VĂN BẢN Minimize
 
Tìm văn bản: Tìm
Nhập số hiệu, nơi ban hành hoặc chuỗi văn bản cần tìm
 
Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Nơi ban hành
03 Biên bản giao nhận TSCD Phòng KHTC
Biên bản giao nhận tài sản cố định
04 Giấy thanh toán tạm ứng Phòng KHTC
Giấy thanh toán tạm ứng kinh phí
06 Bảng kê chi tiền cho người tham dự Hội thảo Phòng KHTC
Bảng kê chi tiền cho người tham dự hội thảo, tập huấn
07 Bảng kê mua hàng Phòng KHTC
Bảng kê mua hàng
08 Bảng kê thanh toán công tác phí Phòng KHTC
Bảng kê thanh toán công tác phí
09 Giấy đề nghị cung cấp trang thiết bị làm việc Phòng KHTC
Giấy đề nghị cung cấp trang thiết bị, dụng cụ làm việc
09 Giấy đề nghị cung cấp trang thiết bị làm việc Phòng KHTC
Giấy đề nghị cung cấp trang thiết bị, dụng cụ làm việc
11 Giấy báo hỏng, mất dụng cụ, thiết bị Phòng KHTC
Giấy báo hỏng, mất dụng cụ, thiết bị làm việc
12 Hợp đồng thuê xe Phòng KHTC
Hợp đồng thuê xe
Số: DỰ KIẾN NHIỆM VỤ NCKH, HỌC TẬP BỒI DƯỠNG, HOẠT ĐỘNG KHÁC CỦA GIẢNG VIÊN
DỰ KIẾN NHIỆM VỤ NCKH, HỌC TẬP BỒI DƯỠNG, HOẠT ĐỘNG KHÁC CỦA GIẢNG VIÊN
Tổng số: 160 văn bản
Trang 14 trong 16Đầu tiên    Trước   7  8  9  10  11  12  13  [14]  15  16  Tiếp   Cuối