Xem thời khóa biểu

THÔNG BÁO LỊCH HỌC LẠI KHOÁ 47 TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

 CHI TIẾT:  LỊCH HỌC LẠI KHOÁ 47 TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

TRƯỜNG ĐHSP THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI

   

 

                  PHÒNG ĐÀO TẠO

   

 

LỊCH HỌC LẠI KHOÁ 47 TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

 

MÔN HỌC: ĐO LƯỜNG THỂ THAO

 

             

 

THỨ-NGÀY

TIẾT

MÔN HỌC

NGÀY THI

SỐ TIẾT

SỐ SV

GHI CHÚ

 

Năm
7/9/2017

7 - 8

Đo Lường TT

 

28

66

 

 

Sáu
8/9/2017

7 - 8

Đo Lường TT

 

 

 

 

 

Bảy
9/9/2017

1 - 2

Đo Lường TT

 

 

 

 

 

3 - 4

Đo Lường TT

 

 

 

 

 

5 - 6

Đo Lường TT

 

 

 

 

 

7 - 8

Đo Lường TT

 

 

 

 

 

Chủ nhật
10/9/2017

1 - 2

Đo Lường TT

 

 

 

 

 

3 - 4

Đo Lường TT

 

 

 

 

 

5 - 6

Đo Lường TT

 

 

 

 

 

7 - 8

Đo Lường TT

 

 

 

 

 

BA
12/9/2017

7 - 8

Đo Lường TT

 

 

 

 

 

Năm
14/9/2017

7 -8

Đo Lường TT

 

 

 

 

 

Sáu
15/9/2017

7 - 8

Đo Lường TT

 

 

 

 

 

Bảy
16/9/2016

1 - 2

Đo Lường TT

 

 

 

 

 

BA
19/9/2017

7 -  8

THI ĐO LƯỜNG THỂ THAO

2

 

T.1

 

Ghi chú: Sinh viên nộp tiền trước khi học

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2017

       

TP. ĐÀO TẠO

 
               
         

Đã ký

   
               
               
       

TS. Phạm Thị Hương

 

TRƯỜNG ĐHSP THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI

     

                  PHÒNG ĐÀO TẠO

     

LỊCH HỌC LẠI KHOÁ 47 TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

 

MÔN HỌC: Sinh lý TDTT - Thể dục HP3

 
               

THỨ-NGÀY

TIẾT

MÔN HỌC

NGÀY THI

SỐ TIẾT

SỐ SV

GHI CHÚ

 

Ba
26/9/2017

7 - 8

Sinh Lý TDTT

 

42

48

 

 

Năm
28/9/2017

7 - 8

Sinh Lý TDTT

 

 

 

 

 

Bảy
30/9/2017

1 - 2

Thể dục HP3

 

28

30

2 trượt

 

3 - 4

Thể dục HP3

 

 

 

 

 

5 - 6

Sinh Lý TDTT

 

 

 

 

 

7 - 8

Sinh Lý TDTT

 

 

 

 

 

Chủ nhật
1/10/2017

1 - 2

Thể dục HP3

 

 

 

 

 

3 - 4

Thể dục HP3

 

 

 

 

 

5 - 6

Sinh Lý TDTT

 

 

 

 

 

7 - 8

Sinh Lý TDTT

 

 

 

 

 

BA
3/10/2017

7 - 8

Sinh Lý TDTT

 

 

 

 

 


4/10/2017

5 - 6

Sinh Lý TDTT

 

 

 

 

 

Năm
5/10/2017

7 -8

Sinh Lý TDTT

 

 

 

 

 

Bảy
7/10/2017

1 - 2

Thể dục HP3

 

 

 

 

 

3 - 4

Thể dục HP3

 

 

 

 

 

5 - 6

Sinh Lý TDTT

 

 

 

 

 

7 - 8

Sinh Lý TDTT

 

 

 

 

 

Chủ nhật
8/10/2017

1 - 2

Thể dục HP3

 

 

 

 

 

3 - 4

Thể dục HP3

 

 

 

 

 

5 - 6

Sinh Lý TDTT

 

 

 

 

 

7 - 8

Sinh Lý TDTT

 

 

 

T2

 

Ghi chú: Sinh viên nộp tiền trước khi học

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2017

       

TP. ĐÀO TẠO

 
               
         

Đã ký

   
               
       

TS. Phạm Thị Hương

 

TRƯỜNG ĐHSP THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI

     

                  PHÒNG ĐÀO TẠO

     

