Lịch tuần

LỊCH TUẦN TỪ 9/7/2018 ĐẾN 15/7/2018

T.2 (09/7)

- 8h00:

TP:

ĐĐ:

 

Trung đội Tự vệ huấn luyện theo kế hoạch

Trung đội tự vệ

Sân điền kinh

 

- 9h30:

TP:

ĐĐ:

Họp đánh giá viên chức TTGDQP&AN

BGH, Hội đồng thi đua TTGDQP&AN.

Phòng họp giao ban TTGDQP&AN.

 

 

- 10h30:

 

TP:

 

ĐĐ:

Công bố Kết luận thanh tra về hoạt động Đào tạo và KHTC liên quan công tác đào tạo.

ĐU, BGH, CTCĐ. Ô. P.Tuấn CTSV, Bà Bình (đại diện đoàn thanh tra); Ô. Chung (TCCB), Ô. Hưng (TT-PC) và toàn thể VC, NLĐ phòng ĐT, KHTC

Phòng Hội thảo

 

 

- 14h00:

Các phòng sinh hoạt

 

 

T.3 (10/7)

- 8h00:

TP:

ĐĐ:

 

Trung đội Tự vệ huấn luyện theo kế hoạch

Trung đội Tự vệ

Sân điền kinh

 

- 9h00:

 

TP:

ĐĐ:

Họp Tổ rà soát và lập Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết.

Theo Quyết định

Phòng họp.

 

- 14h00:

 

TP:

ĐĐ:

Dự Hội nghị sơ kết công tác Quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2018; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Ô. Chung (Phó chỉ huy trưởng Tự vệ)

Ban Chỉ huy quân sự huyện Chương Mỹ

 

 

- 15h00:

 

 

TP:

ĐĐ:

Kiểm tra việc thực hiện Điều lệ Đảng và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với  Chi bộ TTGDQP&AN (theo QĐ số 652-QĐ/UBKT, ngày 28/5/2018 của UBKT Đảng ủy.

Mời dự: Ô. Quyết, UBKT Đảng ủy, Chi ủy Chi bộ TTGDQP&AN,

Phòng họp.

 

 

T.4 (11/7)

8h00-17h00:

TP:

 

ĐĐ:

 

Đón tiếp thí sinh làm thủ tục dự thi tuyển sinh năm 2018.

Ban thư ký, Ô. Đoàn Nam, Ô. Đặng Dũng, Ô. Nhân, Ô. Điệp, Ô. P. Tuấn, sinh viên TN, (P. KHTC bố trí người thu lệ phí)

Phòng 101 giảng đường

-         Ban Hậu cần chuẩn bị nước uống, chỗ ở cho thí sinh.

-         Phòng HCTH chuẩn bị xe đón thí sinh tại Bến xe Yên Nghĩa

-         Phòng CTSV cử người trực bàn giao phòng cho thí sinh

 

- 8h30:

TP:

 

 

ĐĐ:

Họp kiểm điểm viên chức phòng Đào tạo

BGH, Ô. H Dũng (CTCĐ), Ô. Nguyên, Ô. Chung (TCCB), Ô. Liêm TB.TTND, B. Bình (ĐBCLĐT); Ô. Q.Trung (KHTC) và toàn thể VC, NLĐ phòng ĐT

Phòng họp

 

 

- 10h15:

TP:

 

ĐĐ:

Họp kiểm điểm viên chức Khoa ĐTSĐH

ĐU, BGH, Ô. H Dũng (CTCĐ), Ô. Chung (TCCB), Ô. Liêm TBTTND, và toàn thể VC Khoa ĐTSĐH

Phòng họp

 

 

- 14h30:

TP:

 

ĐĐ:

Họp kiểm điểm viên chức Phòng KHTC

BGH, Ô. H Dũng (TCCĐ), Ô. Nguyên, Ô. Chung (TCCB), và toàn thể VC phòng KHTC

Phòng họp

 

 

- 16h00:

TP:

ĐĐ:

Khối TTGDQP&AN tổng kết năm học 2017-2018;

Toàn thể CBVC, Sỹ quan TTGDQP&AN

Phòng họp giao ban TTGDQP&AN

 

 

- 16h30:

 

TP:

ĐĐ:

Ban Thư ký báo cáo kết quả kiểm tra hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh năm 2018

Hội đồng thi tuyển sinh, Ban thư ký

Phòng Hội thảo

 

 

- 17h00:

TP:

ĐĐ:

Kiểm tra công tác chuẩn bị thi tuyển sinh năm 2018

Ô. Quyết, Ô. Lê Thanh, Ô. P Dũng và ban cơ sở vật chất ( Ô. Liêm báo cáo)

