Lịch tuần

LỊCH TUẦN TỪ 15/01/2018 ĐẾN 21/01/2018

T.2 (15/01)

 

- 14h00:

Các phòng, trung tâm sinh hoạt

 

 

-15h00 - 16h30:

Quay phim về hoạt động Giáo dục Quốc phòng&An ninh

TP:

Sinh viên K235 Trường Đại học Đông Đô

ĐĐ:

Sân bóng đá

 

- Phòng Đào tạo giúp địa điểm

 

 

- 16h00

Các khoa, bộ môn sinh hoạt

 

 

T.3 (16/01)

 

- Tiết 3+4:

Giảng viên Lại Thế Hòa thi giảng cấp Khoa

TP:

Ô.Bùi Thành, Ô.P.Tuấn, Bà Mỹ, Ô.Liêm, Ô.P.Dũng, Bà Ngoãn,  giảng viên Khoa Lý luận chuyên ngành và các đồng chí quan tâm

ĐĐ:

Giảng đường

 

 

- 14h30:

Làm việc với trường Đại học TDTT Ba Lan

TP:

BGH, Ô. H.Dũng, Ô. Đỗ Tuấn, Bà P.Hương, Ô.Hưng, Ô. P. Dũng, Ô. Chung, Bà Hằng (NN), Bà Mỹ

ĐĐ:

Phòng Hội thảo

 

 

T.4 (17/01)

 

- 14h00:

Báo cáo công tác tiền trạm TTSP năm 2018

TP:

Theo QĐ

ĐĐ:

Phòng họp

Các GV đi tiền trạm TTSP chuẩn bị nội dung báo cáo

 

 

- 15h00:

Họp xây dựng chuẩn năng lực giáo viên thể dục

TP:

BGH, Ban soạn thảo, cố vấn và các chuyên gia

ĐĐ:

Phòng Hội thảo (BTK chuẩn bị nội dung)

 

T.5 (18/01)

 

- 7h00:

Chấm chuyên đề tại Viện KH TDTT

TP:

Ô. Quyết

 

-Phòng QTTB bố trí xe ô tô

 

­- 8h00:

Họp Ban kiểm kê và thanh lí tài sản

TP:

Theo QĐ

ĐĐ:

Phòng họp

 

 

- 14h30:

Họp xét hưởng lương cho GV hợp đồng Nguyễn Thị Thanh (Khoa Thể dục), Đinh Thị Huyền (Khoa Lý luận chuyên ngành).

TP:

Theo QĐ

ĐĐ:

Phòng họp

- 15h00:

Họp xét hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo năm 2017

TP:

Theo QĐ

ĐĐ:

Phòng họp

 

 

T.6 (19/01)

 

- 5h15:

Công tác tại TP Hồ Chí Minh.

TP:

Ô. Quyết, Ô P. Thành

 

P. QTTB bố trí xe đưa ra sân bay

 

 

6h30:

Dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

TP:

Ô Lê Thanh, Ô Tuấn

ĐĐ:

Hội trường nhà A trường ĐH Kinh tế Quốc Dân

 

P. QTTB bố trí xe

 

 

- 19h30:

TTGDQP&AN Tổ chức giao lưu văn nghệ Khóa 235

TP:

Toàn thể CB,SQ

ĐĐ:

Nhà thi đấu đa năng

 

- P. QT-TB giúp loa máy

- Bộ môn NTĐĐ giúp nhạc

 

 

T.7 (20/01)

 

- 8h00:

TTGDQP&AN Bế giảng Khóa 235 Trường Cao đẳng Xây dựng số 1.

TP:

Mời dự: BGH, BGĐ, CB,SQ Trung tâm

ĐĐ:

Sân giảng đường Trung tâm

 

 

CN(21/01)

 

- 12h30:

Công tác tại TP Hồ Chí Minh.

TP:

Theo QĐ

 

P. QT TB bố trí xe 16 chỗ đưa ra sân bay

 

 

Nhắc việc:

- Đề nghị các phòng, khoa tại nhà Điều hành Trung tâm giữ gìn sạch sẽ khu vệ sinh các khu vực sử dụng tại tòa nhà.

 

- Đề nghị các cá nhân nộp bản kê khai hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo về P.TCCB chốt ngày 15/01/2018.

- Đề nghị các đơn vị triển khai kế hoạch rà soát, phân công chức năng nhiệm vụ VC, NLĐ của đơn vị theo kế hoạch.

- Ô.Nguyên đi học CCLLCT từ ngày 15-24/01/2018.

Trực lãnh đạo: T7- CN (20-21/01/2018) Ô. Nguyễn Mạnh Toàn -TP.QLKH.

                                          

          BAN GIÁM HIỆU                                                                                                          


<< Trở về