Lịch tuần

LỊCH TUẦN TỪ 13/01/2020 ĐẾN 19/01/2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

TỪ NGÀY 13/01 ĐẾN 19/01/2020

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG TÁC

   

Thứ 2 (13/01)

 

 

 

7h00:

Họp xây dựng dự thảo Quy chế tuyển sinh 2020

TP:

Ô. P. Dũng

ĐĐ:

Bộ GD&ĐT

 

Phòng HCTH giúp xe 4 chỗ (Altis)

 

 

    9h00:

Họp ĐU-BGH

ĐĐ:

VP ĐU.

 

 

    14h00:

Các đơn vị sinh hoạt

 

 

    15h00:

Làm việc với trung tâm Fitme

TP:

BGH, lãnh đạo P.QLĐT&CTSV, Ông Toàn, Ô. Vũ Tuấn

ĐĐ:

Phòng họp B

 

 

15h30:

Họp Ban tết

TP:

BGH, Lãnh đạo các phòng TCCB, HCTH, KHTC, QTTB, QLĐT&CTSV, TTGDQP&AN

ĐĐ:

Phòng họp A

 

 

 16h30:

Họp với các đơn vị, cá nhân thuê CSVC kinh doanh, dịch vụ.

TP:

BGH, CTCĐ trường, P.QTTB, P. KHTC và các đơn vị, cá nhân thuê CSVC (P.QTTB báo trực tiếp).

ĐĐ:

Địa điểm: Phòng họp B

 

 

Thứ 3 (14/01)

 

      8h00:

Dự hội nghị tổng kết công tác Xây dựng Đảng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 2020

TP:

Ô. Quyết, Ô. Nguyên, Ô. Phùng Dũng

ĐĐ:

Trường Đại học Xây dựng

 

 

     14h00:

Sơ kết khối Hành chính học kỳ I năm học 2019-2020

TP:

ĐU-BGH, Trưởng phó đơn vị và toàn thể VC khối HC.

ĐĐ:

Hội trường A

 

- P.HCTH chuẩn bị nước, hội trường.

- P.QTTB chuẩn bị loa máy

- P.TCCB phối hợp chuẩn bị công tác.

   16h30:

Nghiệm thu cải tạo Nhà tập Thể dục cũ, Trạm và sân Điền kinh, sơn 01 sân Tennis theo dự án cải tạo Bộ GD và ĐT duyệt năm 2019

TP:

Ô. Quyết, Ô. Nguyên, Ô. H-Dũng, Ô. Tuấn, Ô. Bình, Ô. Hoàng, Ô. P. Dũng, nhà thầu , Đại diện K. ĐK-TD, K.CL-ĐC-BB-QV.

ĐĐ:

Văn phòng đảng ủy, các vị trí cải tạo

 

 

     16h00:

Tập trung SV 4 khóa, phổ biến kế hoạch, quy định  về nghỉ tết

TP:

P. QLĐT&CTSV, Ban CNSV

ĐĐ:

Nhà thi đấu đa năng

 

P.QTTB giúp âm thanh

 

Ô. Huynh, Bà Ngân, Bà Hằng, Ô. Hồng ổn định tổ chức

 

 

16h45:

Tập trung SV K49 làm công tác chuẩn bị TTSP

TP:

P. QLĐT&CTSV, GV chỉ đạo

ĐĐ:

Nhà thi đấu đa năng

 

P.QTTB giúp âm thanh

 

Ô. Hồng ổn định tổ chức

Thứ 4 (15/01

 

 

 

      7h30:

Đại hội chi bộ HC2 phiên thứ nhất

TP:

BCU, Đảng viên trong chi bộ

ĐĐ:

Hội trường A

 

Phòng truyền thông giúp khánh tiết

 

TTBD&TCSK giúp nhạc

 

P.QTTB giúp âm thanh

 

 

       8h30:

Đại hội chi bộ HC2 phiên thứ hai

TP:

Mời dự: Đảng ủy, Ban chi ủy các chi bộ, BTVCĐ, Chi đoàn CBGV

ĐĐ:

Hội trường A

 

Phòng truyền thông giúp khánh tiết

 

TTBD&TCSK giúp nhạc

 

P.QTTB giúp âm thanh

 

 

     13h30:

Đại hội chi bộ HC1 phiên thứ nhất

TP:

BCU, Đảng viên trong chi bộ

ĐĐ:

Hội trường A

 

Phòng truyền thông giúp khánh tiết

 

TTBD&TCSK giúp nhạc

 

P.QTTB giúp âm thanh

 

 

     14h30:

Đại hội chi bộ HC1 phiên thứ hai

TP:

Mời dự: Đảng ủy, Ban chi ủy các chi bộ, BTVCĐ,  Chi đoàn CBGV

ĐĐ:

Hội trường A

 

Phòng truyền thông giúp khánh tiết

 

TTBD&TCSK giúp nhạc

 

 

 19h30:

Giao lưu văn nghệ khóa 257

TP:

Toàn thể CB-SQ và SV K257

ĐĐ:

Sân giảng đường TTQP (Mưa chuyển vào nhà thi đấu ĐN)

 

- P.QTTB chuẩn bị loa máy

- TTBD&TCSK giúp nhạc.

