Quy chế, quy định đào tạo và NCKH Minimize
 
Tìm văn bản: Tìm
Nhập số hiệu, nơi ban hành hoặc chuỗi văn bản cần tìm
 
Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Nơi ban hành
219/QĐ-ĐHSPTDTTHn Quyết định 12/05/2020
vv thành lập HĐ tuyển sinh đại học liên thông từ trình độ CĐ lên ĐH chính quy ngành GDTC khóa 14 năm 2020
841/QĐ-ĐHSPTDTTHN Quy định 17/12/2018
Quy định công tác cố vấn học tập của sinh viên
533/QĐ-ĐHSPTDTTHN Quy chế 19/09/2018
Quy chế hợp đồng thỉnh giảng của trường
537/QĐ-ĐHSPTDTTHN Quy định 12/09/2018
Quy định về việc đăng ký biên soạn, thẩm định và phát hành giáo trình tài liệu tham khảo
536/QĐ-ĐHSPTDTTHN Quy định 12/09/2018
Quy định về quản lý và hoạt động khoa học công nghệ của trường
523a/QĐ-ĐHSPTDTTHN Quy chế 05/09/2018
Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại trường
409/QĐ-ĐHSPTDTTHN Quyết định 26/07/2018
ban hành đề cương môn học đào tạo trình độ đại học
249/TB-ĐHSPTDTTHN Thông báo 04/06/2018
xác định ma trận chuẩn đầu ra chương trình giáo dục ĐH chính quy ngành GDTC năm 2018
242/QĐ-ĐHSPTDTTHN Quyết định 30/05/2018
Quyết định ban hành chương tình đào tạo trình độ thạc sỹ , ngành giáo dục học
184/QĐ-ĐHSPTDTTHN Quyết định 07/05/2018
Quyết định ban hành quy định đạo tạo trình độ thạc sĩ, hệ chính quy tập trung
Tổng số: 44 văn bản
Trang 1 trong 5Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  5  Tiếp   Cuối