QĐ, quy định, quy chế Minimize
 
Tìm văn bản: Tìm
Nhập số hiệu, nơi ban hành hoặc chuỗi văn bản cần tìm
 
Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Nơi ban hành
NỘI QUY NỘI QUY 20/10/2018 BGH
NỘI QUY QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NHÀ ĐIỀU HÀNH TRUNG TÂM
623/QĐ-ĐHSPTDTTHN Quyết định 18/10/2018 Trường
Ban hành quy định về quản lý hoạt động hợp tác quốc tế
623/QĐ-ĐHSPTDTTHN Quyết định 18/10/2018
Ban hành quy định về hợp tác quốc tế
558/QĐ-ĐHSPTDTTHN Quy định 04/10/2018
Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên của trường
556/QĐ-ĐHSPTDTTHN Quy chế 01/10/2018
Quy chế dân chủ cơ sở trong hoạt động của trường
552/QĐ-ĐHSPTDTTHN QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG 01/10/2018 BGH
QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TDTT HÀ NỘI
565/QĐ-ĐHSPTDTTHN QUY CHẾ 01/10/2018 Trường
DÂN CHỦ
546/QĐ-ĐHSPTDTTHN Quy chế 28/09/2018
Quy chế chi tiêu nội bộ trường
542/QĐ-ĐHSPTDTTHN Quy định tiếp công dân 26/09/2018
Quy định tiếp công dân
Số: 542 /QĐ-ĐHSPTDTTHN Quyết định 26/09/2018 Trường
ban hành quy định và quy định về tiếp công dân của trường ĐHSPTDTTHN
Tổng số: 245 văn bản
Trang 9 trong 25Đầu tiên    Trước   4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  Tiếp   Cuối