Giảng đường 4 tầng, sân ĐK

 

 

T.5(12/7)

-6h30:

TP:

ĐĐ:

 

 

Đón tiếp thí sinh dự tuyển năm 2018

02 sinh viên TN

TT Thi đấu Bộ công an - Nguyễn Xuyển - Thanh Xuân - Hà Nội

-         Phòng HCTH chuẩn bị xe 38 ( xe xuất phát lúc 6h00)

 

-7h15:

TP:

ĐĐ:

Họp hội đồng tuyển sinh năm 2018

Theo QĐ

Phòng Hội thảo

 

 

8h00-17h30:

TP:

ĐĐ:

Tuyển sinh năng khiếu năm 2018

Theo QĐ (Các ban triển khai công việc theo nhiệm vụ)

Phòng Hội thảo

 

 

T.6 (13/7)

8h00-17h30:

TP:

ĐĐ:

 

Tuyển sinh năng khiếu năm 2018

Theo QĐ (Các ban triển khai công việc theo nhiệm vụ)

Phòng Hội thảo

 

- 8h30:

TP:

ĐĐ:

Họp hội đồng kỷ luật (1)

Theo QĐ

Phòng họp

 

 

- 10h00:

TP:

ĐĐ:

Họp hội đồng kỷ luật (2)

Theo QĐ

Phòng họp

 

 

- 14h30:

TP:

ĐĐ:

Họp hội đồng kỷ luật (3)

Theo QĐ

Phòng họp

 

 

- 16h00:

TP:

 

ĐĐ:

Họp rút kinh nghiệm tổ chức trại hè 2018.

Ô. Quyết, Ô. Lê Thanh, Ô. Hoàng, Ô. P Dũng; B. Trang, Ô. Nhân, Ô. Thủy, Ô. L.Vinh; Ô. Tư, Ô. Tiến (PGĐ)

Phòng họp

- Ô. Nhân, Ô. Thủy chuẩn bị nội dung.

 

 

T.7 (14/7)

 

CN. (15/7)

- 9h30:

TP:

 

ĐĐ:

 

Đón đoàn cựu sinh viên khóa 28 về thăm trường;

Mời dự: ĐU; BGH, CTCĐ trường, BTĐTN trường và các đồng chí có giấy mời.

Phòng Hội thảo

- Phòng HCTH giúp địa điểm, nước uống.

- Phòng TCCB giúp trang trí.

- BM NT-ĐĐ giúp dẫn chương trình và 3-4 tiết mục văn nghệ.

- TTTT&TV giúp tuyên truyền.

 

-10h45:

Mời cơm thân mật

ĐĐ:

Nhà ăn

 

-13h00:

TP:

ĐĐ:

 

Đoàn CB đi tập huấn công tác TTGDQP&AN năm 2018;

Sỹ quan TTGDQP&AN

Sơn Tây

- Phòng HCTH giúp xe 16 chỗ

 

Nhắc việc:

 

1. Tổ quản lý KTX kiểm tra vệ sinh và chuẩn bị CSVC đón tiếp học sinh đến thi tuyển sinh năm 2018

2. Phòng QLKH đề nghị các đồng chí giảng viên có bài báo đăng trên các tạp chí / Kỷ yếu Hội thảo khoa học chuyên ngành gửi về P.QLKH để tính giờ cho giảng viên năm học 2017-2018 theo quy định từ ngày 09/7 đến 11/7/2018. (các tác giả có thể gửi trước bản Scan vào địa chỉ gmail: phongqlkhhupes@gmail.com và bổ sung bản cứng về P.QLKH trước ngày 20/7/2018).

3. Đề nghị các đơn vị lên website của nhà trường in phiếu đánh giá và phân loại viên chức, thi đua khen thưởng (hoặc có thể đến phòng tổ chức cán bộ nhận).

4. Đề nghị các đơn vị tiến hành họp đánh giá, phân loại viên chức và bình xét thi đua theo đúng kế hoạch 233/KH-ĐHSPTDTTHN ngày 29 tháng 5 năm 2018.

5. Đề nghị VC, NLĐ xem biểu “ Tổng hợp điểm danh họp sinh hoạt tập thể năm học 2017 - 2018” tại bảng tin hoặc trên website của nhà trường. Nếu có thắc mắc, đề nghị liên hệ với đ/c Hòa phòng TCCB.

6.  Đề nghị các đồng chí đi học tập ở Trung Quốc nộp kết quả học tập năm học này về phòng TCCB trước ngày 13/7

Trực lãnh đạo: T7-CN (14-15/07/2018) Ô. Hoàng Anh Dũng P. HCTH

                                                                        BGH


<< Trở về