LỊCH HỌC LẠI KHOÁ 47 TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

 

MÔN HỌC: Sinh lý TDTT - Thể dục HP3

 
               

THỨ-NGÀY

TIẾT

MÔN HỌC

NGÀY THI

SỐ TIẾT

SỐ SV

GHI CHÚ

 

Ba
10/10/2017

7 - 8

Sinh Lý TDTT

 

 

 

 

 


11/10/2017

5 - 6

Sinh Lý TDTT

 

 

 

 

 

Năm
12/10/2017

7 - 8

Sinh Lý TDTT

 

 

 

 

 

Bảy
14/10/2017

1 - 2

Thể dục HP3

 

 

 

 

 

3 - 4

Thể dục HP3

 

 

 

 

 

5 - 6

Sinh Lý TDTT

 

 

 

 

 

7 - 8

Sinh Lý TDTT

 

 

 

 

 

Chủ nhật
15/10/2017

1 - 2

Thể dục HP3

 

 

 

 

 

3 - 4

Thể dục HP3

 

 

 

 

 

5 - 6

Sinh Lý TDTT

 

 

 

 

 

7 - 8

Sinh Lý TDTT

 

 

 

 

 

BA
17/10/2017

7 - 8

Sinh Lý TDTT

 

 

 

 

 


18/10/2017

7 - 8

Thi Sinh Lý TDTT

 

 

 

 

Năm
19/10/2017

7 -8

Thể dục HP3

 

 

 

 

 

Ba
24/10/2017

7 - 8

Thể dục HP3

 

 

 

 

 


25/10/2017

7 - 8

Thi Thể dục HP3

 

 

T3

 

Ghi chú: Sinh viên nộp tiền trước khi học

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2017

       

TP. ĐÀO TẠO

 
               
         

Đã ký

   
               
               
       

TS. Phạm Thị Hương

 

TRƯỜNG ĐHSP THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI

     

                  PHÒNG ĐÀO TẠO

     

LỊCH HỌC LẠI KHOÁ 47 TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

 

MÔN HỌC: Tâm Lý TDTT - Bóng ném & PPGD

 
               

THỨ-NGÀY

TIẾT

MÔN HỌC

NGÀY THI

SỐ TIẾT

SỐ SV

GHI CHÚ

 

Bảy
21/10/2017

1 - 2

Bóng ném & PPGD

 

28

48

8 trượt

 

3 - 4

Bóng ném & PPGD

 

 

 

 

 

5 - 6

Tâm lý TDTT

 

28

25

10 trượt

 

7 - 8

Tâm lý TDTT

 

 

 

 

 

Chủ nhật
22/10/2017

1 - 2

Bóng ném & PPGD

 

 

 

 

 

3 - 4

Bóng ném & PPGD

 

 

 

 

 

5 - 6

Tâm lý TDTT

 

 

 

 

 

7 - 8

Tâm lý TDTT

 

 

 

 

 


25/10/2017

5 - 6

Tâm lý TDTT

 

 

 

 

 

Năm
26/10/2017

7 -8

Bóng ném & PPGD

 

 

 

 

 

Bảy
28/10/2017

1 - 2

Bóng ném & PPGD

 

 

 

 

 

3 - 4

Bóng ném & PPGD

 

 

 

 

 

5 - 6

Tâm lý TDTT

 

 

 

 

 

7 - 8

Tâm lý TDTT

 

 

 

 

 

Chủ nhật
29/10/2017

1 - 2

Bóng ném & PPGD

 

 

 

 

 

3 - 4

Bóng ném & PPGD

 

 

 

 

 

5 - 6

Tâm lý TDTT

 

 

 

 

 

7 - 8

Tâm lý TDTT

 

 

 

 

 


1/11/2017

5 - 6

Tâm lý TDTT

 

 

 

 

 

Năm
2/11/2017

7 -8

Bóng ném & PPGD

 

 

 

 

 

Bảy
4/11/2017

1 - 2

Bóng ném & PPGD

 

 

 

 

 

3 - 4

Bóng ném & PPGD

 

 

 

 

 

5 - 6

Tâm lý TDTT

 

 

 

 

 

7 - 8

Tâm lý TDTT

 

 

 

 

 

Chủ nhật
5/11/2017

1 - 2

Bóng ném & PPGD

 

 

 

 

 

3 - 4

Bóng ném & PPGD

 

 

 

 

 

5 - 6

Tâm lý TDTT

 

 

 

 

 

7 - 8

Tâm lý TDTT

 

 

 

 

 

