VĂN BẢN Minimize
 
Tìm văn bản: Tìm
Nhập số hiệu, nơi ban hành hoặc chuỗi văn bản cần tìm
 
Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Nơi ban hành
BẢN ĐĂNG KÝ THI ĐUA Năm học 2017 - 2018 BẢN ĐĂNG KÝ THI ĐUA Năm học 2017 - 2018 30/10/2017
BẢN ĐĂNG KÝ THI ĐUA Năm học 2017 - 2018
340/QĐ-ĐHSPTDTTHN Quyết định 02/08/2017 Trường
Về việc đánh giá, phân loại viên chức và người lao động Năm học 2016 - 2017
341/QĐ-ĐHSPTDTTHN QUYẾT ĐỊNH 02/08/2017 Trường
Về việc công nhận Danh hiệu thi đua năm học 2016 - 2017
343 /QĐ-ĐHSPTDTTHN QUYẾT ĐỊNH 02/08/2017 Trường
Về việc tặng Giấy khen của Hiệu trưởng cho cá nhân có thành tích từng mặt trong năm học 2016 - 2017
342 /QĐ-ĐHSPTDTTHN QUYẾT ĐỊNH 02/08/2017 Trường
Về việc tặng Giấy khen của Hiệu trưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2016 - 2017
340 Quyết định 02/08/2017 Trường
Về việc đánh giá, phân loại viên chức và người lao động năm học 2016 - 2017
341/QĐ-ĐHSPTDTTHN Quyết định 02/08/2017 Trường
Về việc công nhận Danh hiệu thi đua năm học 2016 - 2017
342 /QĐ-ĐHSPTDTTHN Quyết định 02/08/2017 Trường
Về việc tặng Giấy khen của Hiệu trưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2016 - 2017
343 /QĐ-ĐHSPTDTTHN Quyết định 02/08/2017 Trường
Về việc tặng Giấy khen của Hiệu trưởng cho cá nhân có thành tích từng mặt trong năm học 2016 - 2017
MẪU Chấm công, thừa giờ mới 8/2017 02/08/2017 P.TCCB
Tổng số: 159 văn bản
Trang 4 trong 16Đầu tiên    Trước   1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  Tiếp   Cuối