Lịch tuần

LỊCH TUẦN TỪ 28/5/2018 ĐẾN 03/6/2018

T.2 (28/5)

 

Từ ngày 28/5-30/5/2018:

Hiệu trưởng tham gia Hội đồng thẩm định chương trình phổ thông mới môn học GDTC từ ngày 28 – 30/5.

 

Từ ngày 28/5-03/6/2018:

Tập huấn môn Võ cổ truyền Việt Nam (KH trong 1 tuần)

Cả ngày:

Sáng 03 tiết  - Chiều 03 tiết

TP:

Toàn thể giảng viên Khoa Võ thuật

ĐĐ:

Nhà thi đấu đa năng

 

 

- 8h00:

Họp ĐU – BGH

TP:

ĐU, BGH, CTCĐ, BTĐTN, Đại diện Thanh Tra, lãnh đạo phòng KHTC, QTTB

ĐĐ:

Phòng hội thảo

 

 

- 8h30:

Tập trung sinh viên K47 ĐH phổ biến quy chế thi tốt nghiệp

TP:

P. ĐT, BTK, P.CTSV báo SV K47ĐH

ĐĐ:

Nhà thi đấu đa năng

 

- P.QTTB giúp loa máy

 

 

- 10h00:

Gặp mặt sinh viên Khóa 38 lớp Q1 ghép môn GDTC-GDQP

TP:

Mời dự ĐU, BGH, CTCĐ, BTĐTN, Ban GĐ TTGDQP&AN và các đ/c theo giấy mời

ĐĐ:

Phòng hội thảo

 

- P.TCCB giúp trang trí.

 

- TTTT&TV giúp chụp ảnh, đưa tin

 

- P. HCTH giúp địa điểm, nước uông

 

- P.QTTB giúp loa máy

 

 

- 14h00:

Các phòng, TT sinh hoạt

 

 

- 15h30

Họp công tác chuẩn bị tổ chức Trại hè 2018

TP:

Ban chỉ đạo (thành phần theo KH 169); Ô Đông, Bà Yến nhà ăn

ĐĐ:

Phòng họp

 

 

- 16h00:

Các khoa, bộ môn sinh hoạt

 

 

T.3 (29/5)

 

- 8h30:

Phòng TCCB báo cáo BGH về Đề án kiện toàn cơ cấu tổ chức các đơn vị trực thuộc Trường.

ĐĐ :

Phòng họp

 

 

- 9h30:

Họp Hội đồng xét 100% lương cho GV Nguyễn Tố Quyên, khoa Võ thuật.

TP:

Theo QĐ

ĐĐ :

P. Họp

 

 

- 9h45:

ĐU-BGH Làm việc với Đoàn TTr Trường, lãnh đạo các phòng ĐT, KHTC.

ĐĐ :

Phòng họp ( Đoàn TTr chuẩn bị nội dung báo cáo)

 

- 13h45':

Giảng viên Đào Văn Minh thi giảng cấp trung tâm

TP:

Ô. Học Liêm, Ô.  Đỗ Hưng, Ô Tỉnh, Ô. Nguyên, ô Tiến, Ô. Kha, Ô.  Năm, Ô. Quốc Anh, Ô. Thiên

ĐĐ :

Phòng 101.

 

 

- 16h00:

Bế mạc lớp bồi dưỡng “ Trọng tài Điền kinh bậc 1”

TP:

BGH, lãnh đạo P. ĐT, CTSV, giảng viên Khoa ĐK, sinh viên chuyên sâu ĐK K47, 48, 49.

ĐĐ :

P.106

- P. HCTH: giúp địa điểm

- P. QTTB: giúp âm thanh

 

- 16h30:

Giao lưu bóng đá sinh viên Khóa 238 TTGDQP&AN

TP:

Sinh viên Khóa 238 TTQP

ĐĐ :

Sân bóng đá

- P.ĐT giúp địa điểm.

 

- 20h30:

Họp đội Sinh viên Tình nguyện 2018

TP:

BTV đoàn và các SV tình nguyện(Ô. vinh báo sinh viên)

ĐĐ :

Văn phòng Đoàn

 

Thứ 4 (30/5)

 

- 7h30:

Sinh viên khóa 48 nghỉ hè theo kế hoạch

 

 

 - 8h00:

Dự hội nghị quán triêt Quy định 102 - QĐ/TW của BCH TƯ

TP:

Ô. Quyết, Ô. Nguyên, Bà Hạnh, Ô. X. Anh

ĐĐ :

Đảng ủy Khối – 219 TP-HĐ

 

- P. QTTB bố trí xe xuất phát lúc 7h30.

 

 

- 8h00:

Họp Hội đồng thi tốt nghiệp năm 2018

TP:

Theo QĐ

ĐĐ :

P. Hội thảo

 

 

 8h30 – 10h30:

Tổ chức thi môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

TP:

Theo QĐ và danh sách CBCT kèm theo.

ĐĐ :

Giảng đường 4 tầng

 

- 15h30:

Hội ý Đoàn Thanh tra Đào tạo – KHTC

TP:

Các thành viên Đoàn Thanh tra

ĐĐ :

P. Họp

 

Thứ 5  (31/5)

 

 

 - 8h00:

Họp Hội đồng thi tốt nghiệp năm 2018

TP:

Theo QĐ

ĐĐ :

P. Hội thảo

 

 

- 8h30 – 10h30:

Tổ chức thi môn LL và PP GDTC

TP:

Theo QĐ và danh sách CT kèm theo.

ĐĐ :

Giảng đường 4 tầng

 

 

 - 13h30:

Họp Hội đồng thi tốt nghiệp năm 2018

TP:

Theo QĐ, Danh sách chấm thi môn Chuyên sâu.

