LÝ LỊCH TRÍCH NGANG - HỒ SƠ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Minimize
Họ tên Chức vụ chính Chức vụ kiêm nhiệm
P.Kế hoạch - Tài Chính
Tạ Thị Thắm KTV
Đỗ Thu Hằng KTV
Trịnh Lan Hương KTV
Phạm Ngọc Minh KTV
Đặng Thị Bằng KTV
TTGDQP HN1
Nguyễn Dũng Sỹ TP.HCTH-CTCT
Nguyễn Minh Tiến PTP.ĐT-QLSV
Phạm Hồng Hải PTP.HC-KT
Đào Văn Minh PTP.HCTH-CTCT
Hoàng Tuấn Hào
Trang 4 trong 27Đầu tiên    Trước   1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  Tiếp   Cuối