Lịch tuần

LỊCH TUẦN TỪ 05/3/2018 ĐẾN 11/3/2018
   BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI
LỊCH CÔNG TÁC
 NĂM HỌC 2017 - 2018

 

 

 

T.2 (05/03)

 

- 8h30:

Hiệu trưởng làm việc với TTTT&TV

TP:

BGH và toàn thể CBVC Trung tâm

ĐĐ:

Phòng họp

 

 

- 9h30:

Hội nghị giao Ban Tháng

ĐĐ:

Phòng Hội thảo

 

 

- 14h00:

Các phòng, trung tâm sinh hoạt

 

 

- 14h30:

Họp xử lý quyết toán các công trình tồn đọng theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT.

TP:

Ô.Quyết, Ô.P.Thành, Ô.Bình, Ô.Vũ Tuấn, Bà Chính, Ô.Hoàng

ĐĐ:

Phòng họp (Ô.Hoàng, Bà Chính chuẩn bị nội dung)

 

 

- 14h30:

Họp CĐBP Hành chính với các tổ CĐ, triển khai hoạt động tháng 3.

TP:

BCHCĐBP, tổ trưởng, phó CĐ

ĐĐ:

Phòng Hội thảo

 

 

- 14h30:

Họp CĐBP GV1 với các tổ CĐ, triển khai hoạt động tháng 3.

TP:

BCHCĐBP, tổ trưởng, phó CĐ

ĐĐ:

Phòng họp

 

 

- 15h30:

Họp rà soát về công tác nhân sự.

TP:

BGH, Ô.Nguyên, Ô.H.Dũng, Ô. P.Tuấn, Bà P.Hương, Ô.Chung, Ô.Bình (QTTB), Ô. Tỉnh.

ĐĐ:

Phòng họp

 

 

- 16h00:

Bốc thăm giải thi kéo co CBVC và SV toàn trường, SV TTGDQP

TP:

Các đội cử đại diện đến bốc thăm thi đấu

ĐĐ:

Phòng Hội thảo

 

 

- 16h00

Các khoa, bộ môn sinh hoạt

- 16h30:

Gặp mặt nữ CBVC CĐBP GV2 nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 08/3.

TP:

Toàn thể CĐ viên CĐBP GV2

ĐĐ:

P.102 Giảng đường 4 tầng

 

 

T.3 (06/03)

 

- 8h00:

Khai giảng lớp Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp GVC hạng II

TP:

Mời dự: BGH, toàn thể học viên

ĐĐ:

Phòng Hội thảo

 

- P.TCCB trang trí, dẫn chương trình

 

- P.HCTH nước uống, đại biểu, nhà khách.

 

- TTTT&TV tuyên truyên

 

- P.ĐT giúp máy chiếu

 

 

- 14h30:

Họp với các nhà thầu chuẩn bị hồ sơ phục vụ kiểm toán công trình Nhà Điều hành Trung tâm (dự kiến đầu quý 2/2018).

TP:

Ô.Quyết, Ô.P.Thành, Ô.Bình, Bà Chính, Ô.Hoàng và các nhà thầu liên quan

ĐĐ:

Phòng họp (Ô.Hoàng, Bà Chính chuẩn bị nội dung, Ô.Hoàng báo các nhà thầu)

 

 

- 15h00:

Họp triển khai xuất bản số 01 bản tin GDTC & TTTH.

TP:

BGH, Ô.Nguyên, Ô.Hưng (SĐH), Ô.Đỗ Tuấn, Ô.P.Dũng, Ô.Toàn, Ô.Đức, Ô.Tư, Bà Hiệp, Bà Trang (HTQT),

ĐĐ:

Phòng Hội thảo

 

 

 16h30:

P.CTSV làm việc với các em sinh viên nữ của 3 khóa 48,49,50

ĐĐ:

: P.105 khu giảng đường

 

(Bà Hoàng Châu chuẩn bị nội dung)

 

- 16h30:

Các tổ đảng Chi bộ Hành chính sinh hoạt

TP:

Theo tổ đảng

ĐĐ:

Các tổ tự bố trí (gửi biên bản tổng hợp về đ/c Nguyên)

 

T.4 (07/03)

 

- 9h30:

Họp rà soát mức đóng BHXH đối với VC và NLĐ; thống nhất phối hợp công tác giữa hai đơn vị

TP:

P.TCCB, P.KHTC

ĐĐ:

Phòng họp

 

 

10h00:

Họp Thường trực xây dựng chương trình học chế tín chỉ

TP:

BGH, Ô Phạm Thành, Ô. Hoàng Dũng, lãnh đạo các phòng Đào tạo, KT&ĐBCLĐT, Quản lý Khoa học, Khoa ĐTSĐH.

