VĂN BẢN Minimize
 
Tìm văn bản: Tìm
Nhập số hiệu, nơi ban hành hoặc chuỗi văn bản cần tìm
 
Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Nơi ban hành
MẪU MẪU 12/07/2018 P.KHTC
MẪU BẢNG CHẤM CÔNG LÀM THÊM GIỜ
MẪU MẪU 12/07/2018 P.KHTC
MẪU BẢNG THANH TOÁN TIỀN LÀM THÊM GIỜ
MẪU MẪU 12/07/2018 P.KHTC
MẪU BẢNG THANH TOÁN TIỀN LÀM THÊM GIỜ
MẪU MẪU 12/07/2018 P.KHTC
MẪU HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN
MẪU MẪU 12/07/2018 P.KHTC
MẪU BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN
MẪU MẪU 12/07/2018 P.KHTC
MẪU BIÊN BẢN NGHIỆM THU HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN
MẪU MẪU 12/07/2018 P.KHTC
MẪU BẢNG THANH TOÁN TIỀN THUÊ NGOÀI (Dùng cho thuê nhân công, thuê khoán việc)
MẪU MẪU 12/07/2018 P.KHTC
MẪU BẢNG PHÂN BỔ TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI
MẪU MẪU 12/07/2018 P.KHTC
MẪU GIẤY ĐI ĐƯỜNG
MẪU MẪU 12/07/2018 P.KHTC
MẪU BẢNG KÊ THANH TOÁN CÔNG TÁC PHÍ
Tổng số: 35 văn bản
Trang 2 trong 4Đầu tiên    Trước   1  [2]  3  4  Tiếp   Cuối