Lịch tuần

LỊCH TUẦN TỪ 20/8/2018 ĐẾN 26/8/2018
   BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI
LỊCH CÔNG TÁC
 NĂM HỌC 2018 - 2019

 

Thứ 2 (20/8)

 

- 8h00:

Họp xây dựng kế hoạch sinh hoạt chính trị năm học 2018-2019.

TP:

ĐU, BGH; các trưởng, phó đơn vị  HCTH, TCCB, QTTB, QLĐT&CTSV, ĐBCL-TTr, KHTC,  Khoa SĐH,  TT.KHCN-TT&TCSK, TTGDQP&AN.

ĐĐ:

Phòng họp. (TCCB, HCTH chuẩn bị nội dung gửi trước cho các đơn vị góp ý)

 

 

- 9h00:

Họp Ban thanh lý cây phục vụ giải phóng mặt bằng làm đường đi nội bộ.

TP:

Ô. Quyết, Ô. H. Dũng (CTCĐ), Ô Bình, Ô Tuấn (KHTC), Ô Liêm (TTr), Ô.Hoàng (QTTB).

ĐĐ:

Phòng họp.

 

- 9h30:

Họp triển khai nhiệm vụ tổ chức Hội thảo khoa học “Định hướng xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên GDTC, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình và sách giáo khoa mới”

TP:

BTC, BGH, Ô. H. Dũng, Ô. Kha, Ô. Nguyên, Ô. Toàn, Ô. Đ.Hưng , Ô. Ng. Hoàng, Ô. Bình, Ô. Đặng Dũng, Ô. Chung, Ô. Đức, Ô. Thái, Ô. Thắng, Bà Hải, Bà Thảo, Bà Hiền, Bà Tuyết.

ĐĐ:

Phòng họp. ( HCTH, TTKHCN-TT&TV  chuẩn bị nội dung)

 

- 10h00:

Họp Trung Tâm GDQP&AN

TP:

Toàn thể CB, SQ

ĐĐ:

Phòng giao ban TT GDQP&AN

 

 

- 10h30:

Gặp mặt giao nhiệm vụ đối với viên chức, người lao động  đi học tập tại Trung Quốc

TP:

BGH, TCCB, Ô. P. Tuấn (K. ĐK - TD), Ô. Minh ( K.CMB) và 04 đ/c đi học tại Trung Quốc.

ĐĐ:

Văn phòng Đảng ủy

 

 

- 14h00:

Giao ban khối Đào tạo

TP:

BGH, trưởng, phó phòng QLĐT&CTSV;  ĐBCL&TTr; Ban GĐ. TTGDQP&AN; TT.KHCN-TT&TV; TT. Y học VĐ &HTQT; TT. BDNV&TCSK; trưởng, phó khoa, trưởng, phó  bộ môn thuộc khoa.

ĐĐ:

Phòng Hội thảo

 

 

- 14h30:

Chụp ảnh làm thẻ viên chức khối hành chính và các trung tâm.

ĐĐ:

Tại sảnh tầng 1 nhà 9 tầng.

Yêu cầu: Mặc áo trắng, đeo Ca ra vát. Các đơn vị tập trung đầy đủ chụp hết đơn vị này đến đơn vị khác theo thứ tự sau:

- 14h30-15h30: Phòng HCTH; Phòng KHTC; Phòng TCCB, phòng QTTB, Phòng QLĐT&CTSV; Phòng  ĐBCL&TTr

 - 15h30-17h00: TT. KHCN-TT&TV,  TT. Y học VĐ &HTQT; TT.BDNV&TCSK, viên chức TTGDQP&AN.

 

 

- 16h00:

Các khoa, bộ môn sinh hoạt

 

 

- 16h00:

Làm việc với SV K48

TP:

B. Hải, B. Châu (P. QLĐT&CTSV)

ĐĐ:

Phòng 105

 

 

- 16h00:

Giao ban khối Hành chính

TP:

BGH, trưởng, phó phòng HCTH, QTTB, TCCB, KHTC, Ô. Kha PGĐ, Ô. Hoàng, Ô. Thắng, Ô. Thái BV.

