Lịch tuần

LỊCH TUẦN TỪ 14/8/2017 ĐẾN 20/8/2017

T.2 (14/8)

 

- 8h30:

Ô.P.Thành dự Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng.

ĐĐ:

Hội trường A – Bộ GD&ĐT.

- P.QTTB bố trí xe ô tô .

 

- 14h00:

Ô.P.Thành dự Hội nghị cán bộ chủ chốt Bộ GD&ĐT.

ĐĐ:

Hội trường A – Bộ GD&ĐT.

- P.QTTB bố trí xe ô tô .

 

- 14h00:

Các phòng, khoa, bộ môn sinh hoạt.

 

T.3 (15/8)

 

- 7h30:

Ô.P.Thành làm việc với Hội đồng sách giáo khoa mới.

ĐĐ:

Tạ Quang Bửu

- P.QTTB bố trí xe ô tô .

 

- 7h30:

Công tác tại Đảng ủy Khối

TP:

Ô.P.Tuấn, Ô.Trường Trung

- P.QTTB giúp xe ô tô

 

- 7h30:

Dự Lễ phát động và ủng hộ hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc bị  bão lụt

TP:

Ô. Liêm, Ô. Đức

ĐĐ:

Công đoàn Giáo dục Việt Nam số 2 Trịnh Hoài Đức HN

 

- 8h30:

Dự Hội đồng bảo vệ luận án Tiến sỹ.

TP:

Ô.P.Thành

ĐĐ:

Viện Khoa học TDTT.

- P.QTTB bố trí xe ô tô .

 

- 14h00:

Sinh hoạt chính trị đầu năm học 2017-2018

TP:

ĐU-BGH, Trưởng phó phòng, khoa, bộ môn, PGĐTTGDQP-AN, toàn thể CBVC,SQ,NLĐ.

ĐĐ:

P.106

- Các đơn vị thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch số 323/KH-ĐHSPTDTTHN ngày 09/8/2017

 

- 16h00:

Họp Đảng ủy

ĐĐ:

Phòng họp

 

 

- 16h30:

Hội nghị Đảng ủy mở rộng lấy phiếu tín nhiệm quy hoạch nguồn nhân sự Đảng ủy Trường nhiệm kỳ 2020-2025.

TP:

Đảng ủy, Bí thư chi bộ, CTCĐ, BTĐTN; trưởng , phó phòng, trạm, khoa, PGĐ TTGDQP-AN.

ĐĐ:

Phòng Hội thảo

 

- Văn phòng Đảng ủy chuẩn bị hồ sơ.

 

 

- 20h00:

Họp BCN SV.

TP:

GVCN các khóa

ĐĐ:

Phòng  CTHSSV (tầng 3)

 

T.4 (16/8)

 

- 7h30:

Nộp hồ sơ thi đua khen thưởng năm học 2016-2017.

TP:

Ô.Chung (PTP.TCCB), Ô.Tư, Ô.Tiến (TTGDQP),

ĐĐ:

Bộ GD&ĐT.

 

- P.QTTB giúp xe ô tô

 

 

- 8h30:

Họp thẩm định chương trình Sách giáo khoa mới và Bồi dưỡng giáo viên

TP:

Trường ĐHSP TDTT Hà Nội và Trường ĐHSP TDTT TP Hồ Chí Minh

ĐĐ:

Phòng Họp

 

 

- 10h00:

Nghiệm thu sửa chữa giảng đường TTGDQP-AN, các KTX C8, C9

TP:

Ô. Quyết, Bà Chính, Bà Hương (KHTC), Ô. Hải TT, Ô. Bình, Ô. Tuấn, Ô. Sơn Nhà thầu

ĐĐ:

Giảng đường TTGDQP-AN, các KTX C8, C9.

 

 

- 14h00:

Dự họp về giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo các trường sư phạm.

TP:

Ô.P.Thành

ĐĐ:

Phòng họp D205, Bộ GD&ĐT.

 

- P.QTTB bố trí xe ô tô .

 

- 14h00:

Báo các thử các đề tài NCKH, SKKN tại Hội nghị “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”

TP:

- Mời dự: Ô.Lê Thanh, Ô. Thời, Ô. H.Dũng, Bà P.Hương, Ô. Liêm, Bà Ngoãn, Ô. Toàn, Ô. Hưng, Ô.Đ. Tuấn, Ô. P. Tuấn, Ô. P.Dũng, Ô. Tiến PGĐ

- Ô.Đức báo cho các chủ nhiệm đề tài, SKKN, chuẩn bị các điều kiện về hồ sơ, phương tiện CSVC

ĐĐ:

P.Họp

 

 

 

 

- 15h00:

Họp BCH Đoàn trường Khóa XI, nhiệm kỳ 2017-2019.

