HỆ THỐNG VĂN BẢN KẾ HOẠCH, THÔNG BÁO TỔNG HỢP Minimize
Quyết định về việc đánh giá, phân loại viên chức, người lao động, năm học 2017-2018
15:08' 10/08/2018
Quyết định số 430/QĐ-ĐHSPTDTTHN, ngày 06/8/2018 về việc đánh giá, phân loại viên chức, người lao động, năm học 2017-2018
Thông báo về việc tăng lương thường xuyên và hưởng phụ cấp thâm niên năm 2018
17:23' 09/08/2018
Thông báo về việc tăng lương thường xuyên và hưởng phụ cấp thâm niên năm 2018
Mẫu báo cáo thành tích thi đua khen thưởng (khen cao)
16:58' 06/08/2018
Mẫu báo cáo thành tích thi đua khen thưởng (khen cao)
12345678910...