VĂN BẢN Minimize
 
Tìm văn bản: Tìm
Nhập số hiệu, nơi ban hành hoặc chuỗi văn bản cần tìm
 
Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Nơi ban hành
Số 575/QĐ-ĐHSPTDTTHN QUYẾT ĐỊNH 29/11/2017 Trường
QUYẾT ĐỊNH V/v Ban hành Quy định tổ chức và hoạt động thanh tra tại trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội
5642/BGDĐT-TĐKT Công văn 28/11/2017 Bộ Giáo dục và Đào tạo
V/v hướng dẫn nội dung thi đua và xét khen thưởng năm học 2017-2018
Số 22/2017/TT-BGDĐT Thông tư 06/09/2017 Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thông tư ban hành quy định, điều kiện, trình tự mở mã ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học
Số 353/QyĐ-ĐHSPTDTTHN Quy định 05/09/2017 Trường
Quy định về việc đề thi, chấm thi kết thúc học phần các hệ đào tạo
Số : 102 /TB-ĐHSPTDTTHN THÔNG BÁO 22/03/2016 Trường ĐHSPTDTTHN
THÔNG BÁO V/v đăng ký dự tuyển sinh trình độ thạc sĩ, tiến sĩ năm 2016
Số: 100 /KH-ĐHSPTDTTHN KẾ HOẠCH 21/03/2016 Trường ĐHSPTDTTHN
KẾ HOẠCH Tổ chức triển khai thực hiện phòng, chống dịch bệnh do vi rút Zika gây nên
Số : 88 /TB-ĐHSPTDTTHN THÔNG BÁO 09/03/2016 Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội
THÔNG BÁO V/v đăng ký dự tuyển sinh sau đại học năm 2016
Số: 565/QĐ-ĐHSPTDTTHN Quy chế tuyển dụng viên chức của Trường Đại học sư phạm TDTT Hà Nội 31/12/2015 Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội
Quy chế tuyển dụng viên chức của Trường Đại học sư phạm TDTT Hà Nội (Ban hành kèm theo Quyết định số: 565/QĐ-ĐHSPTDTTHN ngày 31/12/2015
35/2015/TT-BGDĐT Thông tư 31/12/2015 Bộ Giáo dục và Đào tạo
v/v Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục
số 33/2015/TT-BGDĐT Thông tư 30/12/2015 Bộ Giáo dục và Đào tạo
THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2010/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định danh mục các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong ngành giáo dục
Tổng số: 54 văn bản
Trang 3 trong 6Đầu tiên    Trước   1  2  [3]  4  5  6  Tiếp   Cuối