Công văn đến Minimize
 
Tìm văn bản: Tìm
Nhập số hiệu, nơi ban hành hoặc chuỗi văn bản cần tìm
 
Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Nơi ban hành
46-HC Kế hoạch 03/02/2020 bộ GD&ĐT
Tổ chức bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông, giảng viên sư phạm, giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt năm 2020 (trong khuôn khổ dự án ODA)
48-HC Kế hoạch 03/02/2020 Bộ GD&ĐT
Xây dựng, ban hành chương trình giáo dục mầm non sau năm 2020
49-HC Thông tư 03/02/2020 Bộ GD&ĐT
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2013/TT-BGDĐT ngày 18/12/2013 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tốt cáo của Bộ GD&ĐT
50-HC Công văn 03/02/2020 Bộ GD&ĐT
vv giới thiệu chữ ký Phó Cục trưởng Phạm Quốc Khánh
51-HC Quyết định 03/02/2020 Bộ GD&ĐT
Ban hành kế hoạch sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2013 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông
265/BGDĐT-GDTC Công văn về việc triển khai Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ 01/02/2020 Bộ Giáo dục và Đào tạo
về việc triển khai Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ
128/UBND-YT V/v tăng cường công tác chống bệnh hô hấp do chủng mới virut Corona 31/01/2020 UBND huyện Chương Mỹ
V/v tăng cường công tác chống bệnh hô hấp do chủng mới virut Corona
67/GM-UBND Giấy mời 30/01/2020 UBND huyện Chương Mỹ
Giấy mời
43/CĐ-BGDĐT CÔNG ĐIỆN/ BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Điện:Các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, viện, các trường đại học, 28/01/2020 Bộ Giáo dục và Đào tạo
CÔNG ĐIỆN BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Điện: Các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, viện, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và các đơn vị trực thuộc Bộ
11-HC Kế hoạch 07/01/2020 Bộ GD&ĐT
Triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021"
Tổng số: 132 văn bản
Trang 6 trong 14Đầu tiên    Trước   1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  Tiếp   Cuối