

Họp  BCH Chi đoàn GV triển khai tổ chức Đại hội.

TP:

 Mời dự: Thường vụ ĐTN.

ĐĐ:

Phòng họp (tầng 6)

 

 

- 15h00:

Họp triển khai công tác tổng kết và TĐKT CĐ, kế hoạch Đại hội CĐBP Hành chính khóa X nhiệm kỳ 2017-2022.

TP:

BCH CĐBP Hành chính, tổ trưởng, tổ phó CĐBP Hành chính.

ĐĐ:

Phòng Hội thảo (tầng 6)

 

 

T.6 (23/6)

 

- 8h00:

Đại hội Chi đoàn HC-TT.

TP:

Theo giấy mời.

ĐĐ:

Phòng Hội thảo (tầng 6)

 

- P.TCCB giúp trang trí

 

- P.QTTB giúp loa máy

 

 

- 19h00:

Hội thi Trò chơi âm nhạc

TP:

BMNTĐĐ

ĐĐ:

P.106

- P.QTTB giúp loa máy

- P.HCTH giúp địa điểm

 

T.7 (24/6)

 

- 7h00:

Báo cáo chuyên đề.

TP:

BMNTĐĐ

ĐĐ:

P.106

- P.QTTB giúp loa máy

- P.HCTH giúp địa điểm

 

- 8h00:

Thi kết thúc lớp NVSP  theo kế hoạch.

TP:

Toàn thể lớp theo danh sách

ĐĐ:

Phòng 104 Giảng đường

 

 

CN(25/6)

 

Nhắc việc:

- Đề nghị các đơn vị hoàn thiện đánh giá theo 8 tiêu chí, nộp trước ngày 20/6 và kèm theo minh chứng để P.TCCB tổng hợp báo cáo Hội đồng thi đua Cụm 1 và Vụ TĐKT Bộ GD&ĐT.

- Từ ngày 20/6 đến 23/6 Ô.Chung (TCCB) và các đ/c (theo QĐ) đi huấn luyện DQTV năm thứ nhất tại BCHQS Huyện Chương Mỹ.

- Đề nghị các trưởng đơn vị nộp bảng chấm công của đơn vị và thừa giờ Khối Hành chính hàng tháng theo đúng thời gian, phải theo mẫu (từ ngày 2-3 hàng tháng).

- Đề nghị P.ĐT, Khoa ĐTSĐH, P.ĐT, TTGDQP&AN tổng hợp số giờ của GV năm học 2016-2017; P.QLKH tổng hợp kết quả NCKH, SKKN năm học 2016-2017; P.HCTH Tổng hợp vi phạm quy định về thời gian làm việc CB,VC,NLĐ Khối Hành chính; Thanh tra pháp chế tổng hợp đơn thư, các vi phạm của CB,VC,NLĐ,GV gửi về P.TCCB và các đơn vị có nhu cầu để tiến hành đánh giá viên chức và bình xét thi đua năm học 2016-2017. Hạn từ 21-25/6/2017.

- Các đơn vị chủ động và đánh giá viên chức , bình xét thi đua năm học theo kế hoạch; (Lấy mẫu đánh giá phân loại VC và Thi đua tại P.TCCB, trên Wetsite trường từ ngày 24/6/2017).

- Các chủ nhiệm đề tài, SKKN được Hội đồng khoa học nghiệm thu nộp 02 quyển bìa mền, 01 đĩa CD đã chỉnh sửa đề tài theo ý kiến Hội đồng khoa học về P.QLKH trước ngày 22/2017. Các chủ nhiệm đề tài, SKKN không nộp lại không được ra quyết định nghiệm thu (cụ thể thông báo trên Wetsite trường).

- Đề nghị các đơn vị khẩn trương nộp báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 theo hướng dẫn của Ban Thanh tra trường

          

             Trực lãnh đạo: T7- CN (24-25/6/2017).Ô. Trịnh Duy Bình. PTP. QTTB.

                                                                

                                          

              BAN GIÁM HIỆU                                                                                                          

 


<< Trở về