Văn bản góp ý Minimize
Phòng Hành chính tổng hợp gửi các đơn vị văn bản dự thảo để lấy ý kiến đóng góp:
10:59' 17/04/2018
Phòng Hành chính tổng hợp gửi các đơn vị văn bản dự thảo để lấy ý kiến đóng góp: 1. DỰ THẢO DANH MỤC HỒ SƠ, TÀI LIỆU NỘP VÀO LƯU TRỮ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI Năm 2018 2. DỰ THẢO HƯỚNG DẪN Về việc: Lập danh mục hồ sơ, lập hồ sơ và giao nôp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ Trường ĐHSP Thê dục Thể thao Hà Nội
Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng gửi các đơn vị văn bản dự thảo để lấy ý kiến đóng góp:
10:54' 17/04/2018
Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng gửi các đơn vị văn bản dự thảo để lấy ý kiến đóng góp: 1. Dự thảo kết hoạch tự đánh giá 2. Quy định về công tác đảm bảo chất lượng đào tạo Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội
Thông báo về việc lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thể dục, Thể thao
10:46' 29/03/2018
Thông báo về việc lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thể dục, Thể thao
123