QĐ, quy định, quy chế Minimize
 
Tìm văn bản: Tìm
Nhập số hiệu, nơi ban hành hoặc chuỗi văn bản cần tìm
 
Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Nơi ban hành
806/QĐ-ĐHSPTDTTHN Quy định 07/12/2018
Quy định về công tác đảm bảo chất lượng và đào tạo của trường
807/QĐ-ĐHSPTDTTHN Quy định 07/12/2018
Quy định về công tác khao thí tại trường
805/QĐ-ĐHSPTDTTHN 07/12/2018 Trường
vv ban hành Quy định tổ chức và hoạt động thanh tra tại Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội
807/QĐ-ĐHSPTDTTHN 07/12/2018 Trường
ban hành Quy định về công tác khảo thí tại Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội
807/QĐ-ĐHSPTDTTHN 07/12/2018 Trường
ban hành Quy định về công tác khảo thí tại Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội
806/QĐ-ĐHSPTDTTHN 07/12/2018 Trường
vv ban hành quy định về công tác đảm bảo chất lượng của Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội
Quy định Quy định 06/12/2018 P.QLKH
về việc trình bày thể thức giáo trình
813 /QĐ-ĐHSPTDTTHN Quyết định 04/12/2018
QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội
816/QĐ-ĐHSPTDTTHN Quyết định 04/12/2018
QUYẾT ĐỊNH Ban hành chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục Trường Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội
826 /QĐ-ĐHSPTDTTHN Quyết định 04/12/2018
QUYẾT ĐỊNH Ban hành quy định nhiệm vụ và quyền hạn của cán bộ kiêm nhiệm Công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục tại các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội
Tổng số: 243 văn bản
Trang 7 trong 25Đầu tiên    Trước   2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  Tiếp   Cuối