TP:

BCH Đoàn trường (Ô.Trường Trung thông báo)

ĐĐ:

Phòng 106

 

 

- 15h30:

Họp các tổ Đảng chi bộ Hành chính chuẩn bị cho Đại hội Chi bộ.

ĐĐ:

Tự bố trí

 

 

- 16h30:

Họp Chi bộ Hành chính.

ĐĐ:

Phòng Hội thảo

 

 

T.5 (17/8)

 

- 8h00:

Đảng ủy thông qua công tác chuẩn bị đại hội nhiệm kỳ của các chi bộ

TP:

Đảng ủy, các ban chi ủy chi bộ (VPĐU sắp xếp thời gian cụ thể cho các chi ủy)

ĐĐ:

Phòng Họp

 

( Bí thư các chi bộ chuẩn bị nội dung báo cáo công việc đại hội nhiệm kỳ 2017-2020)

 

- 14h00:

Họp xét thi đua khen thưởng CĐBP Hành chính và danh hiệu phụ nữ ”GVT-ĐVN”

TP:

BCHCĐBP Hành chính, tổ trưởng, tổ phó CĐ.

ĐĐ:

Phòng họp

 

T.6 (18/8)

 

- 15h30:

Họp Hội đồng thi tuyển sinh Cao học khóa 5 năm 2017 và kiểm tra công tác chuẩn bị

TP:

Theo QĐ

ĐĐ:

Phòng họp

 

 

T.7 (19/8)

 

- 7h15:

Họp Hội đồng thi tuyển sinh Cao học khóa 5 năm 2017 (Phân công nhiệm vụ)

TP:

Theo QĐ

ĐĐ:

Phòng họp

 

 

- 8h00:

Thi tuyển sinh Cao học K5 môn Lý luận &PPGDTC.

TP:

Theo QĐ

ĐĐ:

Giảng đường 4 tầng

 

 

- 13h30:

Họp Hội đồng thi tuyển sinh Cao học khóa 5 năm 2017.

TP:

Theo QĐ

ĐĐ:

Phòng họp

 

 

- 14h00:

Thi tuyển sinh Cao học K5 môn Sinh lý Thể thao.

TP:

Theo QĐ

ĐĐ:

Giảng đường 4 tầng

 

CN(20/8)

 

- 7h30:

Họp Hội đồng thi tuyển sinh Cao học khóa 5 năm 2017.

TP:

Theo QĐ

ĐĐ:

Phòng họp

 

 

- 8h00:

Thi tuyển sinh Cao học K5 môn Tiếng Anh.

TP:

Theo QĐ

ĐĐ:

Giảng đường 4 tầng

 

- 8h00:

Đón tiếp sinh viên K50 nhập học.

TP:

P.ĐT, P.KHTC, P.TCCB, P.CTHSSV, ĐTN.

ĐĐ:

P.106

- P. HCTH: Giúp địa điểm.

 

Nhắc việc:

- Đề nghị các đồng chí Trưởng phụ trách các đơn vị báo cáo bằng văn bản và kèm theo minh chứng  kết quả xử lý sau thanh tra (kết luận của Đoàn Thanh tra Chính phủ đã về làm việc với nhà trường năm 2014), gửi về P.TTPC hoặc P.TCCB (đ/c Tư) trước ngày 16/8/2017, để tổng hợp báo cáo gửi Thanh tra Chính phủ.

 

- Căn cứ kế hoạch công tác NCKH năm học 2017 -2018, phòng QLKH đề nghị các đơn vị, cá nhân xây dựng đề xuất đề tài NCKH, SKKN, giáo trình năm học 2017 – 2018 gửi về phòng QLKH trước 17h00 ngày 22/8 để tổng hợp và trình Hiệu trưởng ra Quyết định tuyển chọn danh mục đề xuất.

- Phòng Đào tạo và các khoa, bộ môn, TTGDQP-AN phối hợp chuyển giờ dạy chiều thứ 3 (15/8) sang chiều thứ 4 (16/8) để phục vụ học tập chính trị đầu năm học 2017-2018 của khối CBVC,SQ,NLĐ.

- Các Chi ủy chuẩn bị đầy đủ hồ sơ tổ chức đại hội chi bộ gửi cho đ/c Tuấn VPĐU trước ngày 16/8 để thấm định trước khi báo cáo ĐU.

 

 

                        Trực lãnh đạo: T7- CN (19-20/8/2017).Ô. Mai Tú Nam. Tr.Khoa. Võ Thuật.

                                                                                                                                                                                                      

          BAN GIÁM HIỆU                                                                                                          


<< Trở về