VĂN BẢN Minimize
 
Tìm văn bản: Tìm
Nhập số hiệu, nơi ban hành hoặc chuỗi văn bản cần tìm
 
Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Nơi ban hành
Mẫu Mẫu: BIÊN BẢN 25/12/2107 Trường
Mẫu: BIÊN BẢN V/v: Xét đề nghị nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp TNVK đợt 2 và nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc năm 2017 cho viên chức và người lao động
Mẫu báo cáo học kỳ 1 khối hành chính Mẫu báo cáo học kỳ 1 khối hành chính 05/01/2018 P.Đào tạo
Mẫu báo cáo học kỳ 1 khối hành chính
Mẫu báo cáo học kỳ 1 khối đào tạo Mẫu báo cáo học kỳ 1 khối đào tạo năm học 2017-2018 05/01/2018 P. Đào tạo
Mẫu báo cáo học kỳ 1 khối đào tạo năm học 2017-2018
Mẫu Mẫu: ĐƠN ĐỀ NGHỊ NÂNG BẬC LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN ĐỢT 2 NĂM 2017 (DIỆN: 3 NĂM) 25/12/2017 Trường
Mẫu: ĐƠN ĐỀ NGHỊ NÂNG BẬC LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN ĐỢT 2 NĂM 2017 (DIỆN: 3 NĂM)
Mẫu Mẫu: ĐƠN ĐỀ NGHỊ NÂNG BẬC LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN ĐỢT 2 NĂM 2017 (DIỆN: 2 NĂM) 25/12/2017 Trường
Mẫu: ĐƠN ĐỀ NGHỊ NÂNG BẬC LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN ĐỢT 2 NĂM 2017 (DIỆN: 2 NĂM)
Mẫu Mẫu: ĐƠN ĐỀ NGHỊ TĂNG PHỤ CẤP THÂM NIÊN VƯỢT KHUNG ĐỢT 2 - NĂM 2017 25/12/2017 Trường
Mẫu: ĐƠN ĐỀ NGHỊ TĂNG PHỤ CẤP THÂM NIÊN VƯỢT KHUNG ĐỢT 2 - NĂM 2017
Mẫu Mẫu: ĐƠN ĐỀ NGHỊ NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN 25/12/2017 Trường
Mẫu: ĐƠN ĐỀ NGHỊ NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN DO LẬP THÀNH TÍCH XUẤT SẮC NĂM 2017 - DIỆN: 3 NĂM
MẪU MẪU 18/12/2017
BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP NĂM: 2017
MẪU MẪU 18/12/2017 TRƯỜNG
PHIẾU KÊ KHAI XÉT HƯỞNG PHỤ CẤP THÂM NIÊN NHÀ GIÁO - BỔ SUNG (Dùng cho cá nhân kê khai tính hưởng PCTN nhà giáo bổ sung hàng năm) NĂM 2017 (Tính đến 31/12/2017)
NẪU MẪU 18/12/2017 TRƯỜNG
PHIẾU KÊ KHAI XÉT HƯỞNG PHỤ CẤP THÂM NIÊN NHÀ GIÁO - LẦN ĐẦU NĂM 2017 (Tính đến 31/12/2017)
Tổng số: 140 văn bản
Trang 1 trong 14Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp   Cuối