Thông tin hoạt động KT&ĐBCL Minimize
Hội đồng tự đánh giá thống nhất cao với báo cáo tự đánh giá trường
18:28' 12/09/2019
Chiều ngày 12/9/2019, Hội đồng tự đánh giá Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội tổ chức phiên họp triển khai quy trình tự đánh giá trường theo bộ tiêu chuẩn mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, với 25 tiêu chuẩn, 111 tiêu chí được quy định tại Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT ban hành ngày 19/5/2017.
12345678910...