Lịch sử hình thành và phát triển Minimize

Tên trường: Trường Đại học sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội

Địa chỉ: Xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

Điện thoại: (04)33.866058; 04) 33866899; Fax (04) 33866598

Email: tdh@moet.edu.vn; Website: www.dhsptdtthanoi.edu.vn

SỨ MỆNH:

 Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực giáo viên Giáo dục thể chất chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài Thể dục Thể thao cho hệ thống giáo dục quốc dân và toàn xã hội; đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về Quốc phòng- an ninh cho học sinh, sinh viên; nghiên cứu khoa học cơ bản, khoa học ứng dụng thuộc các lĩnh vực khoa học Thể dục Thể thao, Giáo dục thể chất đạt trình độ tiên tiến; cung cấp dịch vụ giáo dục và khoa học công nghệ Thể dục Thể thao; Giáo dục quốc phòng, an ninh phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

TẦM NHÌN:

Đến năm 2020 Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội sẽ là trường đại học có uy tín trong khu vực và thế giới.

Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội phát triển theo hướng đại học nghiên cứu với quy mô trên 10.000 sinh viên; là một trong những trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học sư phạm TDTT hàng đầu của quốc gia; là nơi tập trung các chuyên gia, giảng viên TDTT trình độ cao; các chương trình đào tạo liên kết quốc tế có uy tín trên thế giới; cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại với các dịch vụ hoàn hảo.

 SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TDTT HÀ NỘI

 

BCH ĐẢNG BỘ

BAN GIÁM HIỆU

CHI BỘ

CÔNG ĐOÀN

ĐOÀN TN

PHÒNG CHỨC NĂNG

BỘ MÔN

KHOA, TRUNG TÂM

BỘ MÔN trực thuộc khoa

Chi bộ GV1

CĐ bộ phận GV1

Chi đoàn GV

P.Tổ chức cán bộ

BM. Điền kinh

GDQPHN

 

P. Hành chính- Tổng hợp

BM. Thể dục

Đào tạo sau ĐH 

 

P. Đào tạo

BM. B chuyền

Võ thuật

 BM. Võ

Chi bộ GV2

CĐ bộ phận GV2

P.Quản lý khoa học

BM. Bóng đá

 

 

P.Công tác HSSV

BM. B. rổ-B. ném

 

 

Chi đoàn HCTT

P. Kháo thỉ&ĐBCLĐT

BM. CL- BB-QV

 

 

Chi bộ HC

CĐ bộ phận HC

P. Quản trị- Thiết bị

BM. Bơi- Trò chơi

 

 

P. Kế hoạch- Tài chính

BM. Cờ vua- Đá cầu

 

 

P. Hợp tác quốc tế

BM. NVSP

 

 

Chi bộ TTGDQP

CĐ bộ phận TTGDQP

Các Chi đoàn SV

P. Thanh tra- Pháp chế

BM. Ngoại ngữ

 

 

P.Trạm Y tế

BM. Y sinh

 

 

 

BM. LLCT

 

 

 

BM. NT-ĐĐ