Xem thời khóa biểu

THỜI KHÓA BIỂU KHOÁ 47 - HỌC PHỤ ĐẠO ĐI THỰC TẬP SƯ PHẠM

 

TRUỜNG ĐHSP THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI

 

 

 

 

     

                PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

THỜI KHÓA BIỂU KHOÁ 47  - HỌC PHỤ ĐẠO ĐI THỰC TẬP SƯ PHẠM NĂM 2018

Thực hiện từ ngày 03 đến ngày 04 tháng 2 năm 2018

 

 

 

 

     

THỨ

TIẾT

Hòa Bình

 

Phú Thọ

Hải Dương

Hưng Yên

Hà Giang

Tuyên Quang

Quảng
Ninh

Nam Định

Lào Cai

 

 

Lương
Sơn


 Chính
Lan

Đồng
 Đậu

Đội
Cấn

Đoan
Hùng

Chân
Mộng

Nam
Sách 2

Gia
Lộc 2

Kim
Động

Khoái
Châu

Ngọc

Dân
Tộc
N.Trú
Tỉnh

Hàm
 Yên

Sơn
Nam

T.Tâm
 Huấn
Luyện

Trực
Ninh

Lý Tự
Trọng

Số 1
Bảo
Thắng

Số 2
Lào
cai

Đoàn số:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Thứ
Bảy

1 - 2
3 - 4

Bóng
chuyền

Bóng
chuyền

Điền
kinh

Điền
kinh

Cầu
lông

Cầu
lông

Điền
kinh

Điền
kinh

Bóng
đá

Bóng
rổ

Bóng
chuyền

Bóng
chuyền

Bóng
đá

Bóng
đá

Đá
cầu

Đá
cầu

Đá
cầu

5 - 6
7 - 8

Cầu
lông

Cầu
lông

Bóng
đá

Bóng
đá

Đá
cầu

Bóng
chuyền

Đá
cầu

Đá
cầu

Bóng
rổ

Điền
kinh

Cầu
lông

Cầu
lông

Bóng
chuyền

Bóng
chuyền

Bóng
đá

Điền
kinh

Điền
kinh

Bóng
chuyền

Bóng
rổ

Chủ
Nhật

1 - 2
3 - 4

Đá
cầu

Đá
cầu

Cầu
lông

Cầu
lông

Bóng
chuyền

Đá
cầu

Bóng
đá

Bóng
đá

Điền
kinh

Bóng
chuyền

Điền
kinh

Điền
kinh

Cầu
lông

Cầu
lông

Cầu
lông

Bóng
rổ

Bóng
chuyền

5 - 6
7 - 8

Điền
kinh

Điền
kinh

Đá
cầu

Đá
cầu

Bóng
đá

Bóng
đá

Cầu
lông

Cầu
lông

Bóng
chuyền

Bóng
đá

Bóng
rổ

Bóng
rổ

Thể
dục

Thể
dục

Bóng
rổ

Bóng
chuyền

Bóng
chuyền

Điền
kinh

Điền
kinh

                               

Hà Nội, ngày 1 tháng 02 năm 2018

                               

  TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

                               
                                   

Đã ký

   
                                         
                                         
                               

  TS. Phạm Thị Hương

 


<< Trở về