Sơ đồ cơ cấu tổ chức - bộ máy Minimize

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TDTT HÀ NỘI

 

BCH ĐẢNG BỘ

BAN GIÁM HIỆU

CHI BỘ

CÔNG ĐOÀN

ĐOÀN TN

PHÒNG CHỨC NĂNG

BỘ MÔN

KHOA

TRUNG TÂM

Chi bộ GV1

Công đoàn bộ phận GV1

Chi đoàn GV

P.Tổ chức cán bộ

BM. Điền kinh

HLTT

GDQPHN

P.HC-TH

BM. Thể dục

 

 

P.Đào tạo

BM. B chuyền

 

 

Chi bộ GV2

Công đoàn bộ phận GV2

P.Đào tạo sau ĐH

BM. Bóng đá

 

 

P.QLKH

BM. B. rổ-B. ném

 

 

Chi đoàn HCTT

P.Công tác HSSV

BM. CL- BB-QV

 

 

Chi bộ HC

Công đoàn bộ phận HC

P.KT&ĐBCLĐT

BM. Bơi- Trò chơi

 

 

P.PC-TĐKT

BM. Võ

 

 

P.QT-TB

BM. Cờ vua- Đá cầu

 

 

Chi bộ TTGDQP

Công đoàn bộ phận TTGDQP

Các Chi đoàn SV

P.KH-TC

BM. NVSP

 

 

P.QHQT

BM. Ngoại ngữ

 

 

P.Trạm Y tế

BM. Y sinh

 

 

 

BM. LLCT

 

 

 

BM. NT-ĐĐ

 

 

  DANH SÁCH GIẢNG VIÊN CƠ HỮU CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM  THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI