LÝ LỊCH TRÍCH NGANG - HỒ SƠ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Minimize
Họ tên Chức vụ chính Chức vụ kiêm nhiệm
Phòng Tổ chức cán bộ
Nguyễn Thị Thanh Huyền
Nguyễn Tiến Dũng Chuyên viên
Hướng Xuân Nguyên TP Giảng viên
Nguyễn Thị Lê Chuyên viên
Lê Quỳnh Hòa Chuyên viên
Nguyễn Thành Chung Phó Trưởng phòng Giảng viên, Phó Chủ tịch CĐ Hành chính
Trung tâm Truyền thông và Thư viện
Nguyễn Minh Tư Chuyên viên
Trần Thị Thanh Huyền Chuyên viên
Nguyễn Hương Lan Thư viện viên
Nguyễn Trần Minh Chi TVV
Trang 5 trong 27Đầu tiên    Trước   1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  Tiếp   Cuối