Lịch tuần

LỊCH TUẦN TỪ 03/9/2018 ĐẾN 09/9/2018
   BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI
LỊCH CÔNG TÁC
 NĂM HỌC 2018 - 2019

 

Thứ 2 (03/9)

NGHỈ    QUỐC KHÁNH  02/9

Thứ 3 (04/9)

 

- 7h00:

Đón tiếp Sinh viên Khóa 242 TTGDQP&AN

TP:

Toàn thể CB GV TTGDQP&AN

ĐĐ:

Sân C7

 

 

- 7h30:

Thi tuyển chuyên sâu K51

TP:

Trưởng, phó khoa và giảng viên bộ môn thực hành

ĐĐ:

Sân tập các môn

 

 

- 8h30:

Họp Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng

TP:

Theo QĐ

ĐĐ:

VPĐU

 

 

- 9h30:

Họp Giao ban tháng

TP:

BGH, CTCĐ, PCTCĐ, BTĐTN, chủ tịch CĐBP, Ban GĐ các Trung tâm, trưởng, phó các phòng, khoa

ĐĐ:

Phòng Họp A (P. Hội thảo cũ)

 

 

- 15h30:

Họp khoa Điền kinh – Thể dục

TP:

GV toàn khoa

ĐĐ:

P. Họp A

 

- P.HCTH giúp địa điểm

 

 

Thứ 4 (05/9)

 

- 7h30:

Đón và tiếp nhận 3 LHS Lào sang học tập diện học bổng theo Hiệp định năm 2018

TP:

P. HTQT – TT YHVĐ&HTQT

ĐĐ:

- Phòng HCTH bố trí phòng ở cho các SV Lào

- Phòng QLĐT và CTSV phối hợp với TT YHVĐ và HTQT bố trí đón và cử cán bộ hỗ trợ và QLSV Lào.

- P. HCTH bố trí xe 4 chỗ

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

- 7h30:

Khai giảng K242 TT GDQP&AN

TP:

BGĐ, toàn thể CB, SQ TT GDQP&AN

ĐĐ:

Sân TT GDQP&AN

-         P. QTTB giúp loa máy

-         TTBD&TCSK giúp nhạc

 

 

- 7h30:

Làm việc với NXB TDTT HN

TP:

Ô. Liêm , Ô. Hưng (P. ĐBCL& TT), Ô. Tuấn (KHTC)

ĐĐ:

Số 7 – Trịnh Hoài Đức – Hà Nội

-         P. HCTH bố trí xe 4 chỗ

 

 

- 8h00:

Họp Hội đồng xét duyệt đề xuất đề tài KHCN, SKKN, giáo trình, học liệu TLTK cấp trường năm học 2018 - 2019

TP:

Theo QĐ

ĐĐ:

P. Họp A (Phòng Hội thảo)

 

 

- 15h00:

Họp chuẩn bị khai giảng năm học mới 2018 - 2019

TP:

ĐU, BGH, Ô. H. Dũng, Ô. Ng. Hoàng, Ô. T.Thành, Ô.Nhân, Ô. Hưng SĐH. Ô. Kha, Ô. V.Tuấn, Ô. Bình.  Ô. P. Dũng, Bà Trang, Bà Hải,

ĐĐ:

P. Họp A (Phòng Hội thảo)

 

- TT BDNV&TCSK và P. QLĐT&CTSV phối hợp xây dựng nội dung chương trình báo cáo Hội nghị.

 

 

Thứ 5 (06/9)

 

- 9h00:

Liên hệ công tác tổ chức Chương trình Nét đẹp thể thao Chào mừng Kỷ niệm 15 năm Trường nâng cấp lên Đại học 

TP:

Ô. P. Dũng, B.Tr. Trang (P. QLĐT & CTSV), Ô. Thủy ( TTBD&TCSK), Bà. Trang  TTYHVĐ&HTQT

ĐĐ:

Trung ương Đoàn

-         P. HCTH bố trí xe 4 chỗ

 

 

- 9h30:

Nghiệm thu hạng mục sửa KTX C4, nhà 9 tầng, phòng 106 và phòng khách Trường

TP:

Ô. Quyết, Ô. Tuấn (KHTC), Ô. Bình (QTTB), Ô. Sơn, Ô Hoàng QTTB), Ô. H. Dũng và nhà thầu

ĐĐ:

Tại các khu vực sửa chữa

 

 

 

 

 

 

- 14h00:

Họp hội đồng thẩm định dự thảo: Quy chế tổ chức hoạt động của trường ĐH SPTDTT HN.

