Lịch tuần

LỊCH TUẦN TỪ 10/9/2018 ĐẾN 16/9/2018
   BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI
LỊCH CÔNG TÁC
 NĂM HỌC 2018 - 2019

 

Thứ 2 (10/9)

 

- 13h00:

Tham dự tập huấn đánh giá cơ sở giáo dục

TP:

Ô. Quyết, Ô. Liêm, B. Thảo (P. ĐBCL&TT), B. Lê (P. TCCB)

ĐĐ:

TP. Đà Nẵng

-         P. HCTH bố trí xe 4 chỗ

 

- 14h00:

Các phòng sinh hoạt.

 

 

- 16h00:

Các khoa, bộ môn sinh hoạt

 

 

Thứ 3 (11/9)

 

- 7h30:

Họp Công tác tuyển sinh đợt 3

TP:

Ban thư ký, Ô. Vũ Tuấn (P. KHTC)

ĐĐ:

P. QLĐT&CTSV

 

- 8h00:

Đón tiếp thí sinh thi tuyển đợt 3

TP:

Ban thư ký

ĐĐ:

P101 – Giảng đường

 

 

                - 8h30:

Làm việc với Nhà xuất bản TDTT Hà Nội

TP:

Bà.Bình, Ô. Hưng (ĐBCL&TT), Ô. Vũ Tuấn (KH - TC)

ĐĐ:

Số 7 – Trịnh Hoài Đức – Hà Nội

-         P. HCTH bố trí xe 4 chỗ

 

- 14h00:

Làm việc với đ.vị VNPT về phần mềm QLĐT&CTSV

TP:

Ô. Lê Thanh, P. QLĐT&CTSV, P. ĐBCL&TT, B. Đào Hương, Ô..Thủy (TTBD&TCSK)

ĐĐ:

P. Họp A (P. hội thảo cũ)

 

 

15h00-17h00:

Ra quân vệ sinh môi trường

TP:

- Các đội tự quản

- Sinh viên TTGDQP&AN

ĐĐ:

Khu vực nhà thi đấu Đa năng & Đường 6 vào trường

-         P. QTTB giúp máy cắt cỏ

-         P. QLĐT&CTSV giúp dụng cụ lao động

(Phụ trách: Đ/c Lê Ngọc Vinh)

 

 

- 20h30:

Họp đội tự quản

TP:

Ô. P.Dũng, B.Hải, B.Châu, GV chủ nhiệm và các đội tự quản

ĐĐ:

P.101 - Giảng đường

 

 

Thứ 4 (12/9)

 

- 8h00:

Họp Hội đồng tuyển sinh đợt 3

TP:

Theo QĐ (ban thư ký báo trực tiếp)

ĐĐ:

P. Họp B (P. họp cũ)

 

- 10h00:

Họp rà soát biên bản chỉnh sửa Giáo trình môn học

TP:

Lãnh đạo TT KHCN – TTTV, các Trưởng phó khoa, Trưởng bộ môn

ĐĐ:

P. Họp A (P. hội thảo cũ)

 

- 15h00:

Các Chi bộ sinh hoạt

-         CB Hành chính: P. Họp B

-         CB Giảng viên 1: P. Họp A

-         CB Giảng viên 2: P. 104 Giảng đường

-         CB TT GDQP&AN: P. Họp TT GDQP&AN

-         CB Sinh viên: P. 102 Giảng đường

 

 

- 16h30:

Họp Hội đồng kỷ luật  sinh viên.

TP:

BGH, Ô. P.Dũng, B. Hải, B. Châu (P. QLĐT&CTSV), Ô.Thủy (TTBD&TCSK), Ban chủ nhiệm SV

ĐĐ:

P. Họp B

 

 

Thứ 5 (13/9)

 

- 8h00:

Liên hệ thực hành sư phạm

TP:

Ô. P.Dũng, B.Trần Trang, Ô.Trần Dũng (P.QLĐT&CTSV)

ĐĐ:

Trường THCS Phụng Châu, THCS Ngô Sĩ Liên

-         P. HCTH giúp xe 4 chỗ

 

- 8h30:

Ô. Quyết tham gia Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ

TP:

Viện Khoa học TDTT

 

- P. HCTH bố trí xe 4 chỗ

 

 

- 14h00:

Khám sức khỏe K51

TP:

BGH, P. QLĐT&CTSV, Trạm y tế

ĐĐ:

Trạm y tế

 

- 14h00:

Làm việc với Ban Chính sách – Pháp luật CĐGDVN và Thi đua Bộ.

