VĂN BẢN Minimize
 
Tìm văn bản: Tìm
Nhập số hiệu, nơi ban hành hoặc chuỗi văn bản cần tìm
 
Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Nơi ban hành
Số: 100 /KH-ĐHSPTDTTHN KẾ HOẠCH 21/03/2016 Trường ĐHSPTDTTHN
KẾ HOẠCH Tổ chức triển khai thực hiện phòng, chống dịch bệnh do vi rút Zika gây nên
Số : 88 /TB-ĐHSPTDTTHN THÔNG BÁO 09/03/2016 Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội
THÔNG BÁO V/v đăng ký dự tuyển sinh sau đại học năm 2016
Số: 565/QĐ-ĐHSPTDTTHN Quy chế tuyển dụng viên chức của Trường Đại học sư phạm TDTT Hà Nội 31/12/2015 Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội
Quy chế tuyển dụng viên chức của Trường Đại học sư phạm TDTT Hà Nội (Ban hành kèm theo Quyết định số: 565/QĐ-ĐHSPTDTTHN ngày 31/12/2015
35/2015/TT-BGDĐT Thông tư 31/12/2015 Bộ Giáo dục và Đào tạo
v/v Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục
số 33/2015/TT-BGDĐT Thông tư 30/12/2015 Bộ Giáo dục và Đào tạo
THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2010/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định danh mục các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong ngành giáo dục
Số: 545 /ĐA-ĐHSPTDTTHN ĐỀ ÁN 29/12/2015 Trường ĐH sư pham TDTT Hà Nội
ĐỀ ÁN THÀNH LẬP KHOA HUẤN LUYỆN THỂ THAO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI
Số: 545 /ĐA-ĐHSPTDTTHN ĐỀ ÁN 29/12/2015 Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội
ĐỀ ÁN THÀNH LẬP KHOA HUẤN LUYỆN THỂ THAO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI
Số 123/2015/BGDQP-BGDĐT-BLĐTBXH Thông tư liên tịch 05/11/2015 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
QUY ĐỊNH TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH; LIÊN KẾT GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CỦA CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG, CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
Số 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 08/09/2015 Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học
Số: 16/2015/TT-BGDĐT THÔNG TƯ 12/08/2015 Bộ Giáo dục và Đào tạo
THÔNG TƯ Ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy
Tổng số: 38 văn bản
Trang 2 trong 4Đầu tiên    Trước   1  [2]  3  4  Tiếp   Cuối