Công văn đến Minimize
 
Tìm văn bản: Tìm
Nhập số hiệu, nơi ban hành hoặc chuỗi văn bản cần tìm
 
Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Nơi ban hành
251-HC Công văn 28/04/2020 Bộ GD&ĐT
vv xin ý kiến góp ý dự thảo Thông tư
252-HC Quyết định 28/04/2020 Bộ GD&ĐT
vv giao số lượng đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2021
253-HC Chỉ thị 28/04/2020
vv tăng cường thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông và tự chủ giáo dục đại học
223/KH-BGDĐT KẾ HOẠCH 07/04/2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỔ CHỨC PHONG TRÀO THI ĐUA BẢO ĐẢM TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG TRONG NGÀNH GIÁO DỤC NĂM 2020
224/KH-BGDĐT KÊ HOẠCH 07/04/2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC NGÀNH GIÁO DỤC LẦN THỨ VII NĂM 2020
1189/BGDĐT-GDTC CÔNG VĂN 07/04/2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGÀY "TOÀN DÂN HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN - 07/4/2020"
1191/BGDĐT-TCCB CÔNG VĂN 07/04/2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI CÔNG TÁC BÌNH ĐẲNG GIỚI NĂM 2020
167-HC Kế hoach 22/03/2020
Truyền thông về giáo dục và đào tạo năm 2020
168-HC Thông tư 22/03/2020
Sửa dđổi bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư Nhà nước, Hội đồng giáo sư ngành, liên nganh và Hội đồng giáo sư cơ sở ban hành kèm theo Thông tư 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28/3/2019 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
164-HC Thông tư 20/03/2020
Quy định chi tiết một số điều của Nghị định 86/2018/NĐ-CP ngày 6/6/2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
Tổng số: 132 văn bản
Trang 2 trong 14Đầu tiên    Trước   1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp   Cuối