Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Minimize

- Địa chỉ:              Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh.
                              Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội.
                              Xã Phụng Châu, Huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội.
- Điện thoại:         (04. 3) 3866.813

TỔNG SỐ CÁN BỘ SỸ QUAN VÀ VIÊN CHỨC:

Tổng số cán bộ:     34 người

 TT

Họ và tên

Email

1

Phạm Xuân Thành

 

2

Nguyễn Minh Tiến

 

3

Nguyễn Văn Kha

 

4

Nguyễn Văn Vốn

 

5

Hoàng Thanh Sơn

 

6

Lý Hoài Nam

 

7

Chu Thị Bích

 

8

Nguyễn Thị Huệ

 

9

Nguyễn Đắc Năm

 

10

Vũ Đình Khanh

 

11

Nguyễn Ngọc Sơn

 

12

Nguyễn Thị Thơm

 

13

Nguyễn Thị Hiền

 

14

Tạ Việt Thanh  

 

15

Đinh thị Tuyết Mai

 

16

Hoàng Thị Nga

 

17

Phạm Hồng Hải

 

18

Đỗ Đức Thuận

 

19

Vũ Văn Tuấn

 

20

Đinh Thị Mỹ

 

21

Hoàng Hữu Việt

 

22

Phạm T. Minh Đức

 

23

Đinh Trọng Tuấn

 

24

Đào Văn Minh

 

25

Đỗ Ánh Thiên

 

26

Chu Văn Hạc

 

27

Nguyễn Đức Tiến

 

28

Nguyễn Công Long

 

29

Chu Hữu Sơn

 

30

Nguyễn Quốc Anh

 

31

Nguyễn Dũng Sỹ

 

32

Hoàng Tuấn Hào

 

33

Lê Văn Quyết

 

34

Lê Văn Duẩn

 

35

Nguyễn Quang Đạt

 

36

Đặng Minh Lợi

 

37

Bùi Văn Trang

 

38

Đoàn Khắc Hà

 

39

Dương Đăng Kiển

 

40

Mai Thiện Chí

 

 CƠ CẤU TỔ CHỨC:

- Ban Giám đốc
- Các  phòng chức năng
       + Phòng  Hành chính - Tổng hợp - Công tác chính trị
       + Phòng Đào tạo - Quản lý học viên
       + Phòng  Hậu cần - Kỹ thuật.
- Các bộ môn.
       + Bộ môn Đường lối quân sự
       + Bộ môn Kỹ - Chiến thuật
       + Bộ môn Khoa mục chung

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

1. Tổ chức GDQP–AN cho học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề và phổ thông trung học.
2. Đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng
3. Đào tạo sĩ quan dự bị
4. Thực nghiệm, nghiên cứu khoa học sư phạm quân sự

NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN.

- Giảng dạy GDQP  cho học sinh – sinh viên các trường đại học, cao đẳng, TCCN, THPT.
- Đào tạo ngắn hạn, dài hạn giáo viên GDQP cho các trường THPT.
- Đào tạo sĩ quan dự bị.

 

THÀNH TỰU TRUNG TÂM ĐẠT ĐƯỢC.

20 năm xây dựng  trưởng thành, Trung tâm GDQP&ANđã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  được giao. Trung tâm đã được tặng thưởng:

   - 01 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì năm 2011

- 01 Huân chương bảo vệ tổ quốc hạng 3 năm 2006.
- Bằng khen của Thủ tướng chính phủ các năm: 2004; 2009; 2013

Ngoài ra được Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND thành phố Hà Nội, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội tặng nhiều bằng khen

 

 

   

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC TRUNG TÂM GDQP&AN