Lịch tuần

LỊCH TUẦN TỪ 12/3/2018 ĐẾN 18/3/2018
   BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI
LỊCH CÔNG TÁC
 NĂM HỌC 2017 - 2018

 

 

 

 

 

T.2 (12/03)

 

- 7h30:

Ngày 12-13/3: Tập huấn CB Ban Chỉ huy quân sự

TP:

Ô.Chung (TCCB), Ô.P.Dũng

ĐĐ:

BCH QS huyện Chương Mỹ

 

 

- 8h30:

Họp lãnh đạo TTGDQP & AN.

TP:

Ô Quyết,  Ô.Kha, Ô.Tiến (PGĐ TT), Ô.Năm, Ô Vốn, Ô Hải.

ĐĐ:

Phòng họp

 

 

- 10h00:

Làm việc với phòng CTSV về công tác nhân sự.

TP:

BGH, Ô. Chung, Ô. P. Tuấn, Bà Hải.

ĐĐ:

Phòng họp

 

 

- 14h00:

Các phòng, trung tâm sinh hoạt

 

 

- 16h00

Các khoa, bộ môn sinh hoạt.

 

 

T.3 (13/03)

 

- 9h00:

Họp Đảng ủy

TP:

Mời dự: Đảng ủy Khối các trường ĐH,CĐ Hà Nội

ĐĐ:

Phòng họp

 

- Ô.P.Tuấn chuẩn bị nội dung

 

 

- 15h30:

Họp về công tác nhân sự

TP:

BGH, Bà.P.Hương, Ô.Đỗ Tuấn, Ô.Chung, Ô.Tỉnh, Bà Nga (TKLLCN) và 03 sinh viên giữ lại trường.

ĐĐ:

Phòng họp

 

 

- 16h30:

TTGDQPAN tổ chức giao lưu Bóng đá  Khóa 236

TP:

Sinh viên khóa 236

ĐĐ:

Sân Bóng đá

- Phòng Đào tạo giúp địa điểm

 

 

- 20h00:

Hiệu trưởng làm việc với sinh viên các khóa 48; 49; 50.

TP:

- B TV ĐTN, P.CTSV, BCNSV, lãnh đạo phòng Đào tạo

ĐĐ:

Nhà thi đấu đa năng

 

- P. ĐT giúp địa điểm

 

- P. QTTB giúp điện, âm thanh, ánh sáng, an ninh trật tự

 

(Bà Châu, Ô. Vinh tập trung sinh viên, ổn định tổ chức)

 

 

T.4 (14/03)

 

- 7h00:

Dự Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm triển khai E-leaning”

TP:

Theo QĐ

ĐĐ:

Hội trường K1 - Trường ĐHSP Hà Nội 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

 

 

- 7h15:

Đồng chí Đỗ Ánh Thiên TTGDQP-AN thi giảng

TP:

Ô.Kha, Ô.Tiến (PGĐ TT), Ô.Năm (TT), Ô.Bùi Thành, Ô.P.Dũng, Ô.Lại Thế Hòa, Ô.Quách Văn Tỉnh và các đ/c quan tâm

ĐĐ:

P.104 TTGDQP-AN

 

 

- 8h30:

BGH làm việc với phòng ĐT, khoa SĐH, KT&KĐCLĐT về công tác đào tạo.

TP:

BGH, Ô. Hưng, Ô Bùi Thành, Bà Hương, Bà Bình, Ô. P. Dũng.

ĐĐ:

Phòng họp

 

- 9h30:

Họp thông qua hướng nghiên cứu tham dự Hội nghị khoa học sinh viên TDTT toàn quốc lần thứ X năm 2018.

TP:

BGH, Ô.P.Thành, Ô.Sinh, Ô.Thời, Ô.Kiều Vinh,  Ô. Toàn, Ô. Đức, Bà Hương, Ô. Hưng, Ô. P.Dũng, Ô. Đỗ Tuấn, Ô. P Tuấn và các trưởng khoa thuộc trường.

ĐĐ:

Phòng Hội thảo

 

- 14h00:

Thi kết thúc lớp Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp GVC hạng II

ĐĐ:

Phòng học 105 (P.Đào tạo chuẩn bị phòng thi)

 

 

- 14h00:

Khai mạc giải thi đấu Vật tay sinh viên

TP:

BCH đoàn trường, lãnh đạo phòng CTSV, Ban Chủ nhiệm sinh viên và sinh viên 3 khóa 48.49.50

ĐĐ:

Nhà thi đấu Đa năng

- Phòng QTTB giúp loa máy

- TT TT&TV giúp chụp hình đưa tin

 

 

- 16h30:

Giao lưu Bóng đá chào mừng các ngày lễ lớn

TP:

Khoa Võ thuật thi đấu với Bộ môn Võ Quyền Anh Trường ĐH TDTT Từ Sơn – Bắc Ninh

ĐĐ:

Sân Bóng đá Trường ĐHSP TDTT Hà Nội

 

 

 

 

- 17h00:

Sơ kết lớp Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp GVC hạng II.