 

 

Thứ 5 (16/01)

 

 

 

      8h00:

Bế giảng khóa học 257

TP:

Toàn thể CB,SQ và SV K257

Mời dự: BGH

ĐĐ:

Sân giảng đường TTQP (Mưa chuyển vào nhà thi đấu ĐN)

 

- P.QTTB chuẩn bị loa máy

 

 

14h00:

Tổng kết Công tác Đảng 2019 và triển khai phương hướng 2020

TP:

Đảng ủy, Ban chi ủy các chi bộ, CT CĐT, BT ĐTN và toàn thể

 

Đảng viên trong Đảng bộ

ĐĐ:

Hội trường A

 

Phòng truyền thông giúp khánh tiết

 

TTBD&TCSK giúp văn nghệ chào mừng

 

P.QTTB giúp âm thanh

 

 

     16h30:

Bế mạc lớp Bồi dưỡng Quản lý khoa phòng ban năm 2019.

TP:

Mời: BGH, Ô. P. Dũng, Ô. H . Dũng, Ô. Liêm và toàn thể Ban Quản lý lớp và học viên tham gia học.

Đ

Đ:

Phòng Họp A

 

- P.HCTH chuẩn bị nước, hội trường.

- P.QTTB chuẩn bị loa máy

- P.TCCB chuẩn bị chương trình.

 

 

19h30:

Tổng thực hành Hội trại K50

TP:

BGH, Lãnh đạo P. QLĐT&CTSV, P. ĐBCL&TT, BCN và các thầy cô quan tâm

ĐĐ:

Hội trường A

 

 

Thứ 6 (17/01)

 

-   9h30:

Họp BCN SV và Ban cố vấn học tập, Ban quản lý Lưu học sinh.

ĐĐ:

Phòng Họp B

 

(BCN SV và Ban cố vấn học tập chuẩn bị nội dung báo cáo sơ kết học kỳ 1)

 

 

14h00:

Họp Giao ban chung

TP:

BGH, Trưởng các phòng, Khoa, BM, Trung tâm, trạm y tế, CT CĐ, BT ĐTN, PGĐ TTGDQP & AN

ĐĐ:

Phòng họp A

 

 

15h30:

Thông qua Đề án tuyển sinh Đại học năm 2020

TP:

BGH, Ban thư ký, lãnh đạo khoa SĐH, Phòng truyền thông

ĐĐ:

Phòng họp A

 

 

Thứ 7 (18/01)

 

 

 

CN (19/01)

 

 

 

Nhắc việc:

 

 

1.      Các đơn vị tích cực hoàn thiện minh chứng, báo cáo phục vụ công tác kiểm định chất lượng trường (P ĐBCL & TTr cập nhật báo cáo BGH để chỉ đạo)

 

2.      Kể từ ngày 15/01/2020 Đề nghị tất cả viên chức, người lao động, khách, khi đi xe máy qua cổng phải dừng, xuống xe và dắt qua cổng

 

3.      Đề nghị các đơn vị Không để đồ dùng, dụng cụ đã hư hỏng hoặc không sử dụng tại các gầm cầu thang hay tầng 9 của nhà 9 tầng

 

4.      Ô. Tiến KTX nhận bàn giao phòng cho SVk49 và SV các khóa về nghỉ tết, đảm bảo vệ sinh sạch sẽ, tắt điện, nước.

 

5.      Hiện nay Trạm y tế đã có đủ số thuốc phát cho các đoàn thực tập sư phạm. Đề nghị các đồng chí lãnh đạo đoàn cử người lên Trạm y tế lấy thuốc cho đoàn của mình. Thời gian: Tất cả các ngày trong tuần.

 

6.      P.QLKH đề nghị các đ/c là GS, P.GS, TS nộp lý lịch khoa hoc và các bài báo khoa hoc về P.QLKH trước ngày 18/01/2020 (Mẫu xem tại Website trường).

 

7.      Các đơn vị phòng, khoa, Trung tâm, CĐ, ĐTN, BCNSV tiến hành tổ chức sắp xếp, tổng VSMT phòng làm việc, KTX, giảng đường, nhà thi đấu, nhà tập, sân tập và kiểm tra tắt hết nguồn điện trước khi nghỉ tết.

 

8.      Đ/c Nguyên chỉ đạo các phòng, ban, khoa tổ chức cho SV các khóa nghỉ tết đảm bảo an toàn, đúng quy định.

 

 

   

 

*Trực lãnh đạo T7-CN (18 - 19/01/2020): Nguyễn Mạnh Toàn & Ngô Xuân Đức – TTKHCN&TTTV.

 

 

                                                                                             BAN GIÁM HIỆU


<< Trở về