VĂN BẢN Minimize
 
Tìm văn bản: Tìm
Nhập số hiệu, nơi ban hành hoặc chuỗi văn bản cần tìm
 
Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Nơi ban hành
Số: 545 /ĐA-ĐHSPTDTTHN ĐỀ ÁN 29/12/2015 Trường ĐH sư pham TDTT Hà Nội
ĐỀ ÁN THÀNH LẬP KHOA HUẤN LUYỆN THỂ THAO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI
Số: 545 /ĐA-ĐHSPTDTTHN ĐỀ ÁN 29/12/2015 Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội
ĐỀ ÁN THÀNH LẬP KHOA HUẤN LUYỆN THỂ THAO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI
Số 123/2015/BGDQP-BGDĐT-BLĐTBXH Thông tư liên tịch 05/11/2015 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
QUY ĐỊNH TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH; LIÊN KẾT GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CỦA CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG, CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
Số 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 08/09/2015 Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học
Số: 16/2015/TT-BGDĐT THÔNG TƯ 12/08/2015 Bộ Giáo dục và Đào tạo
THÔNG TƯ Ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy
Số: 02/VBHN-BGDĐT Thông tư 05/08/2015 Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thông tư quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học
Số: 15/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BQP-BCA-BNV-BTC THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 16/07/2015 Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng, Công an, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính
Thông tư liên tịch Quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh
Số.. BÁO CÁO 19/05/2015 Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội
Báo cáo tổng kết về việc lấy ý kiến phản hồi từ người học về công tác phục vụ đào tạo năm học 2014-2015
Số: 07/2015/TT-BGDĐT Thông tư 16/04/2015 Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thông tư ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học
số 78/2013/NĐ-CP Nghị định 17/07/2013 Chính phủ
Nghị định về minh bạch tài sản, thu nhập
Tổng số: 54 văn bản
Trang 4 trong 6Đầu tiên    Trước   1  2  3  [4]  5  6  Tiếp   Cuối