TP:

Ô. Quyết; Ô. H.Dũng (HCTH) ; Ô. L.Thanh (SĐH); Ô. Nguyên; Ô. Chung (TCCB); Ô. Tuấn (KHTC); B. Bình , Ô. Liêm (ĐBCL&TT); Ô. Kha (TTGDQP&AN); Ô. P.Dũng (QLĐT&CTSV); Ô. Toàn, Ô. Đức (TT KHCN TT&TV);

- Thư ký: Ô. Hưng (ĐBCL&TT); Ô.Tư (TT KHCN TT&TV)

ĐĐ:

P. Họp A (P. Hội thảo)  

- Ban thư ký rà soát và hoàn thành: Dự Quy chế tổ chức hoạt động của trường ĐHSPTDTTHN. Gửi trước qua gmail cho các thành viên có tên trên

- HCTH chuẩn bị máy chiếu

 

 

- 16h30:

Họp xét KL sv vi phạm nội quy nhà trường 

TP:

Ô. P. Dũng, Bà hải, Bà Châu, GVCN K 48

ĐĐ:

P. họp B (P. Họp cũ)

 

 

Thứ 6 (07/9)

 

- 8h30:

Hội nghị kiện toàn BCH Đoàn Trường (nhiệm kỳ 2017 – 2019)

TP:

ĐU BGH, CTCĐ Trường, Ban thanh niên trường học, BTC Thành đoàn, Thường trực thành đoàn

ĐĐ:

P. Họp B

 

 

- 9h00:

Đoàn CB, GV Khoa QL TDTT & Giải trí Trường Đại học Khoa Học Kỹ Thuật Ngô Phụng - Đài Loan, sang thăm và làm việc

TP:

BGH, Lãnh đạo TT YHVĐ&HTQT, TT Bồi dưỡng & TCSK, P QLĐT & CTSV.

ĐĐ:

P. Họp A

 

 

- 10h30:

Họp hội đồng xây dựng ngân hàng đề thi

TP:

Theo QĐ

ĐĐ:

P. Họp B (Phòng Họp)

 

 

- 14h00:

Học tập Nghị quyết TW7  - Khóa XII

TP:

ĐU BGH, Trưởng phó phòng, khoa, Trung tâm, bộ môn, CB, GV, SQ, người lao động.

ĐĐ:

Hội trường A (Phòng 106 cũ)

-         P. HCTH chuẩn bị hội trường, nước uống, máy chiếu;

 

 

Thứ 7 (08/9)

 

 

 

CN (09/9)

 

 

 

Nhắc việc:

         1. Trưởng các đơn vị tiếp tục, khẩn trương triển khai công tác rà soát, bổ sung, chỉnh sửa và làm mới các quy định, quy chế thuộc chức năng của đơn vị mình họp các Nhóm để tổng hợp.

 

         2. Ô. Phạm Anh Tuấn đi học CCLLCT từ 05 đến 16 tháng 9 /2018

 

         3. P. QTTB và Văn phòng ĐTN khẩn trương hoàn thành di chuyển văn phòng làm việc theo sắp xếp mới để làm sơ đồ khu làm việc tại Nhà Điều hành trung tâm.

         4. Phòng QTTB và HCTH phối hợp hoàn thành các biển theo đơn vị mới và lắp đồng bộ xong ngày 10/9.

        5. Yêu cầu các đơn vị khẩn trương nộp kế hoạch năm học về P. HCTH.(hadungdutt@gmail.com)

 

        * Trực lãnh đạo: T2 (03/9/2018) Ô. Phạm Phi Điệp PTK. ĐK - TD

 

        * Trực lãnh đạo: T7+CN (08 - 09/9/2018) Ô. Trần Ngọc Minh PTK, PTrK Các môn Bóng

 

 

BAN GIÁM HIỆU


<< Trở về