Lịch tuần

LỊCH TUẦN TỪ 11/6/2018 ĐẾN 17/6/2018
   BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI
LỊCH CÔNG TÁC
 NĂM HỌC 2017 - 2018

 

T.2 (11/6)

 

- 14h00:

Các phòng, Trạm, TT sinh hoạt

 

 

- 16h00:

Các phòng khoa, bộ môn sinh hoạt

 

 

17h00:

Họp Đảng ủy

ĐĐ:

Văn phòng Đảng ủy (tầng 2)

(Đề nghị ông Nguyên đi học bố trí thời gian về dự họp)

 

T.3 (12/6)

 

- 9h00:

Họp triển khai xuất bản Bản tin GDTC & TTTH  số  02

TP:

Ô. Lê Thanh, Ô. Toàn, Ô. Nguyên, Ô. Phạm Tuấn, Ô. Phùng Dũng, Ô. Đỗ Tuấn, Ô. Đức, Ô. Tư, Bà Trang (HTQT), Bà Hiệp

ĐĐ:

Tự bố trí

 

(Ô. Tư chuẩn bị nội dung)

 

 

T.4 (13/6)

 

- 8h00:

Họp xây dựng chương trình Đào tạo ĐHLT  theo học chế tín chỉ

TP:

Ban Giám hiệu, Ô. P.Dũng, Ô. Toàn,  các trưởng, phó khoa,

ĐĐ:

Phòng Họp (phòng Đào tạo chuẩn bị báo cáo)

 

- 10h00:

Trao quyết định thăng quân hàm cấp Đại úy và Thiếu tá.

TP:

Mời dự: ĐU-BGH, P. TCCB, toàn thể CBSQ Trung tâm.

ĐĐ:

Phòng giao ban Trung tâm.

 

- 10h30:

Họp Hội đồng xét hưởng 100% lương cho người lao động (Lê Quỳnh Hòa - Chuyên viên HĐ P.TCCB).

TP:

Theo QĐ.

ĐĐ:

Phòng họp .

 

 

- 15h30:

Họp Giao ban tháng.

TP:

Phòng Hội thảo

 

 

T.5 (14/6)

 

- 8h30:

Họp Báo cáo nội dung thi đua với chủ đề “ Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” năm 2017 - 2018 theo 8 lĩnh vực công tác

TP:

Mời dự: Ô. Lê Thanh; Ô. P Dũng; Ô. Hưng ĐTSĐH; Ô. Toàn; Ô. Đỗ Tuấn; Ô. Chung TCCB, Bà Bình KTKĐCL; Ô.Hưng TTr-PC; Ô. Bình; Ô. Vũ Tuấn; Bà Chính KHTC; Ô. Phạm Tuấn;  Bà Hải CTSV.

- Bà Hòa P.TCCB thư ký.

ĐĐ:

Phòng họp

 

Các đơn vị báo cáo các tiêu chí, nội dung trong cuộc họp

 

- 10h00:

Họp Công đoàn thông qua báo cáo công tác năm học 2017-2018 và Báo cáo đề nghị thi đua, khen thưởng. Chốt danh sách đăng ký nghỉ mát hè 2018.

TP:

Ô. H. Dũng, Ô. Liêm, Bà Ngoãn, Ô. Đức, Bà Hạnh, Ô. Duẩn.

ĐĐ:

VP Công đoàn (Ô. Đức, Ô. Tư chuẩn bị báo cáo; Các CĐBP nộp danh sánh đăng ký nghỉ mát))

 

 

- 14h00:

Họp xét công nhận tốt nghiệp khóa 47 (đợt 1) năm 2018

TP:

Theo QĐ

ĐĐ:

Phòng họp

 

- 15h00:

Họp bàn giải quyết các công việc liên quan đến khu tập thể nhà trường

TP:

ĐU-BGH, CTCĐ, Thanh tra trường, lãnh đạo các phòng KHTC, QTTB, TCCB, Ô. Sơn (PQTTB)

Mời dự:

Ô Phạm Thành, Ô Bùi Thành

ĐĐ:

Phòng Hội thảo

 

- Phòng KHTC chuẩn bị Hồ sơ số liệu đóng góp của các gia đình để thông báo công khai.

- Phòng QTTB chuẩn bị hồ sơ liên quan đến làm đường đi nội bộ và có phương án cụ thể  để làm việc với các hộ gia đình

 

- 16h00:

Gặp mặt cán bộ viên chức, sỹ quan biệt phái về nghỉ chế độ

TP:

Đảng ủy-BGH, Chủ tịch Công đoàn trường, Bí thư ĐTN; Ban GĐ TTGDQP&AN; BCH Công đoàn bộ phận HC và  BCH CĐBPTTQP&AN; trưởng, phó phòng, khoa, Trạm và toàn thể đoàn viên, LĐ khối HC, khối TTGDQP &AN và các đ/c quan tâm.

ĐĐ:

P. 106

 

- Phòng TCCB: Giúp trang trí khánh tiết

- Phòng QTTB: Giúp âm thanh loa máy

- Phòng HCTH giúp địa điểm, nước uống đại biểu

- Trung tâm TTTT&TV chụp ảnh, đưa tin

 Các đơn vị đăng ký trước chương trình cho BTC, gặp đ/c Chung P.TCCB

 

 

T.6 (15/6)

 

- 9h00:

Hội đồng thẩm định duyệt bản bông bản tin  GDTC & TTTH số 02

TP:

Ô. Sinh, Ô. Phạm Thành, Ô. Thời, Ô. Vinh

ĐĐ:

Phòng Họp ( Ô. Tư chuẩn bị nội dung)

 

 

Thứ 7 (16/6)

 

 

CN (17/6)

 

 

 

Nhắc việc:

- Đề nghị phòng KHTC và Phòng QTTB rà soát việc thu, chi kinh phí làm đường đi và nghiên cứu phương án xử lý rãnh thoát nước để triển khai cuộc họp với các gia đình trong khu tập thể.

- Từ ngày 11-16/6/2018: Ô. Hưng (SĐH), Ô. Toàn, Bà Ngoãn đi học CCLLCT

 

- Từ ngày 11-25/6/2018: Ô. Nguyên đi học CCLLCC

 

- Các đơn vị chủ động triển khai công tác đánh giá thi đua, khen thưởng theo kế hoạch năm 2017 - 2018.

- Các đơn vị khẩn trương nộp báo cáo 8 lĩnh vực công tác năm 2017 - 2018 về P.TCCB theo kế hoạch từ 1/6 - 8/6/2018 (kế hoạch này đã ban hành từ 14/12/2017).

- Từ ngày 10 đến 16 tổ chức trại hè Kỹ năng, đề nghị các đơn vị chủ động triển khai công việc theo kế hoạch và lịch phân công.

- Đề nghị các đơn vị gửi Báo cáo tổng kết công tác đào tạo năm học 2017-2018 (01 bản cứng và 01 bản mềm về phòng Đào tạo), đ/c Phùng Dũng 17h00 ngày 18/06/2018.

- Đề nghị các đơn vị gửi Báo cáo tổng kết công tác khối Hành chính năm học 2017-2018 (01 bản cứng và 01 bản mềm về phòng HCTH), đ/c Vũ Thị Huyễn họp thư: vthuyen.tdh@moet.edu.vn. Hạn cuối cùng 17h00 ngày 18/06/2018.

        

Trực lãnh đạo T7+ CN ( 16+17/6/2018): Bà Vũ Thị Thu Hà - PTK CL-BB-QV

 

BAN GIÁM HIỆU

 


<< Trở về