VĂN BẢN Minimize
 
Tìm văn bản: Tìm
Nhập số hiệu, nơi ban hành hoặc chuỗi văn bản cần tìm
 
Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Nơi ban hành
Quy định về việc trình bày thể thức giáo trình Quy định về việc trình bày thể thức giáo trình 06/12/2018 Trường
Quy định về việc trình bày thể thức giáo trình
M_1 Mẫu thuyết minh đề tài cấp Trường 2018 12/09/2018 Trung tâm KHCN-TT&TV
M_3_2018 Mẫu hợp đồng triển khai đề tài cấp Trường 2018 12/09/2018 Trung tâm KHCN-TT&TV và P. KHTC
Mẫu LÝ LỊCH KHOA HỌC 02/03/2018 Phòng Quản lý khoa học
Mẫu lý lịhh khoa học
M2017 Các biểu mẫu KHCN 2017-2018 02/08/2017 Phòng QLKH
Biểu mẫu văn bản KHCN thực hiện năm học 2017-2018
M_SKKN 2017 Quy định và biểu mẫu SKKN Phòng QLKH
M_GT2017 Biểu mẫu quy định viết Giáo trình Phòng QLKH
MKL Mẫu thuyết minh Khoá luận mới nhất Phòng QLKH, Phòng Đào tạo
Mẫu thuyết minh Khoá luận tốt nghiệp sinh viên 2016
M4B Thông tin kết quả nghiên cứu Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thông tin kết quả nghiên cứu, tiếng Việt - Tiếng Anh
M3B Mẫu Báo cáo Tổng kết đề tài cấp Bộ Phòng Quản lý Khoa học
Mẫu Báo cáo Tổng kết đề tài KH&CN cấp Bộ
Tổng số: 16 văn bản
Trang 1 trong 2Đầu tiên    Trước   [1]  2  Tiếp   Cuối