VĂN BẢN Minimize
 
Tìm văn bản: Tìm
Nhập số hiệu, nơi ban hành hoặc chuỗi văn bản cần tìm
 
Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Nơi ban hành
Số: 02/VBHN-BGDĐT Thông tư 05/08/2015 Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thông tư quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học
Số: 15/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BQP-BCA-BNV-BTC THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 16/07/2015 Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng, Công an, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính
Thông tư liên tịch Quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh
Số.. BÁO CÁO 19/05/2015 Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội
Báo cáo tổng kết về việc lấy ý kiến phản hồi từ người học về công tác phục vụ đào tạo năm học 2014-2015
Số: 07/2015/TT-BGDĐT Thông tư 16/04/2015 Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thông tư ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học
số 78/2013/NĐ-CP Nghị định 17/07/2013 Chính phủ
Nghị định về minh bạch tài sản, thu nhập
số 59/2013/NĐ-CP Nghị định 17/06/2013 Chính phủ
Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng.
Số: 82/NQ-CP NGHỊ QUYẾT 06/12/2012 CHÍNH PHỦ
NGHỊ QUYẾT Về chương trình hành động thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25 tháng 5 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” giai đoạn 2012 - 2016
Số: 30/CT-TTg CHỈ THỊ 26/11/2012 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
CHỈ THỊ Về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
số: 27/2012/QH13 LUẬT 23/11/2012 QUỐC HỘI
LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
số 07/2012/QH13 Luật 18/06/2012 QUỐC HỘI
Luật Phòng, chống rửa tiền
Tổng số: 38 văn bản
Trang 3 trong 4Đầu tiên    Trước   1  2  [3]  4  Tiếp   Cuối