LÝ LỊCH TRÍCH NGANG - HỒ SƠ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Minimize
Họ tên Chức vụ chính Chức vụ kiêm nhiệm
Phòng Hành chính tổng hợp
Nguyễn Đức Thoại Chuyên viên
Phòng QTTB
Trịnh Duy Bình Trưởng phòng
Phan Hồng Thái
Nguyễn Tiến Chí
Nguyễn Quốc Hùng
Đỗ Công Huân Kỹ sư
Lê Đình Kết
Trương Đình Đại
Hoàng Văn Duy
Vũ Ngọc Tuấn PTP
Trang 8 trong 27Đầu tiên    Trước   3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  Tiếp   Cuối