VĂN BẢN Minimize
 
Tìm văn bản: Tìm
Nhập số hiệu, nơi ban hành hoặc chuỗi văn bản cần tìm
 
Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Nơi ban hành
784/QĐ-BGDĐT Quyết định 29/03/2019 Bộ GD&ĐT
Ban hành Kế hoạch hành động của Bộ GD&ĐT thực hiện nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025
168/BC-BCA-BGDĐT Báo cáo 20/03/2019 BCA-BGDĐT
Sơ kết 03 năm thực hiện Thông tư liên tịch số 06/2018/TTLT/BCA-BGDĐT của Bộ Công an và Bộ GD&ĐT hướng dẫn phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành Giáo dục
1018/KH-BLĐTBXH-BGDĐT Kế hoạch 14/03/2019 Bộ LĐTBXH & Bộ GD&ĐT
phối hợp giữa Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ GD&ĐT về công tác dự phòng, cai nghiện ma túy đối với học sinh, sinh viên đến năm 2020
Số 22/2018/TT/BGDĐT Thông tư 07/03/2019 Bộ GD&ĐT
Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng ngành Giáo dục
số 674/BGDĐT-VP Công văn 27/02/2019 BGD&ĐT
Về việc tham gia cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
Quyết định số 388/QĐ-BGDĐT Ban hành quy chế quản lý và xử lý tài liệu điện tử trên Hệ thống quản lý hành chính điện tử của Bộ GD&ĐT 20/02/2019 Bộ GD&ĐT
Công văn số 563/BGDĐT-GDTC vv viết tham luận Hội nghị "Nâng cao chất lượng GDTC và thể thao trường học trong Ngành Giáo dục - Đào tạo" 19/02/2019 Bộ GD&ĐT
Công văn số 579/BGDĐT-GDĐH vv công tác tuyển sinh năm 2019 19/02/2019 Bộ GD&ĐT
Công văn số 549/BGDĐT-NGCBQLGD vv thông tin, tuyênt truyền về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội 18/02/2019 Bộ GD&ĐT
Số 45-KL/TW Kết luận của Ban Bí thư 01/02/2019 BCH TW
Về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông
Tổng số: 54 văn bản
Trang 1 trong 6Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  5  6  Tiếp   Cuối