Thông tin hoạt động KT&ĐBCL Minimize
Kế hoạch Đảm bảo chất lượng năm học 2018-2019
10:12' 07/03/2019
Số: 355a/KH-ĐHSPTDTTHN, ngày 09 tháng 8 năm 2018
Nhà trường tổ chức Hội nghị tập huấn công tác đảm bảo chất lượng và tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học
17:10' 10/01/2019
Chiều 9/1, Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn công tác đảm bảo chất lượng và tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học theo thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT cho tập thể cán bộ, viên chức, người lao động và sinh viên toàn trường.
12345678910...