VĂN BẢN Minimize
 
Tìm văn bản: Tìm
Nhập số hiệu, nơi ban hành hoặc chuỗi văn bản cần tìm
 
Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Nơi ban hành
Mẫu NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ , BÌNH XÉT DANH HIỆU THI ĐUA Năm học 2015 – 2016 (Đối với viên chức là giảng viên) 30/05/2016 Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội
NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ , BÌNH XÉT DANH HIỆU THI ĐUA Năm học 2015 – 2016 (Đối với viên chức là giảng viên)
Mẫu NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ , BÌNH XÉT DANH HIỆU THI ĐUA Năm học 2015 – 2016 (Đối với viên chức khối Hành chính 30/05/2016 Trường ĐH sư phạm TDTT Hà Nội
NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ , BÌNH XÉT DANH HIỆU THI ĐUA Năm học 2015 – 2016 (Đối với viên chức khối Hành chính
Số: 195 /KH-ĐHSPTDTTHN KẾ HOẠCH 23/05/2016 Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội
KẾ HOẠCH Tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới; Tuần lễ Biển đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2016
Số: 227 /HD-ĐHSPTDTTHN Hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân năm học 2015 - 2016 10/05/2016 Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội
Hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân năm học 2015 - 2016
Số : 187 /TB-ĐHSPTDTTHN THÔNG BÁO 09/05/2016 Trường HHD Sư phạm TDTT Hà Nội
V/v đăng ký dự tuyển sinh đi học tại Bê-La-Rút năm 2016 và Nhật Bản theo học bổng chính phủ Nhật Bản cấp năm 2017
Số: 172 /KH-ĐHSPTDTTHN KẾ HOẠCH 29/04/2016 Trường Đại học sư phạm TDTT Hà Nội
V/v đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4, 01/5 và bầu cử Quốc hội khóa XIV, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp
Số : 31 /KH-ĐHSPTDTTHN-HCTH KẾ HOẠCH 25/01/2016 Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGHỈ TÊT NGUYÊN ĐÁN BÍNH THÂN - NĂM 2016
MẪU (MẪU) ĐƠN XIN HỌC LẠI; (MẪU) ĐƠN XIN HỌC LẠI; (MẪU) ĐƠN XIN THI LẠI; (MẪU) ĐƠN XIN THI CẢI THIỆN ĐIỂM ; (MẪU) ĐƠN XIN HOÃN THI 20/01/2016 PHÒNG ĐÀO TẠO
(MẪU) ĐƠN XIN HỌC LẠI; (MẪU) ĐƠN XIN HỌC LẠI; (MẪU) ĐƠN XIN THI LẠI; (MẪU) ĐƠN XIN THI CẢI THIỆN ĐIỂM ; (MẪU) ĐƠN XIN HOÃN THI
MẪU MẪU SƠ YẾU LÝ LỊCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 16/01/2016 PHÒNG TCCB
Mẫu 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
MẪU MẪU PHIẾU BỔ SUNG LÝ LỊCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 16/01/2016 PHÒNG TCCB
Mẫu 4a-BNV/2007 ban hành kèm theo Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
Tổng số: 159 văn bản
Trang 10 trong 16Đầu tiên    Trước   5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  Tiếp   Cuối