VĂN BẢN Minimize
 
Tìm văn bản: Tìm
Nhập số hiệu, nơi ban hành hoặc chuỗi văn bản cần tìm
 
Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Nơi ban hành
Mẫu MẪU GHI KẾT QUẢ BÌNH XÉT DANH HIỆU THI ĐUA NĂM HỌC 2015 – 2016 (KHỐI HÀNH CHÍNH) 30/05/2016 Trường ĐH sư phạm TDTT Hà Nội
MẪU GHI KẾT QUẢ BÌNH XÉT DANH HIỆU THI ĐUA NĂM HỌC 2015 – 2016 (KHỐI HÀNH CHÍNH)
Mẫu MẪU BIÊN BẢN HỌP BÌNH XÉT DANH HIỆU THI ĐUA VÀ KHEN THƯỞNG Năm học 2015 – 2016 30/05/2016 Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội
MẪU BIÊN BẢN HỌP BÌNH XÉT DANH HIỆU THI ĐUA VÀ KHEN THƯỞNG Năm học 2015 – 2016
Mẫu NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ , BÌNH XÉT DANH HIỆU THI ĐUA Năm học 2015 – 2016 (Đối với viên chức là giảng viên) 30/05/2016 Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội
NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ , BÌNH XÉT DANH HIỆU THI ĐUA Năm học 2015 – 2016 (Đối với viên chức là giảng viên)
Mẫu NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ , BÌNH XÉT DANH HIỆU THI ĐUA Năm học 2015 – 2016 (Đối với viên chức khối Hành chính 30/05/2016 Trường ĐH sư phạm TDTT Hà Nội
NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ , BÌNH XÉT DANH HIỆU THI ĐUA Năm học 2015 – 2016 (Đối với viên chức khối Hành chính
Số: 195 /KH-ĐHSPTDTTHN KẾ HOẠCH 23/05/2016 Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội
KẾ HOẠCH Tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới; Tuần lễ Biển đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2016
Số: 227 /HD-ĐHSPTDTTHN Hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân năm học 2015 - 2016 10/05/2016 Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội
Hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân năm học 2015 - 2016
Số : 187 /TB-ĐHSPTDTTHN THÔNG BÁO 09/05/2016 Trường HHD Sư phạm TDTT Hà Nội
V/v đăng ký dự tuyển sinh đi học tại Bê-La-Rút năm 2016 và Nhật Bản theo học bổng chính phủ Nhật Bản cấp năm 2017
Số: 172 /KH-ĐHSPTDTTHN KẾ HOẠCH 29/04/2016 Trường Đại học sư phạm TDTT Hà Nội
V/v đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4, 01/5 và bầu cử Quốc hội khóa XIV, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp
Số : 31 /KH-ĐHSPTDTTHN-HCTH KẾ HOẠCH 25/01/2016 Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGHỈ TÊT NGUYÊN ĐÁN BÍNH THÂN - NĂM 2016
MẪU (MẪU) ĐƠN XIN HỌC LẠI; (MẪU) ĐƠN XIN HỌC LẠI; (MẪU) ĐƠN XIN THI LẠI; (MẪU) ĐƠN XIN THI CẢI THIỆN ĐIỂM ; (MẪU) ĐƠN XIN HOÃN THI 20/01/2016 PHÒNG ĐÀO TẠO
(MẪU) ĐƠN XIN HỌC LẠI; (MẪU) ĐƠN XIN HỌC LẠI; (MẪU) ĐƠN XIN THI LẠI; (MẪU) ĐƠN XIN THI CẢI THIỆN ĐIỂM ; (MẪU) ĐƠN XIN HOÃN THI
Tổng số: 161 văn bản
Trang 10 trong 17Đầu tiên    Trước   5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  Tiếp   Cuối