QĐ, quy định, quy chế Minimize
 
Tìm văn bản: Tìm
Nhập số hiệu, nơi ban hành hoặc chuỗi văn bản cần tìm
 
Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Nơi ban hành
341/QĐ-ĐHSPTDTTHN QUYẾT ĐỊNH 02/08/2017 Trường
Về việc công nhận Danh hiệu thi đua năm học 2016 - 2017
252/QĐ-ĐHSPTDTTHN Quyết định 23/06/2017 P.QLKH
vv công nhận kết quả nghiên cứu khoa học công nghê, sáng kiến kinh nghiệm của cán bộ, giảng viên năm học 2016-2017
Số:366/QĐ-ĐHSPTDTTHN QUYẾT ĐỊNH 06/10/2016 P.TCCB
V/v: Quy định chế độ nghỉ phép năm, nghỉ hè, nghỉ việc riêng trong năm đối với CC, VC và NLĐ của Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội
kèm 366/QĐ-ĐHSPTDTTHN QUY ĐỊNH 06/10/2016 P.TCCB
CHẾ ĐỘ NGHỈ PHÉP, NGHỈ HÈ, NGHỈ VIỆC RIÊNG TRONG NĂM ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI
435/QĐ-ĐHSPTDTTHN Quyết định 16/09/2016 16/9/2016
ban hành quy định đánh giá, phân loại viên chức và người lao động của Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội
342/QĐ-ĐHSPTDTTHN QUYẾT ĐỊNH 02/08/2016 Trường
Về việc tặng Giấy khen của Hiệu trưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2016 - 2017
343/QĐ-ĐHSPTDTTHN QUYẾT ĐỊNH 02/08/2016 Trường
Về việc tặng Giấy khen của Hiệu trưởng cho cá nhân có thành tích từng mặt trong năm học 2016 - 2017
340/QĐ-ĐHSPTDTTHN Quyết định 02/08/2016 Trường
Về việc đánh giá, phân loại viên chức và người lao động năm học 2016 - 2017
354/QĐ-ĐHSPTDTTHN Quyết định 03/11/2015 Trường
Về việc công nhận kết quả thi tuyển viên chức Trường ĐHSP TDTT Hà Nội năm 2015
226/QĐ-ĐHSPTDTTHN-ĐT QUY ĐỊNH 01/08/2015 Phòng ĐT
VỀ VIỆC TỔ CHỨC KỲ THI PHỤ VÀ HỌC LẠI ĐỐI VỚI SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY
Tổng số: 84 văn bản
Trang 8 trong 9Đầu tiên    Trước   3  4  5  6  7  [8]  9  Tiếp   Cuối