Lịch tuần

LỊCH TUẦN TỪ 04/9/2017 ĐẾN 10/9/2017
   BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI
LỊCH CÔNG TÁC
 NĂM HỌC 2017 - 2018

 

T.2 (04/9)

Nghỉ bù ngày thứ 7 Quốc khánh 02/9.

T.3 (05/9)

 

- 7h00:

Dự Lễ Khai giảng năm học mới 2017-2018

TP:

Ô. Lê Thanh, Ô. H Dũng

ĐĐ:

Trường THCS Phụng Châu

 

- P.QTTB bố trí xe

 

 

- 8h00:

TTGDQP-AN tiếp nhận khóa 231

TP:

Toàn thể CB SQ TTGDQP

ĐĐ:

Sân C7

 

- 15h30:

Họp Chi bộ GV2; trù bị đại hội

TP:

Đảng viên Chi bộ GV2

ĐĐ:

Phòng Hiệu Phó (Ô.Lê Thanh)

 

- 15h30:

Họp Hội đồng xét nâng lương thường xuyên và PCTNVK đợt 1 năm 2017.

TP:

Theo QĐ

ĐĐ:

Phòng Họp

- P.TCCB chuẩn bị hồ sơ

 

T.4 (06/9)

 

- 8h00:

Dự Hội đồng bảo vệ Luận án tiến sỹ

TP:

Ô. P Thành, Ô. Quyết, Ô. P. Dũng

ĐĐ:

Viện KHTDTT

 

- P.QTTB bố trí xe

 

- 8h00:

TTGDQP-AN khai giảng khóa 231

TP:

Mời dự: BGH, BGĐ, toàn thể CB SQ TTGDQP-AN

ĐĐ:

Nhà thi đấu Đa năng

- P.ĐT giúp địa điểm

- P.QTTB giúp loa máy

 

 

- 10h00:

ĐẠI HỘI CHI BỘ TTGDQP-AN NHIỆM KỲ 2017-2020. (Phiên thứ nhất)

TP:

-  Đảng viên chi bộ TTGDQP -AN

ĐĐ:

Phòng Họp TTGDQP-AN

 

- P.QTTB Giúp loa máy

 

- P.TCCB: Giúp trang trí, tuyên truyền

 

 

- 14h30:

ĐẠI HỘI CHI BỘ TTGDQP-AN NHIỆM KỲ 2017-2020. (Phiên thứ hai)

TP:

Mời dự: Theo giấy mời

-  Đảng viên chi bộ TTGDQP -AN.

ĐĐ:

Phòng Họp TTGDQP-AN

 

- P.QTTB Giúp loa máy

 

- P.TCCB: Giúp trang trí, tuyên truyền

 

 

T.5 (07/9)

 

- 13h30:

ĐẠI HỘI CHI BỘ GIẢNG VIÊN 2 NHIỆM KỲ 2017-2020. (Phiên thứ nhất)

TP:

-  Đảng viên Chi bộ Giảng viên 2

ĐĐ:

Phòng Họp TTGDQP-AN

 

- P.QTTB Giúp loa máy

 

- P.TCCB: Giúp trang trí, tuyên truyền

 

 

- 14h30:

ĐẠI HỘI CHI BỘ GIẢNG VIÊN 2 NHIỆM KỲ 2017-2020. (Phiên thứ hai)

TP:

Mời dự: Đảng ủy, CTCĐ, Chi ủy các chi bộ: HC, GV1, TTGDQP-AN, SV.

-  Đảng viên Chi bộ Giảng viên 2.

ĐĐ:

Phòng Họp TTGDQP-AN

 

- P.QTTB Giúp loa máy

 

- P.TCCB: Giúp trang trí, tuyên truyền

 

- TTGDQP-AN: Giúp địa điểm

 

 

T.6 (08/9)

 

- 9h30:

Họp sắp xếp, xử lí đất đai khu tập thể ngoài trường

TP:

- Ban sắp xếp, xử lí đất đai theo QĐ, CTCĐ trường

- Đại điện các gia đình (P.QTTB thông báo)

ĐĐ:

Phòng Hội thảo

 

- 13h30:

ĐẠI HỘI CHI BỘ SINH VIÊN NHIỆM KỲ 2017-2020. (Phiên thứ nhất)

TP:

 Đảng viên Chi bộ Sinh viên

ĐĐ:

Phòng Họp TTGDQP-AN

 

- P.QTTB Giúp loa máy

 

- P.TCCB: Giúp trang trí, tuyên truyền

 

 

 

 

- 14h30:

ĐẠI HỘI CHI BỘ SINH VIÊN NHIỆM KỲ 2017-2020. (Phiên thứ hai)

TP:

Mời dự: ĐU-BGH, CTCĐ Trường, Chi ủy các chi bộ: HC, GV1, GV2,TTGDQP-AN, BCH ĐTN, BCH K47,48,49,50.

-  Đảng viên Chi bộ Sinh viên.

ĐĐ:

Phòng Họp TTGDQP-AN

 

- P.QTTB Giúp loa máy

 

- P.TCCB: Giúp trang trí, tuyên truyền

 

 

T.7 (09/9)

 

- 8h00:

Đoàn Thanh niên phối hợp Công ty Hon Đa tổ chức chương trình tri ân khách hàng (bảo dưỡng và thay dầu xe miễn phí cho các dòng xe Hon Đa)

TP:

BCH ĐTN, Công ty xe Hon Đa, CB, GV, CNV, SQ TTGDQP-AN và SV có xe Hon Đa.

ĐĐ:

Sảnh nhà 9 tầng

- P.QTTB Giúp an ninh, nguồn điện

- ĐTN tập trung đoàn viên K49, 50.

 

CN(10/9)

 

Nhắc việc:

- Đề nghị các đơn vị gửi kế hoạch công tác năm học 2017-2018 cho Ô. H Dũng qua hộp thư hadungdutt@gmail.com.

 

 

          Trực lãnh đạo: T7-CN  (09-10/9/2017).Ô. Trần Ngọc Minh. P.Tr. Khoa các môn bóng.

                                                                                                                                        

          BAN GIÁM HIỆU                                                                                                          

 


<< Trở về