ĐĐ:

Phòng họp

 

- 14h00:

Họp xét điều kiện thi tốt nghiệp ĐHLT khóa 10 (ST)

TP:

Theo QĐ

ĐĐ:

Phòng họp

 

 

- 14h30:

Tổ chức Giải thi Kéo co CBVC và SV toàn trường chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

TP:

Mời dự: ĐU,BGH, BCHCĐ trường, BCHCĐBP, ĐTN và toàn thể CBVC, đoàn viên lao động và sinh viên các khóa, 48,49,50, SV TTGDQP

ĐĐ:

Sân Điền kinh

 

- CĐBP Hành chính chuẩn bị địa điểm, nước uống và trang trí tuyên truyền

- CĐBP GV1 chuẩn bị dây kéo co và công tác trọng tài

 

- CĐBP GV2 chuẩn  bị bàn ghế, tiếp nước

 

 16h30:

Các chi bộ sinh hoạt thường kỳ

ĐĐ:

- Chi bộ Hành chính tại Phòng họp

 

- Chi bộ Giảng viên 1 tại P. Hội thảo

 

- Chị bộ Giảng viên 2 tại 104 khu giảng đường

 

- Chi bộ TTGDQP&AN tại P. họp giao ban TT

 

- Chi bộ Sinh viên tại văn phòng ĐTN

 

 

T.5 (08/03)

 

- 10h30:

Gặp mặt chúc mừng ngày Quốc tế phụ nữ 08/3.

TP:

CĐBP Hành chính, toàn thể CBVC, đoàn viên lao động khối Hành chính

ĐĐ:

Phòng Hội thảo

 

 

- 11h00:

Công đoàn khối Hành chính tổ chức gặp mặt chúc mừng Ngày Quốc tế phụ nữ 08/3.

TP:

Toàn thể CBVC, đoàn viên lao động khối Hành chính

ĐĐ:

Tầng 2 nhà ăn

 

- 14h00:

Báo cáo xây dựng đề án tổ chức học kỳ hè, trại hè Thể thao cho HS.

TP:

BGH, Ô. Kha, Ô. Tiến (PGĐTT), Bà Chính, BTV ĐTN, Ô. Nguyễn Hoàng

ĐĐ:

Phòng Hội thảo

 

- 15h30:

Kiểm tra chuyên môn bước 2 cho ứng viên Trần Hữu Trung GV hợp đồng Bộ môn Bóng đá

TP:

Theo QĐ

ĐĐ:

Sân Bóng đá

 

- 19h30:

Giao lưu Văn nghệ khóa 236 Chào mừng Quốc tế phụ nữ 8/3

TP:

CB, SQ , SV TT

ĐĐ:

Nhà Thi đấu đa năng

- Phòng Đào tạo giúp địa điểm

- Phòng Quản trị Thiết bị giúp loa

- Bộ môn Nghệ thuật Đoàn đội giúp nhạc.

 

 

T.6 (09/03)

 

- 13h30:

Ngày 9-11/3.Tổ chức thi tốt nghiệp ĐHLT khóa 10 (ST)

TP:

Theo QĐ

 

 

T.7 (10/03)

 

CN(11/03)

 

Nhắc việc:

- Ô. Phạm Anh Tuấn  đi học CCLLCT

- Ngày 05/3 tổng vệ sinh KTX C2,C4, P.QTTB giúp bơm nước lúc 14h15 để sinh viên làm công tác tổng vệ sinh các phòng ở

 

- Thực hiện theo chỉ đạo của Ban Giám hiệu, P. QLKH đề nghị các đồng chí là Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nghiên cứu sinh gửi Lý lịch Khoa học kèm theo minh chứng (theo mẫu đăng tải trên Website trường) về P. QLKH trước 17h00 ngày 19/3/2018 theo địa chỉ Email: vannguyen2tk@gmail.com.

 

- Các trưởng đơn vị khẩn trương nộp kết quả, biên bản rà soát năm 2017-2018 về P.TCCB đến nay đã hết hạn

- Thời gian lớp học Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp GVC hạng II học từ ngày 6/3-14/3/2018. Đề nghị các đơn vị phối hợp để tổ chức thành công lớp học; các đồng chí trong danh sách lớp học chủ động bố trí thời gian theo học đúng lịch.

- Đề nghị các khoa gửi lịch phân công giảng dạy hàng tuần về phòng Đào tạo theo đúng quy định.

- Đề nghị các đơn vị, các đồng chí có học vị Tiến sĩ gửi bài báo khoa học về địa chỉ: mtu.tdh@moet.edu.vn để hội đồng phản biện cho ra số bản tin đầu thời hạn cuối thứ 6 ngày 09/3.

Trực lãnh đạo: T7- CN (10-11/03/2018) Ô. Bùi Minh Thành -TP.KT&ĐBCLĐT.

                                 

          BAN GIÁM HIỆU                                                                                                           


<< Trở về