Thông tin Tuyển sinh Minimize
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2018
07:13' 15/01/2018 Bản để in Gửi cho bạn bè Gửi phản hồi cho quản trị

 

 

 

 

1.MẪU

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2018

(Xét tuyển theo kết quả học tập lớp 12 bậc THPT)

 

2. MẪU

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2018

(Xét tuyển theo kết quả học tập lớp 12 bậc THPT)

 

 

.

.

 Lên đầu trang

Các tin đã đăng
 ▪  Thông báo tuyển sinh năm 2017 ĐH liên thông chính quy - chuyên ngành GDTC (16/10/2017)
 ▪  THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2017 HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG CHÍNH QUY CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT (09/10/2017)
 ▪  THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2017 HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG CHÍNH QUY CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT (09/10/2017)
 ▪  Thông báo mở lớp Đại học liên thông từ trình độ Cao đẳng lên Đại học (hệ VHVL), ngành giáo dục thể chất (21/04/2017)
 ▪  Thông báo mở lớp Đại học liên thông từ trình độ Cao đẳng lên Đại học (hệ CQ), ngành giáo dục thể chất (21/04/2017)
 ▪  THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SỸ ĐỢT 2 (04/04/2017)
 ▪  THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2017 (10/03/2017)
 ▪  KẾT QUẢ KỲ THI TUYỂN SINH CAO HỌC CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT, KHÓA 4 NĂM 2016 (12/09/2016)
 ▪  THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2016 (09/07/2016)
 ▪  THÔNG BÁO TỔ CHỨC HƯỚNG DẪN ÔN THI MIỄN PHÍ (28/04/2016)