LÝ LỊCH TRÍCH NGANG - HỒ SƠ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Minimize
Họ tên Chức vụ chính Chức vụ kiêm nhiệm
Phòng QTTB
Kiều Văn Thắng Bảo vệ
Lê Văn Tiến Bảo vệ
Trần Ngọc Bảo Nhân viên Kỹ thuật
Đặng Thế Hoàng Kỹ sư
Lê Xuân Thành Bảo vệ
Lê Biên Thùy Bảo vệ
Nguyễn Việt Dũng Nhân viên KT
Đỗ Văn Thanh Bảo vệ
Lê Hiếu Bảo vệ
Nguyễn Ngọc Thành Bảo vệ
Trang 9 trong 27Đầu tiên    Trước   4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  Tiếp   Cuối