TP:

BGH, lãnh đạo HVQLGD và toàn thể học viên lớp Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp GVC hạng II năm 2018

ĐĐ:

Phòng Hội thảo

- P.HC giúp địa điểm

 

 

T.5 (15/03)

 

- 9h00:

Họp Xây dựng chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ

TP:

BGH, Ô. Phạm Thành, Ô. Nguyên, Ô. Thời, Ô. Vinh, Bà Phạm Hương, Ô. Bùi Thành,  Ô. Hưng, Ô.Đỗ Tuấn, Ô. Toàn,. Ô. P. Dũng

ĐĐ:

Phòng Hội thảo

 

 

- 13h45:

Đồng chí Đặng Minh Lợi TTGDQPAN thi giảng

TP:

Ô.Kha, Ô.Tiến (PGĐ TT), Ô.P.Tuấn, Ô.Liêm, Ô.Nam, Ô.Năm (TT),Ô.Quốc Anh, Bà Ngoãn, Bà Nga và các đ/c quan tâm

ĐĐ:

P.101 TTGDQP-AN

 

 

- 14h00:

Triển khai đề án tổ chức Trại hè Thể thao

TP:

BGH, Ô. Kha, Ô. Tiến (PGĐTT), Bà Chính, BTV  ĐTN, Ô. Nguyễn Hoàng, Ô. Đông (y tế), Bà Hằng (CV),Ô. Thịnh, Ô. Bình, Ô. Minh, Ô. Nam, Bà Trang (TD) (Tài liệu dự thảo gửi trước cho các Đ/c dự họp để nghiên cứu góp ý)

ĐĐ:

Phòng Hội thảo.

 

 

- 15h30:

Họp triển khai nâng cấp Website và thiết kế lô gô trường

TP:

Ô.Thanh, Ô.H.Dũng, Ô.Chung, Ô.P.Dũng, Ô.Tiến (PGĐ TT), Ô.Đức, Ô.Tư, Bà Hiệp.

ĐĐ:

Phòng họp

 

 

- 19h30:

Sơ khảo Hội thi “Tiếng hát sinh viên” năm 2018

TP:

Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và các thí sinh.

ĐĐ:

Phòng 106

 

- P. HCTH giúp địa điểm

 

- P. QTTB giúp điện, âm thanh, ánh sáng, an ninh trật tự

 

- ĐTN, P.CTHSSV, BCNSV phối hợp tổ chức

 

 

T.6 (16/03)

 

- 9h00:

Giảng viên Nguyễn Thị Thoa thi giảng cấp Khoa

TP:

Ô.Bùi Thành, Bà Hằng (NN), Ô. Liêm, Ô.P Dũng, Ô. Đỗ Tuấn, Bà Nga, Ô. Tỉnh, giảng viên Khoa LLCN và các đ.c quan tâm.

ĐĐ:

Giảng đường 4 tầng

 

 

- 13h45:

Đồng chí Lý Hoài Nam TTGDQPAN thi giảng

TP:

Ô.Kha, Ô.Tiến (PGĐ TT), Ô.Bùi Thành, Ô.Hưng, Ô.Nguyễn Hoàng, Ô.P.Dũng Ô.Tiến A (TT),Ô.Quốc Anh, Ô.Khanh, Ô.Sỹ, Ô.Quyết và các đ/c quan tâm

ĐĐ:

Nhà bắn TTGDQP

 

 

- 15h00:

Thông qua kế hoạch tổ chức kỷ niệm ngày thành lập Đoàn 26/3 và ngày TTVN 27/3.

TP:

BGH, Ô. H.Dũng, Ô. P. Dũng, Ô. P. Tuấn, Bà Ngoãn, Ô. Tiến TT, Ô. Thủy NT ĐĐ

ĐĐ:

Phòng họp

 

 

- 16h30:

Chi bộ Sinh viên tổ chức Lễ kết nạp đảng viên.

TP:

Mời dự: Đảng ủy-BGH, Chủ tịch CĐ trường, BTV ĐTN, Các Chi ủy Chi bộ GV1, GV2, HC, TTGDQP&AN, cán bộ khóa 48,49,50 và đoàn viên ưu tú

ĐĐ:

Địa điểm: Phòng Hội thảo

- Phòng QTTB giúp âm thanh loa máy

- Phòng TCCB giúp trang trí khánh tiết

- TTTT&TV giúp chụp hình đưa tin

 

 

- 19h30:

Sơ khảo Hội thi “Tiếng hát sinh viên” năm 2018

TP:

Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và các thí sinh.

ĐĐ:

Phòng 106

 

- P. HCTH giúp địa điểm

 

- P. QTTB giúp điện, âm thanh, ánh sáng, an ninh trật tự

 

- ĐTN, P.CTHSSV, BCNSV phối hợp tổ chức

 

 

T.7 (17/03)

 

- 5h00:

Ngày 17-18/3 Tổ chức Chương trình về nguồn.

TP:

Mời dự: ĐU-BGH, đại diện BTVCĐ trường, BTĐTN, Nữ CBVC-NLĐ (theo danh sách đăng ký).

ĐĐ:

Quảng Bình

- Phòng QTTB giúp xe ô tô 38 chỗ (xuất phát lúc 3h00) đón cán bộ ngoại trú tại ngã ba Nguyễn Trãi – Cầu vượt Khuất Duy Tiến lúc 4h15.

 

- 16h00:

TTGDQPAN tổ chức giao lưu Bóng đá  Khóa 236

TP:

Sinh viên khóa 236

ĐĐ:

Sân Bóng đá

- Phòng Đào tạo giúp địa điểm

 

CN(18/03)

 

Nhắc việc:

- Ô.Nguyên đi học CCLLCT từ ngày 12-22/3/2018

 

Trực lãnh đạo: T7- CN (17-18/03/2018) Ô. Trần Ngọc Minh -PTK.Các môn bóng

                                 

          BAN GIÁM HIỆU                                                                                                           


<< Trở về