ĐĐ:

Phòng họp

 

 

- 17h30:

Họp triển khai sửa chữa Nhà khách và nhà ở cho sinh viên nước ngoài.

TP:

Ô. Quyết, Ô. Hoàng Dũng, Ô, V.Tuấn, Ô, Bình, Ô. Hoàng và  Nhà thầu (QTTB báo)

ĐĐ:

Phòng Đảng ủy (P. QTTB, P. HCTH chuẩn bị nội dung báo cáo)

 

 

Thứ 3 (21/8)

 

- 7h30:

Dự Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ Giáo dục học cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Trần Ngọc Minh

TP:

Ô. Quyết

ĐĐ:

Hội trường tầng 5 – Viện Khoa học TDTT, 141 Nguyễn Thái Học, Hà Nội

 

- P. HCTH bố trí xe 4 chỗ.

 

 

- 7h30:

- Nộp hồ sơ đề nghị tặng Huân chương LĐ Hạng Nhất cho Công đoàn,

- Làm việc về quyết toán công trình.

TP:

Ô. H. Dũng, Ô. Đức, (CĐ) Ô. Hoàng (QTTB)

ĐĐ:

Số 2 Trịnh Hòai Đức – Số 35 Đại Cố Việt - Hà Nội

 

- P. HCTH bố trí xe 4 chỗ.

 

 

- 14h00:

Chụp ảnh làm thẻ viên chức các khoa, bộ môn.

ĐĐ:

Tại sảnh tầng 1 nhà 9 tầng.

Yêu cầu: Mặc áo trắng, đeo Ca ra vát. Các đơn vị tập trung đầy đủ chụp hết đơn vị này đến đơn vị khác theo thứ tự sau:

- 14h00-15h00: Khoa Lý luận

- 15h00-17h00: Khoa ĐK-TD; Khoa CL-BB-QV-ĐC, Khoa CMB, Khoa Võ-Bơi-Cờ.

 

- 15h00:

Rà soát CSVC văn phòng của các đơn vị

TP:

Ô. H.Dũng, Ô. Bình, Ô. V. Tuấn, Ô. Đặng Dũng, Ô. Hoàng, Bà Hằng (QTTB)

ĐĐ:

Tại các văn phòng của các đơn vị.

- 14h00-15h00: Các khoa

- 15h00-16h00: Các Trung tâm.

- 15h00-16h00: Các phòng.

Yêu cầu trưởng, phó đơn vị lập sẵn bảng kê tài sản hiện có, đề xuất trang bị (nếu  có)  và có mặt tại văn phòng làm việc theo các mốc thời gian trên.

 

 

- 15h30:

Đại diện Đảng ủy  gặp đảng viên vi phạm trước khi họp xét kỷ luật.

TP:

Ô. Quyết, Ô. P. Dũng, Bà Hương. (có biên bản làm việc)

ĐĐ:

Phòng Đảng ủy.

 

 

- 16h00:

(Các ngày 21, 22) giao lưu bóng đá Khóa 241 TT GDQP&AN

TP:

Sinh viên K241 TT GDQP&AN

ĐĐ:

Sân bóng đá

- P. QLĐT&CTSV giúp địa điểm

 

 

- 16h00:

Kiểm tra công tác chuẩn bị phục vụ Hội thảo khoa học “Định hướng xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên GDTC, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình và sách giáo khoa mới”

TP:

BTC, BGH, Ô. H. Dũng, Ô. Kha, Ô. Đặng Dũng, Ô. Nguyên, Ô. Toàn, Ô. Hưng.  Ô. Chung, Ô. Đức, Ô. Ng. Hoàng, Ô. Bình, Ô. Đặng Hoàng , Ô. Thái, Ô. Thắng, Bà Thảo, Bà Hiền, Bà Tuyết, Ô. Tiến Dũng.

