VĂN BẢN Minimize
 
Tìm văn bản: Tìm
Nhập số hiệu, nơi ban hành hoặc chuỗi văn bản cần tìm
 
Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Nơi ban hành
MẪU MẪU TRÍCH NGANG THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TẶNG BẰNG KHEN CHO TẬP THỂ NĂM HỌC 2015 - 2016 05/08/2016
MẪU TRÍCH NGANG THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TẶNG BẰNG KHEN CHO TẬP THỂ NĂM HỌC 2015 - 2016
MẪU MẪU BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG BẰNG KHEN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NHÂN DỊP KỶ NIỆM 55 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG 05/08/2016
MẪU BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG BẰNG KHEN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NHÂN DỊP KỶ NIỆM 55 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG
MẪU MẪUTRÍCH NGANG THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TẶNG BẰNG KHEN NHÂN DỊP KỶ NIỆM 55 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG 05/08/2016
MẪUTRÍCH NGANG THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TẶNG BẰNG KHEN NHÂN DỊP KỶ NIỆM 55 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG
MẪU MẪU TRÍCH NGANG THÀNH TÍCH CỦA CÁC TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC 05/08/2016
MẪU TRÍCH NGANG THÀNH TÍCH CỦA CÁC TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC
(Mẫu) (Mẫu)KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY, NCKH, HỌC TẬP BỒI DƯỠNG VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC CỦA GIẢNG VIÊN NĂM HỌC 2016 - 2017 03/08/2016 Phòng TCCB
(Mẫu) KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY, NCKH, HỌC TẬP BỒI DƯỠNG VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC CỦA GIẢNG VIÊN NĂM HỌC 2016 - 2017
(Mẫu) MẪU DỰ KIẾN NHIỆM VỤ NCKH, HỌC TẬP BỒI DƯỠNG, HOẠT ĐỘNG KHÁC CỦA GIẢNG VIÊN 03/08/2016 Phòng TCCB
DỰ KIẾN NHIỆM VỤ NCKH, HỌC TẬP BỒI DƯỠNG, HOẠT ĐỘNG KHÁC CỦA GIẢNG VIÊN
Số: 204/KH-ĐHSPTDTTHN KẾ HOẠCH 31/05/2016 Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội
KẾ HOẠCH Tổ chức triển khai đánh giá và phân loại viên chức, người lao động của Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội năm học 2015 - 2016
199/TB-ĐHSPTDTTHN THÔNG BÁO 30/05/2016 Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội
THÔNG BÁO V/v: tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Giảng viên (hạng III) lên Giảng viên chính (hạng II) và từ Giảng viên chính (hạng II) lên Giảng viên cao cấp (hạng I) năm 2016
30-5-2016 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC BÌNH XÉT DANH HIỆU THI ĐUA VÀ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG ĐỐI VỚI CÁC TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN Năm học 2015 - 2016 30/05/2016 Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC BÌNH XÉT DANH HIỆU THI ĐUA VÀ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG ĐỐI VỚI CÁC TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN Năm học 2015 - 2016
Mẫu MẪU GHI KẾT QUẢ BÌNH XÉT DANH HIỆU THI ĐUA NĂM HỌC 2015 – 2016 (KHỐI GIẢNG VIÊN) 30/05/2016 Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội
MẪU GHI KẾT QUẢ BÌNH XÉT DANH HIỆU THI ĐUA NĂM HỌC 2015 – 2016 (KHỐI GIẢNG VIÊN)
Tổng số: 161 văn bản
Trang 9 trong 17Đầu tiên    Trước   4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  Tiếp   Cuối