ĐĐ :

P. Hội thảo

 

 

 -14h00 – 17h30:

Tổ chức thi Thực hành môn Chuyên sâu.

TP:

Theo QĐ và danh sách chấm thi môn chuyên sâu.

ĐĐ :

Các sân chuyên sâu.

 

( Các BM phụ trách chuẩn bị CSVC, dụng cụ).

 

 

- 14h30:

Hội nghị Kiểm tra việc thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam đối với CĐBP Trung tâm GDQP&AN

TP:

Tổ Kiểm tra (theo QĐ) và BCH CĐBP Trung tâm GDQP&AN

ĐĐ :

Phòng họp

 

 

- 16h30:

Họp giải quyết các công việc tồn tại liên quan đến công tác ĐT, KHTC và vụ việc mất trộm

TP:

ĐU, BGH, CTCĐ, TrB Thanh Tra, lãnh đạo phòng TCCB, ĐT, KT&KĐCLĐT, KHTC, QTTB,

 

- Mời dự: Ô Phạm Thành, Ô Thời, Bà Hà (nguyên thủ quỹ) , Bà Minh (nguyên kế toán trưởng) (Ô Thái BV), Ô Đại (BV)

(P TCCB gửi giấy mời đến các cá nhân)

ĐĐ:

Phòng hội thảo

 

 

- 19h30:

Giao lưu văn nghệ K238 TTQP

TP:

Toàn thể CB, SQ và SV Khóa 238 TTQP

ĐĐ :

Sân giảng đường TTQP

 

- P.QTTB: giúp loa máy

 

- BM NTĐĐ: giúp nhạc

 

 

Thứ 6 (01/6)

 

- 8h00:

Họp Hội đồng thi tốt nghiệp năm 2018

TP:

Theo QĐ và danh sách coi thi môn Lý thuyết chuyên sâu.

ĐĐ :

P. Hội thảo

 

 

 - 8h00:

Bế giảng Khóa 238 TTQP

TP:

Mời dự: BGH, toàn thể CB, SQ và SV TTQP

ĐĐ:

Sân giảng đường TTQP

 

- P.QTTB: giúp loa máy

 

- BM NTĐĐ: giúp nhạc

 

 

- 8h30 – 10h30:

Tổ chức thi môn Lý thuyết chuyên sâu.

TP:

Theo QĐ và danh sách coi thi môn Lý thuyết chuyên sâu kèm theo.

ĐĐ :

Giảng đường 4 tầng

 

- 14h30:

Họp Hội đồng đánh giá khóa luận tốt nghiệp năm 2018 cho Sinh viên K47ĐH  (đợt 1).

TP:

Theo QĐ và danh sách kèm theo.

ĐĐ:

P. Hội thảo

 

 - 15h30:

Họp Công đoàn thông qua Quy định sử dụng kinh phí công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022; Thông qua kế hoạch tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn; Thông qua kế hoạch nghỉ mát hè 2018; triển khai công tác tổng kết công tác và bình xét thi đua trong Công đoàn  năm học 2017-2018.

TP:

Ban Chấp hành CĐ trường, Các BCHCĐBP, Ban nữ công, Ban TTND, UBKTCĐ, các tổ trưởng, tổ phó công đoàn.

ĐĐ :

Phòng Hội thảo

- P.HCTH giúp địa điểm, nước uống

- TTTT&TV giúp đưa tin.

 

Thứ 7 (02/6)

 

- 7h15:

Họp Hội đồng đánh giá khóa luận tốt nghiệp năm 2018 (đợt 1).

TP:

Theo QĐ và danh sách kèm theo.

ĐĐ:

P. Hội thảo

 

Các Hội đồng đánh giá khóa luận tốt nghiệp năm 2018 (đợt 1).

Buổi sáng:

Từ   7h 45 – 11h 30

Buổi chiều:

Từ 14h 15 – 17h 30

TP:

Theo QĐ và danh sách phân công

ĐĐ:

Tại các Hội đồng.

 

 

CN (03/6)

 

- 7h30:

Tổ chức đánh giá năng lực thể chất .

TP:

BGH, phòng Đào tạo, Bà Ngoãn

ĐĐ:

- Địa điểm: Tỉnh Nam Định

- Phòng QTTB: chuẩn bị xe (xuất phát 5h30')

 

 

Nhắc việc:

 

 

- Trại Hè cho học sinh đợt 1 tiến hành từ ngày 10 – 16/6/2018

 

- Đề nghị phòng QTTB sát sao giám sát, đảm bảo việc cắt tỉa cây chống bão đảm bảo yêu cầu và an toàn tuyệt đối.

 

- Bộ phận quản lý KTX nhận bàn giao phòng ở khu nội trú theo kế hoạch cho khóa 48.

 

- Các đơn vị được phân công làm báo cáo theo Công văn số 1868/KH-BGDĐT, ngày 18/5/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi báo cáo của đơn vị mình về phòng TCCB trước ngày 03/6/2018 để phòng TCCB tổng hợp, nộp Bộ GD&ĐT;

 

- Các đơn vị khẩn trưởng nộp góp ý dự thảo Quy định đánh giá và phân loại viên chức, người lao động và Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trước ngày 29/5/2018 về phòng TCCB.

 

- Yêu cầu các đơn vị nộp bài báo khoa học đăng trên bản tin GDTC&TTTH số 2 (gửi về mtu.tdh@moet.edu.vn) . Hạn cuối ngày 31/5/2018.

 

 

 

Trực lãnh đạo: T7-CN (02-03/6/2018) Bà Lê Thị Vân Liêm– TK.LLC

 

 

 

                                                                                           BAN GIÁM HIỆU


<< Trở về