Lịch tuần

LỊCH TUẦN TỪ 11/9/2017 ĐẾN 21/9/2017
   BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI
LỊCH CÔNG TÁC
 NĂM HỌC 2017 - 2018

 

T.2 (11/9)

 

- 9h30:

Đón tiếp Đoàn Y tế nước ngoài làm việc tại Trường.

TP:

BGH, P.HTQT (Thành phần cụ thể P.HTQT trực tiếp thông báo)

ĐĐ:

Phòng hop

 

- 14h00:

Các phòng,  TTGDQP-AN sinh hoạt.

 

- 15h30:

Kiểm tra chất lượng thi công cửa vách kính nhà Điều hành Trung tâm

TP:

Ô.Quyết, Bà Chính, Ô.Bình, Ô.Hoàng, Bà Hương (KHTC) và nhà thầu

ĐĐ:

Nhà Điều hành Trung tâm và P.QTTB

 

- 16h00:

Các khoa sinh hoạt.

 

 

- 16h45:

Họp BCN SV.

TP:

GVCN các khóa

ĐĐ:

P.CTHSSV (tầng 3)

 

 

T.3 (12/9)

 

- 6h00:

Ngày 12-13/9 Họp tổng kết công tác Đoàn và Phong trào Thanh niên năm học 2016-2017.

TP:

Ô.Minh Thủy, Ô.Trường Trung

ĐĐ:

Đồ Sơn – Hải Phòng

 

- Tự túc phương tiện

 

 

- 7h30:

Họp chuẩn bị tổ chức Khai giảng năm học mới 2017-2018

TP:

BGH, Trưởng phòng, Ô. Tiến PGĐ TTQP-AN, Ô. Ng. Hoàng PTK LLC

ĐĐ:

Phòng họp

 

- P. ĐT chuẩn bị nội dung.

 

 

- 9h00:

Đảng ủy làm việc với các Chi ủy nhiệm kỳ 2017-2020.

TP:

Đảng ủy, các Chi ủy

ĐĐ:

Phòng họp

 

 

 

 

- 16h00:

Họp các tổ Đảng Chi bộ Hành chính

ĐĐ:

Tự bố trí

 

T.4 (13/9)

 

- 8h30:

Làm việc với Trường THCS Phụng Châu và   Trường THCS Ngô Sỹ Liên

TP:

Ô.Lê Thanh, Ô.P.Dũng, Ô.Quốc Trung

ĐĐ:

Trường Phụng Châu và Chúc Sơn

- P.QTTB bố trí xe ô tô

 

- 9h00:

Họp xét điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2016-2017

TP:

Ô.Quyết, Ô.P.Tuấn, Ô.Bùi Thành, Bà Hương, Ô.P.Dũng, Bà Hải

ĐĐ:

Phòng Họp. (Bà Hải chuẩn bị nội dung báo cáo)

 

- 14h00:

Sinh hoạt chính trị năm học 2017-2018. (Nội dung: P.TCCB)

TP:

Toàn thể VC, NLĐ, SQTTGDQP-AN

ĐĐ:

P.106

- P.TCCB: Giúp  công tác chuẩn bị nội dung, chương trình, trang trí, tuyên truyền

- P.HCTH: Giúp địa điểm, nước uống

 

- P.QTTB Giúp loa máy

 

- Các đơn vị phối hợp với phòng TCCB để tổ chức thực hiện tốt nội dung được phân công.

 

 

- 16h00:

Họp Chi bộ

 

- Chi bộ Hành chính : Phòng Họp

 

- Chi bộ GV1 : Phòng Hội thảo

- Chi bộ GV2 : Phòng  104 giảng đường

- Chi bộ Sinh viên : VP ĐTN

 

- Chi bộ TTGDQP-AN : Phòng Họp giao ban TTGDQP-AN

 

 

- 16h00:

Làm việc với sinh viên đủ điều kiện đăng ký khóa luận tốt nghiệp

TP:

P.ĐT và sinh viên đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp.

ĐĐ:

P.106 Giảng đường

 

 

- 16h30:

Họp BCH Đoàn trường triển khai kế hoạch CLB Khoa học sinh viên

TP:

BCH ĐTN

ĐĐ:

VP ĐTN

 

 

T.5 (14/9)

 

- 9h00:

Họp bàn phương án quản lý sử dụng CSVC phục vụ giảng dạy học tập.

TP:

Ô.Quyết, Bà P.Hương, Ô.P.Dũng, Ô.Tuấn, Ô.Bình (QTTB).

ĐĐ:

Phòng  Họp

 

- 13h30:

Công tác tại Đảng ủy Khối

TP:

Ô.P.Tuấn

ĐĐ:

 Số 1 Trần Phú – Hà Đông

 

 

T.6 (15/9)

 

- 10h00:

Làm việc với các hộ khu tập thể ngoài trường đang trong diện quy hoạch

TP:

BGH, CTCĐ, QTTB, KHTC và các hộ (P.QTTB báo trực tiếp)

ĐĐ:

Phòng Họp

 

 

- 14h00:

Họp xét thi đua, khen thưởng Công đoàn năm học 2016-2017

TP:

- Mời dự Ô. Quyết PBTĐU; BCH CĐ Trường, các BCH CĐBP, CN UBKT CĐ, Trưởng , Phó ban nữ công, TB TTND

ĐĐ:

Phòng Hội thảo

 

- Ô. Đức chuẩn bị hồ sơ.

 

 

T.7 (16/9)

 

CN(17/9)

 

Nhắc việc:

- Từ ngày 11/9/2017 Trung tâm Truyền thông và Thư viện làm việc tại địa điểm tầng 1 nhà Thư viện

- Các khoa hoàn thiện đề cương chi tiết (theo chương trình chuẩn đầu ra) nộp về P.ĐT chậm nhất ngày  thứ 4 (13/9/2017). Ô.P.Dũng.

- Các khoa gửi danh sách GV hướng dẫn THSP về P.ĐT vào 14h30 ngày 13/9/2017 (mỗi Khoa 1-2 đ/c)

- P.QLKH thông báo kết quả đề xuất đề tài SKKN, giáo trình, tài liệu tham khảo cấp trường và thông báo nộp thuyết minh đề tài SKKN, tài liệu tham khảo cấp trường. Đề nghị các phòng, khoa, TT, bộ môn thực hiện theo đúng thời gian như thông báo.

- Ô. Nguyên đi học LLCTCC từ 20 đến 28/9/2017

 

 

          Trực lãnh đạo: T7-CN  (16-17/9/2017).Ô. Lê Học Liêm. Tr. Khoa Điền kinh.

                                                                                                             

          BAN GIÁM HIỆU                                                                                                          

 


<< Trở về