Trạm Y tế Minimize

 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng:

Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện công tác y tế trường học, bảo hiểm y tế, kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám và điều trị bệnh cho CC, VC, người lao động và sinh viên của Trường; đảm bảo vệ sinh phòng dịch, vệ sinh môi trường trong khu vực Trường.

 

2. Nhiệm vụ:

a) Là tuyến y tế đầu tiên, trực tiếp quản lý và chăm sóc kịp thời, tại chỗ sức khoẻ cho CC, VC, người lao động và sinh viên của Trường nhằm bảo vệ sức khoẻ cho các đối tượng đang công tác, làm việc và học tập tại Trường;

b) Thực hiện công tác vệ sinh phòng bệnh, phòng chống dịch, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp;

c) Thực hiện công tác bảo hiểm y tế cho CC, VC, người lao động và sinh viên của Trường theo quy định của Bộ Y Tế;

d) Khám và điều trị bệnh cho CC, VC và sinh viên của Trường theo thẩm quyền của trạm Y Tế cơ sở. Tổ chức cấp cứu kịp thời (24/24 giờ hàng ngày, kể cả ngày lễ và chủ nhật), các trường hợp ốm đau, tai nạn lao động, chấn thương do tập luyện TDTT, nhiễm độc… Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho CC, VC người lao động và sinh viên tại Trường theo quy định của bộ Y Tế;

đ) Tổ chức quản lý, cấp phát thuốc cho CC, VC và sinh viên của Trường; cấp giấy kiến tập, nghỉ học cho sinh viên theo chỉ định của nhân viên y tế;

e) Tổ chức thực hiện công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình; phối hợp với các đơn vị chức năng có biện pháp tuyên truyền, kiểm tra, ngăn chặn các tệ nạn xã hội, ma túy trong sinh viên; phối hợp với các tổ chức đoàn thể, các đơn vị tổ chức vận động hiến máu nhân đạo;

g) Quản lý và bảo dưỡng tốt cơ sở vật chất của trạm Y tế;  làm kế hoạch, mua thuốc hàng tháng và các tài sản khác của trạm y tế. Quản lý và phân phối thuốc tốt, kịp thời, đúng đối tượng, tuân thủ nghiêm ngặt quy định quản lý thuốc của ngành y tế;

h) Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định; thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng, Hiệu trưởng phân công;

 

i) Trưởng Trạm Y tế là thường trực Hội đồng sức khoẻ, chi hội Chữ thập đỏ, Ban vận động sinh đẻ có kế hoạch, Ban nếp sống sư phạm trường. Trạm Y tế được sử dụng con dấu riêng; Trưởng Trạm Y tế được ký và đóng dấu của trạm các giấy tờ liên quan đến nhiệm vụ chuyên môn, chuyển bệnh nhân lên tuyến trên theo quy định của ngành Y tế.

 

DANH SÁCH CÁN BỘ, VIÊN CHỨC