Văn bản góp ý Minimize
Dự thảo Kế hoạch công tác năm học 2018-2019
16:08' 02/10/2018
Mời toàn thể cán bộ viên chức, giảng viên, người lao động tham gia đóng góp ý kiến để dự thảo kế hoạch được hoàn chỉnh hơn
Dự thảo Báo cáo hội nghị viên chức tháng 10/2018
16:06' 02/10/2018
Mời toàn thể cán bộ viên chức, giảng viên, người lao động tham gia đóng góp ý kiến để dự thảo để báo cáo được hoàn chỉnh hơn
DỰ THẢO SỨ MỆNH, TẦM NHÌN GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI
08:14' 18/09/2018
DỰ THẢO SỨ MỆNH, TẦM NHÌN GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI
1234567