QĐ, quy định, quy chế Minimize
 
Tìm văn bản: Tìm
Nhập số hiệu, nơi ban hành hoặc chuỗi văn bản cần tìm
 
Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Nơi ban hành
826 /QĐ-ĐHSPTDTTHN Quyết định 04/12/2018
QUYẾT ĐỊNH Ban hành quy định nhiệm vụ và quyền hạn của cán bộ kiêm nhiệm Công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục tại các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội
822 /QĐ-ĐHSPTDTTHN Quyết định 04/12/2018
QUYẾT ĐỊNH Về việc cử cán bộ kiêm nhiệm Công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục tại các đơn vị Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội
753/QĐ-ĐHSPTDTTHN Quyết định 23/11/2018 P.QLKH
Về việc phê duyệt thuyết minh đề tài khoa học công nghệ, SKKN cấp cơ sở năm học 2018-2019
744/QĐ-ĐHSPTDTTHN Quy định 22/11/2018
Quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin chi báo chí của nhà trường
141/QĐ-ĐHSPTDTTHN Quy định 22/11/2018
Quy định quản lý đài truyền thanh trường và hệ thống loa công cộng đối với cac cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn trường
745/QĐ-ĐHSPTDTTHN Quy định 22/11/2018
Quy định vận hành quản lý trang thông tin điện tử của trường
617/QĐ-ĐHSPTDTTHN Quyết định 28/10/2018 Trường
ban hành Quy định đánh giá, phân loại viên chức, người lao động của Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội
617/QĐ-ĐHSPTDTTHN Quy định 25/10/2018
Quy định đánh giá, phân loại viên chức, người lao động của trường
618/QĐ-ĐHSPTDTTHN Quy định 25/10/2018
Quy định công tác thi đua, khen thưởng của trường
NỘI QUY NỘI QUY 20/10/2018 BGH
NỘI QUY QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NHÀ ĐIỀU HÀNH TRUNG TÂM
Tổng số: 244 văn bản
Trang 8 trong 25Đầu tiên    Trước   3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  Tiếp   Cuối