ĐĐ:

Phòng họp

 

 

- 16h30:

Họp Ban Chấp hành Đoàn trường

TP:

BCH Đoàn trường

ĐĐ:

Phòng họp

 

Thứ 4 (22/8)

 

- 7h15:

Đón tiếp, phát tài liệu cho đại biểu về dự  Hội thảo “Định hướng xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên GDTC, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình và sách giáo khoa mới”

TP:

BTC, Ban Lễ tân, an ninh,  Ô. H. Dũng, Ô. Bình, Ô. Thái, Ô. Thắng, Bà Thảo, Bà Hiền, Bà Tuyết,  Bà Hương, Bà Châu  và 03 nữ sinh viên (đeo băng), 03 nam sinh viên tình nguyện.

 

- 7h30:

Họp ban đón tiếp Sinh viên K51 nhập học

TP:

P. QLĐT&CTSV, P. KHTC, P.TCCB, ĐTN, Đội SV tình nguyện

ĐĐ:

P. QLĐT&CTSV

 

 

- 8h00:

Đón tiếp Sinh viên K51 nhập học

TP:

P. QLĐT&CTSV, P. KHTC, P. TCCB, ĐTN

ĐĐ:

P. 101, 102, 103.

- Đội SV tình nguyện đón tiếp thí sinh nhập học.

 

 

- 8h00:

Hội thảo “Định hướng xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên GDTC, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình và sách giáo khoa mới”

TP:

BTC, Lãnh đạo bộ, BGH, đại biểu khách mời, các nhà khoa học, Ô. Lê Thanh, Ô. P. Dũng, Ô. Toàn, Ô. Đức, Ô. Hưng.

 

- Các đơn vị, cá nhân thực hiện nhiệm vụ theo phân công.

 

 

- 8h00:

Tổ chức thi đẳng cấp 3 môn ĐK cho SV K11, K12

TP:

Khoa ĐK – TD

ĐĐ:

Sân điền kinh

 

 

- 13h00:

Làm việc với Nhà in về chất liệu, hình thức, nội dung thẻ viên chức.

TP:

Ô. H. Dũng, Ô. Chung, Ô. Đặng Dũng, Ô. Tư

ĐĐ:

Thái Hà – Hà Nội

 

- Phòng HCTH giúp xe 4 chỗ.

 

 

- 14h30:

Họp với các hộ dân Thôn Phượng đồng đang sử dụng nước của nhà trường.

TP:

Ô. Bình, Ô. V.Tuấn, Ô. Thắng và các hộ dân (P.QTTB báo)

ĐĐ:

Phòng họp.

 

- P.QTTB chuẩn bị nội dung.

 

 

- 16h30:

Họp Chi bộ Hành chính về thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm.

TP:

Mời đại diện ĐU; Chi ủy, toàn thể đảng viên chi bộ Hành chính

ĐĐ:

Phòng họp.

 

 

- 20h00:

Tập trung SV K51

TP:

Ô. P. Dũng (P. QLĐT&CTSV), Giáo viên chủ nhiệm K5, B. Châu ổn định SV

ĐĐ:

Phòng 101

 

 

Thứ 5 (23/8)

 

- 7h30:

In thẻ viên chức.

TP:

Ô. Chung, Ô. Đặng Dũng, Ô. Tư

ĐĐ:

Thái Hà – Hà Nội

 

- Phòng HCTH giúp xe 4 chỗ.

 

- 8h00:

Họp UBKT Đảng ủy về thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm.

TP:

UBKT Đảng ủy

ĐĐ:

Phòng Đảng ủy.

 

- 10h00:

Họp Đảng ủy về thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm.

TP:

Ban Chấp hành Đảng bộ.

ĐĐ:

Phòng Đảng ủy.

 

- 13h30:

Tổng kết khóa học 241 (Trường ĐH Hà Nội)

TP:

P. Đào tạo (TTQP&AN); Ban QLSV (TTQP&AN), SV ( Trường ĐH Hà Nội)

ĐĐ:

Sân KTX C3

 

 

- 14h00:

Họp bàn công tác quản lý, phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, thực hiện nội quy, quy định với các đơn vị làm dịch vụ, thuê địa điểm, liên doanh, liên kết với nhà trường.