BA
7/11/2017

7 - 8

Thi Tâm Lý TDTT

 

 

 

 

Năm
9/11/2017

7 - 8

Thi Bóng ném & PPGD

 

 

T4

 

Ghi chú: Sinh viên nộp tiền trước khi học

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2017

       

TP. ĐÀO TẠO

 
               
         

Đã ký

   
               
       

TS. Phạm Thị Hương

 

TRƯỜNG ĐHSP THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI

     

                  PHÒNG ĐÀO TẠO

     

LỊCH HỌC LẠI KHOÁ 47 TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

 

MÔN HỌC: Tư tưởng HCM

 
               

THỨ-NGÀY

TIẾT

MÔN HỌC

NGÀY THI

SỐ TIẾT

SỐ SV

GHI CHÚ

 

Bảy
11/11/2017

1 - 2

Tư tưởng HCM

 

42

48

 

 

3 - 4

Tư tưởng HCM

 

 

 

 

 

5 - 6

Tư tưởng HCM

 

 

 

 

 

7 - 8

Tư tưởng HCM

 

 

 

 

 

Chủ nhật
12/11/2017

1 - 2

Tư tưởng HCM

 

 

 

 

 

3 - 4

Tư tưởng HCM

 

 

 

 

 

5 - 6

Tư tưởng HCM

 

 

 

 

 

7 - 8

Tư tưởng HCM

 

 

 

 

 

Năm
16/11/2017

7 -8

Tư tưởng HCM

 

 

 

 

 

Bảy
18/11/2017

1 - 2

Tư tưởng HCM

 

 

 

 

 

3 - 4

Tư tưởng HCM

 

 

 

 

 

5 - 6

Tư tưởng HCM

 

 

 

 

 

7 - 8

Tư tưởng HCM

 

 

 

 

 

Chủ nhật
19/11/2017

1 - 2

Tư tưởng HCM

 

 

 

 

 

3 - 4

Tư tưởng HCM

 

 

 

 

 

5 - 6

Tư tưởng HCM

 

 

 

 

 

7 - 8

Tư tưởng HCM

 

 

 

 

 

Bảy
25/11/2017

1 - 2

Tư tưởng HCM

 

 

 

 

 

3 - 4

Tư tưởng HCM

 

 

 

 

 

5 - 6

Tư tưởng HCM

 

 

 

 

 

7 - 8

Tư tưởng HCM

 

 

 

 

 

Ba
28/11/2017

7 - 8

Thi Tư tưởng HCM

 

 

T5

 

Ghi chú: Sinh viên nộp tiền trước khi học

Hà Nội, ngày 5 tháng 10 năm 2017

       

PTP. ĐÀO TẠO

 
               
         

đã ký

   
               
               
       

ThS. Phùng Xuân Dũng

 

TRƯỜNG ĐHSP THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI

     

                  PHÒNG ĐÀO TẠO

     

LỊCH HỌC LẠI KHOÁ 47 TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

 

MÔN HỌC: Giáo dục học đại cuơng

 
               

THỨ-NGÀY

TIẾT

MÔN HỌC

NGÀY THI

SỐ TIẾT

SỐ SV

GHI CHÚ

 

Bảy
2/12/2017

1 - 2

Giáo dục học ĐC

 

28

31

 

 

3 - 4

Giáo dục học ĐC

 

 

 

 

 

5 - 6

Giáo dục học ĐC

 

 

 

 

 

7 - 8

Giáo dục học ĐC

 

 

 

 

 

Chủ nhật
3/12/2017

1 - 2

Giáo dục học ĐC

 

 

 

 

 

3 - 4

Giáo dục học ĐC

 

 

 

 

 

5 - 6

Giáo dục học ĐC

 

 

 

 

 

7 - 8

Giáo dục học ĐC

 

 

 

 

 


6/12/2017

5 - 6
7 - 8

Giáo dục học ĐC

 

 

 

 

 

Bảy
9/12/2017

1 - 2

Giáo dục học ĐC

 

 

 

 

 

3 - 4

Giáo dục học ĐC

 

 

 

 

 

5 - 6

Giáo dục học ĐC

 

 

 

 

 

7 - 8

Giáo dục học ĐC

 

 

 

 

 


13/12/2017

5 - 6

Thi Giáo dục học đại cuơng

 

 

T6

 

Ghi chú: Sinh viên nộp tiền trước khi học

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2017

       

TP. ĐÀO TẠO

 
               
               
               
               
       

TS. Phạm Thị Huơng

 
               

 

 


<< Trở về