QĐ, quy định, quy chế Minimize
 
Tìm văn bản: Tìm
Nhập số hiệu, nơi ban hành hoặc chuỗi văn bản cần tìm
 
Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Nơi ban hành
30/QĐ-ĐHSPTDTTHN Quyết định 26/03/2019
triệu tập viên chức, người lao động tham gia lấy phiếu giới thiệu quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý và chức danh Hội đồng Trường năm 2019
122/QĐ-ĐHSPTDTTHN Quyết định 12/03/2019
thành lập Ban tổ chức Giải thể dục thể thao cho lưu học sinh Lào khu vực phía Bắc
88/QĐ-ĐHSPTDTTHN Quyết định 12/03/2019 Trường
thành lập Ban tổ chức kỷ niệm 25 năm thành lập Trung tâm GDQP&AN (10/1994-10/2019) Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội
103/QĐ-ĐHSPTDTTHN Quyết định 06/03/2019 Trường
kiện toàn bộ máy cơ cấu tổ chức bộ máy Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học HUPES
105/QĐ-ĐHSPTDTTHN Quyết định 06/03/2019 Trường
ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học HUPES thuộc Trường ĐHSP TDTT Hà Nội
Số 91/QĐ-ĐHSPTDTTHN Quyết định 01/03/2019 Trường
bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm viên chức quản lý phòng, khoa, trung tâm, trạm, bộ môn và tương đương thuộc Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội
102/QĐ-ĐHSPTDTTHN Quyết định 01/03/2019 Trường
thành lập Trung tâm Ngoại ngữ -Tin học HUPES Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội
47/QĐ-ĐHSPTDTTHN Quyết định 25/01/2019 Trường
về việc thành lập Ban rà soát điều chỉnh sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi của Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội
805/QĐ-ĐHSPTDTTHN 07/12/2018 Trường
vv ban hành Quy định tổ chức và hoạt động thanh tra tại Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội
807/QĐ-ĐHSPTDTTHN 07/12/2018 Trường
ban hành Quy định về công tác khảo thí tại Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội
Tổng số: 84 văn bản
Trang 5 trong 9Đầu tiên    Trước   1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  Tiếp   Cuối