TÂM ĐIỂM NỔI BẬT Minimize
Hội đồng trường tổ chức phiên họp đầu tiên
16:59' 26/03/2020
Ngày 26/3/2020, tại phòng họp A, Hội đồng Trường ĐHSP Thể dục Thể thao Hà Nội đã tổ chức phiên họp đầu tiên. Đây là phiên họp nhằm ổn định tổ chức của Hội đồng trường, đồng thời thảo luận và quyết nghị về các vấn đề lớn của Nhà trường trong năm học 2019 - 2020. TS. Phùng Xuân Dũng, Chủ tịch Hội đồng trường chủ trì phiên họp.
Công bố quyết định kiện toàn bộ máy các đơn vị trực thuộc Trường và bổ nhiệm viên chức quản lý.
16:18' 26/03/2020
Chiều 25/3, tại hội nghị bình xét thi đua điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020, Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội đã công bố quyết định kiện toàn bộ máy các đơn vị trực thuộc Trường và bổ nhiệm viên chức quản lý.
12345678910...