TP:

Ô. Bình, Ô. H. Dũng ; Ô. Kha, Ô. Hải TTQP&AN), Ô. Thái (P.QTTB); và các cá  nhân, đơn vị (phòng QTTB gửi giấy mời trực tiếp).

ĐĐ:

Phòng họp.

 

- P.QTTB chuẩn bị nội dung gửi trước cho các thành phần dự qua địa chỉ gmail

 

 

- 15h00:

Họp xét điểm rèn luyện và học bổng HK2 cho SV 3 khóa

TP:

BGH, Ô. P. Dũng, B. Hải, B. Châu (P. QLĐT&CTSV), Ô. Liêm (P. KĐCLĐT), Ô. P. Tuấn, Ô. Vinh (K. ĐK – TD)

ĐĐ:

Phòng Đảng ủy

 

 

- 16h00:

Các Ban báo cáo BGH công tác chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh Cao học  năm 2018

TP:

BGH, Ô. Hưng, Bà Hằng, Bà Linh (SĐH), Ô Toàn, Ô Liêm và các đồng chí trưởng phó ban theo QĐ

ĐĐ:

Phòng Họp

 

- 16h00:

Rà soát thực địa tình trạng hệ thống cống rãnh thoát nước toàn trường để sửa chữa, nâng cấp tránh ngập úng.

TP:

Ô. V. Tuấn, Ô. Bình, Ô. H. Dũng ; Ô. Kha, Ô. Hải (TTQP&AN), Ô. Thắng, Ô Hoàng, Ô Sơn (P.QTTB);

ĐĐ:

Thực địa.

 

 

- 16h30:

Họp triển khai thống nhất mẫu giáo án & hình thức đánh giá thể lực cho sinh viên

TP:

Ô. P. Dũng, B. Trần Trang, Ô.Liêm, B. Bình, B. Nga (NVSP), B. Nhu, Thúy (NVSP), các trưởng, phó khoa, bộ môn thực hành TDTT.

Mời dự: Ô. Lê Thanh

ĐĐ:

Phòng họp

- P. QLĐT&CTSV chuẩn bị nội dung

 

 

- 19h30:

Giao lưu văn nghệ khóa 241 TT GDQP&AN

TP:

Toàn thể CB, SQ và SV K241

ĐĐ:

Sân giảng đường TT GDQP&AN

- P. QTTB giúp loa máy

- TTBD&TCSK giúp nhạc

 

 

Thứ 6 (24/8)

 

- 8h00:

Tham gia Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ tại Trường ĐH TDTT Bắc Ninh

TP:

Ô Quyết

 

- P. HCTH bố trí xe.

 

- 7h30:

Bế giảng K241 TT GDQP&AN

TP:

BGĐ, toàn thể CB, SQ và SV K241

ĐĐ:

Sân giảng đường TTGDQP&AN

- P. QTTB giúp loa máy

- TTBD&TCSK giúp nhạc

 

 

- 9h00:

Tập trung thí sinh làm thủ tục dự thi Tuyển sinh cao học năm 2018

TP:

Ban Thư ký, thí sinh

ĐĐ:

Phòng 104 khu giảng đường 4 tầng

 

 

- 11h00:

Báo cáo công tác kiện toàn Ban thường vụ Đoàn trường nhiệm kỳ mới

TP:

Đảng Ủy, Ban thường vụ Đoàn trường

ĐĐ:

Phòng họp

 

 

- 14h00:

Khai mạc đợt sinh hoạt chính trị năm học 2018-2019.

TP:

ĐU, BGH; các trưởng, phó đơn vị, toàn thê CBVC, sỹ quan, NLĐ. 

ĐĐ:

Hội trường 106.

 

- P. TCCB&PC: Điểm danh, ổn định tổ chức.

- TTBDNV&TCSK: Tổ chức chương trình hội nghị.

- P. HCTH: Chuẩn bị địa điểm, nước uống.