TP:

Ô. H. Dũng, Ô. Đức

ĐĐ:

Hà Nội

 

- P. HCTH bố trí xe 4 chỗ

 

 

- 14h30:

Họp BCH Đảng ủy

TP:

Ô. Quyết, Ô Nguyên, Ô Tiến, Ô Tuấn, Ô P .Dũng

ĐĐ:

P. Họp A

 

- 15h30:

Họp kiện toàn BCH Đảng bộ

TP:

Đại diện BTV Đảng ủy khối, BCH Đảng bộ Trường

ĐĐ:

P. Họp A

     -    P. HCTH chuẩn bị nước uống, hoa quả tiếp khách

 

- 19h30:

Chào tân Sinh viên K51

TP:

ĐU – BGH, Trưởng các đơn vị, BTV CĐT, BCH ĐTN, BCH SV, BCH K48, BCH K49, BCH K50 và SV K51

ĐĐ:

Hội trường A.

-         P. HCTH giúp hội trường, máy chiếu

-         P. QTTB giúp âm thanh

-         TTGDQP&AN giúp ánh sáng

-         TT BD&TCSK giúp nhạc

 

 

Thứ 6 (14/9)

 

- 13h30:

Dự Hội thảo Khoa học  TDTT toàn quốc tại Cần Thơ

TP:

Ô. Quyết

ĐĐ:

-         Đại học Cần Thơ

-         P. HCTH bố trí xe 4 chỗ

 

- 14h00:

 

Phổ biến quán triệt chức năng, nhiệm vụ, các văn bản quản lý, điều hành của các đơn vị:

1. Phòng KHTC;

2. Phòng TCCB;

3. Phòng QTTB;

4. Phòng HCTH;

TP:

ĐU, BGH; trưởng, phó các đơn vị và toàn thể CBVC, SQ, NLĐ.

ĐĐ:

Hội trường A.

- Các đơn vị thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch 340 (học tập chính trị đối với viên chức và người lao động)

 

 

-         P. HCTH giúp hội trường, máy chiếu

-         P. QTTB giúp âm thanh

-         P. TCCB giúp công tác tổ chức, điểm danh.

 

Thứ 7 (15/9)

 

- 7h30:

Tổng kết công tác tình nguyện hè 2018

TP:

Ban chấp hành Đoàn trường & Sinh viên tình nguyện

ĐĐ:

Nam Định

-         P. HCTH giúp xe 38 chỗ

 

 

CN (16/9)

 

 

 

Nhắc việc:

 

 

1. Đề nghị các viên chức quản lý nộp hồ sơ bổ nhiệm về P.TCCB. Sau ngày 12/9/2018 P. TCCB báo cáo Hiệu trưởng về hồ sơ bổ nhiệm viên chức quản lý (viên chức nào thiếu tự chịu trách nhiệm).

 

2. Đề nghị các Trưởng đơn vị Khoa, trung tâm, P. QLĐT&CTSV tổ chức họp góp ý Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên và nộp biên bản về phòng TCCB trước thứ 4 ngày 14/9/2018.

 

3. Căn cứ chức năng nhiệm vụ, các đơn vị triển khai xây dựng, rà soát, bổ sung, chỉnh sửa các quy định, quy chế thuộc chức năng của đơn vị và tổng hợp về ban thư ký đ/c Chung TCCB theo địa chỉ: thanhchung2691982@gmail.com để tổng hợp trình Hiệu trưởng ban hành thực hiện.

4. Ông Nguyên đi học CCLLCT từ ngày 10 - 15/9/2018.

 

* Trực lãnh đạo: T7 - CN (15-16/9/2018) Ô. Lê Học Liêm TP. ĐBCL&TT

 

BAN GIÁM HIỆU


<< Trở về