LÝ LỊCH TRÍCH NGANG - HỒ SƠ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Minimize
Họ tên Chức vụ chính Chức vụ kiêm nhiệm
Phòng Đào tạo
Lê Quốc Trung Chuyên viên
Trần Anh Dũng Cán sự
Phạm Thị Hoàng Liên Chuyên viên
Lưu Thị Thu Hằng Cán sự
P.KT và KĐCLĐT
Trần Thị Thanh Bình Phó Trưởng phòng
Bùi Minh Thành TP UV BCH CĐ
Đinh Thị Thảo Chuyên viên
Đinh Thị Hiền Chuyên viên
Nguyễn Văn Hưng Chuyên viên
P.QLKH
Nguyễn Mạnh Toàn Trưởng phòng Giảng viên
Trang 2 trong 27Đầu tiên    Trước   1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp   Cuối