- P. QTTB: Chuẩn bị điện, loa máy.

- Các đơn vị được phân công chuẩn bị nội dung báo cáo tại Hội nghị.

 

- 16h00:

Họp Hội đồng tuyển sinh và kiểm tra công tác chuẩn bị

TP:

Theo QĐ

ĐĐ:

Phòng họp

 

 

Thứ 7 (25/8)

 

- 7h15:

Họp Hội đồng tuyển sinh Cao học K6 năm 2018

TP:

Theo QĐ

ĐĐ:

Phòng họp

 

 

- 7h30:

Tổng kết công tác tình nguyện hè năm 2018

TP:

BCH Đoàn trường & SV tình nguyện

ĐĐ:

Nam Định

- P. HCTH giúp xe 38 chỗ

 

 

- 8h00:

Thi tuyển sinh Cao học K6 môn Lý luận&PPGDTC

TP:

Theo QĐ

ĐĐ:

Giảng đường 4 tầng

 

 

- 13h30:

Họp Hội đồng tuyển sinh Cao học K6 năm 2018

TP:

Theo QĐ

ĐĐ:

Phòng họp

 

 

- 14h00:

Thi tuyển sinh Cao học K6 môn Sinh lý thể thao

TP:

Theo QĐ

ĐĐ:

Giảng đường 4 tầng

 

 

CN (26/8)

 

- 7h30:

Họp Hội đồng tuyển sinh Cao học K6 năm 2018

TP:

Theo QĐ

ĐĐ:

Phòng họp

 

 

- 8h00:

Thi tuyển sinh Cao học K6 môn Tiếng Anh

TP:

Theo QĐ

ĐĐ:

Giảng đường 4 tầng

 

 

Nhắc việc:

1. Khoa SĐH và các Ban tuyển sinh Cao học năm 2018 rà soát công tác chuẩn bị cho kỳ thi xong trước ngày 22/8/2018.   

2.Đề nghị các Trưởng đơn vị, nộp kế hoạch năm học 2018-2019 về phòng HCTH cho đồng chí Hoàng Anh Dũng, địa chỉ gmail:hadungdutt@gmail.com. Hạn cuối 24/8/2018, ngoài thời hạn trên các đơn vị tự chịu trách nhiệm.

 

3. Đề nghị các đồng chí CB, GV đăng ký đề xuất đề tài, SKKN, GT, TLTK gửi 07 bản cứng, file mềm địa chỉ gmail: phongqlkhhupes@gmail.com về phòng QLKH trước 17h00 ngày 24/8/2018

 

4. Đề nghị các đơn vị, cá nhân khẩn trương gửi bài báo đăng trên bản tin số 3 về địa chỉ mtu.tdh@moet.edu.vn. Đây là một trong những tiêu chí đánh giá và bình xét thi đua năm học 2018 – 2019. Đơn vị nào không có bài tự chịu trách nhiệm trước BGH. Thời hạn gửi trước ngày 31/8/2018.

 

5. Đề nghị các đơn vị nộp bản phân công nhiệm vụ về P. TCCB.

6. Yêu cầu các nhóm gửi bản góp ý chức năng nhiệm vụ và các văn bản quy chế, quy định, nội quy của các đơn vi thuộc nhóm cho Ô. H. Dũng, địa chỉ gmail:hadungdutt@gmail.com trước ngày thứ 6 (24/8/2018) để BTK tổng hợp, biên tập. Các đồng chí trưởng nhóm, trưởng đơn vị chịu trách nhiệm về hình thức, nội dung, chất lượng các văn bản thuộc nhóm.

7. Phòng QTTB, QLĐT&CTSV, Trạm y tế, TTGDQP&AN phối hợp chỉ đạo tiến hành tổng VSMT toàn trường xong trước 18h00 ngày 21/8/2018.

 

* Trực lãnh đạo: T7-CN (25-26/8/2018)  Bà.Nguyễn Thu Nga– PTK. Lý luận

 

 

                                                             BAN GIÁM HIỆU


<< Trở về